Vastuullisuuden KPI-mittarit

Vastuullisuuden avainmittarit perustuvat vastuullisuudellemme määrittelemiimme tavoitteisiin. Tavoitteita ja niiden toteutumista on kuvattu tarkemmin yritysvastuuraportissa. Monet yritysvastuun mittareista ovat samoja, joita käytämme liiketoiminnan mittaamiseen ja tavoitteiden asettamiseen.

Vaivatonta ja luotettavaa eläketurvaa

KPI 1-20 Toimeentulon katkeamattomuus

 • Eläkepäätösten nopeus: vanhuuseläkkeiden ja työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyaika suhteessa muihin eläkeyhtiöihin.
 • Työkyvyttömyyseläkepäätösten pysyvyys muutoksenhakulautakunnassa ja ero kilpailijoihin.

KPI 2-20 Kustannustehokasta eläketurvan hoitamista

 • Hoitokulusuhde ja hoitokustannustulos.

KPI 3-20 Edistämme työkykyä

 • Kuntoutuksen vaikuttavuus: työhönpaluuaste prosentteina. (a) Työelämästä tulevat ja (b) määräaikaiselta eläkkeeltä tulevat.
 • Asiakkaiden tyytyväisyys työkykyriskin hallintaan liittyviin hankkeisiin.

Avoin ja läpinäkyvä

KPI 4-20 Pidämme tietosi turvassa

 • Tietosuojavaltuutetulle tehdyt ilmoitukset henkilötietojen tietoturvaloukkauksista.

Sijoitamme kestävästi

KPI 5-20 Huolehdimme eläkevaroista

 • Sijoitusten tuotto ja vakavaraisuusaste.

KPI 6-20 Sijoitustoiminnan jalanjälki

 • Korkean hiiliriskin taso korkeintaan 30 prosenttia sijoituskohteiden toiminnasta. Tavoite 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. 
 • Energiansäästötoimenpiteet kiinteistöjen energiankulutuksessa.

KPI 7-20 Aktiivinen ja vaikuttava omistaja

 • Vaikuttamisprosessien määrä.
 • Vuoden aikana tavoitteeseen päässeet vaikuttamisprosessit.

Merkityksellistä työtä

KPI 8/20 Menestymme yhdessä

 • Henkilökunnan kokemus työstä: Ilmarisen suositteluaste työnantajana (eNPS).

KPI 9-20 Oikeudenmukainen ja monimuotoinen työyhteisö

 • Molempien sukupuolien osuus esimiehistä ja johtavista asiantuntijoista on tasapainossa.