Työnantaja, arvioi ja kehitä mielenterveyden edistämisen keinoja

Pysy ajan tasalla työntekijöittesi työkyvystä ja kehitä mielenterveyden edistämisen tapoja työpaikallasi. Tiivistä työterveysyhteistyötä ja pidä kynnys avun hakemiseen matalana.

Arvioi säännöllisesti 

Lähesty mielenterveyttä samalla tavalla kuin terveyttä yleisestikin. Seuraa henkilöstösi ajatuksia ja mielipiteitä mielenterveyteen vaikuttavista asioista samalla, kun seuraat heidän työhyvinvointiaan muutenkin. Kysy henkilöstökyselyissä niin työn sujuvuuteen ja rakenteisiin, työpaikan vuorovaikutukseen, lähijohtamiseen kuin toimintakulttuuriin liittyviä asioita.

Kerää kehityskeskusteluissa käsitellyistä aiheista yhteenvetoja ja sisällytä mielenterveys ja henkinen kuormitus yhdeksi aihealueeksi kehityskeskusteluihin. Kerää esihenkilöiden havaintoja päivittäisestä johtamisesta ja työntekijöiden kanssa käydyistä keskusteluista. Yrityksen oma henkilöstöraportointi poissaoloista ja työterveyskumppanisi säännölliset raportoinnit ovat myös hyviä tapoja seurata tilannetta.

Lue lisää tiedolla johtamisesta

Puhu mielenterveyden edistämisestä positiivisesti

Muista myös välittää positiivista viestiä mielenterveyden edistämisestä työpaikalla. Varmista, että henkilöstösi tietää, minkälaista tukea on saatavilla ja kannusta heitä näiden tukipalvelujen käyttämiseen. Kun pidät mielenterveyden ja sen edistämisen toistuvana ja hyväksyttävänä puheenaiheena, rakennat samalla toimintakulttuuria, jossa mielenterveyden ongelmiin liittyvä leimaantumisen ja häpeän pelko lievenee.

Kehitä työterveysyhteistyötä 

Hyvin toimivassa työterveysyhteistyössä sinulla on parhaimmillaan mahdollisuus rakentaa jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstösi mielenterveyden edistämiseksi. Pidä työterveyskumppanisi tietoisena yrityksesi toiminnan luonteesta, vallitsevasta tilanteesta, toimintatavoista ja henkilöstölle tarjottavasta tuesta, kuten työn muokkauksen mahdollisuuksista. Näin voitte kohdistaa työterveyshuollon toimenpiteet oikein. Suunnittele yhdessä henkilöstön ja työterveyden kanssa toimintamalleja ja suosituksia mielenterveyden ongelmien käsittelemiseen työpaikalla.

Selkeä, kattava ja säännöllinen työterveyshuollon raportointi, tehtyjen toimenpiteiden seuranta ja riittävän usein tehty yhteinen toiminnan suunnittelu ja toimintasuunnitelmien päivittäminen varmistavat, että pääsette käsiksi mahdollisiin ongelmiin ennakoivasti.

Työterveyshuolto on lakisääteinen palvelu, joka ei välttämättä kata kaikkia yrityksesi tarpeita mielenterveyden edistämisessä. Useimpien työterveyden palveluntarjoajien palveluvalikoima on kuitenkin huomattavasti lakisääteistä vähimmäistasoa laajempi. Kysy ja haasta työterveyskumppaniasi tarjoamaan ratkaisuja juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin. 

Lue lisää toimivan työterveysyhteistyön rakentamisesta

Madalla kynnystä avun hakemiseen

Pohdi tuen ja avun saamista myös työterveyspalveluja laajemmin. Markkinoilla on useita palveluntarjoajia, jotka tarjoavat eriasteista tukea henkilöstölle haastavien tilanteiden käsittelemiseen. Kun apua on tarjolla matalalla kynnyksellä ja luottamuksellisesti, se edesauttaa avun hakemista.

Pyri käsittelemään työhön liittyviä kysymyksiä työpaikalla

Rakenna rohkeasti yhteistyöverkostoja, mutta älä kuitenkaan ulkoista työhön liittyvien ongelmien ratkaisemista. Pyri aina siihen, että käsittelette työhön liittyviä mielenterveydellisiä kysymyksiä myös työpaikalla. Työkyvyn kannalta kyse on aina työntekijän valmiuksien ja voimavarojen yhteensovittamisesta työn vaatimusten kanssa.

Harkitse myös yhtenä vaihtoehtona työntekijöiden välisen vertaistuen kehittämistä työpaikalla. Usein hankalista tilanteista voi olla helpompi kertoa ensin työkavereille. Tämä vaatii luonnollisesti henkilöstön osaamisen kehittämistä ja tukemista sekä avointa ja luottamuksellista keskustelukulttuuria.