Hallitus

Ilmarisen hallitus

Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy pääsääntöisesti siis vuoden 2021 lopussa.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Lisäksi hallitus valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, valitsee valmisteluvaliokunnat ainakin käsittelemiään nimitys-, palkkio- ja tarkastusasioita varten ja laatii yhtiön sijoitussuunnitelman. Hallintoneuvosto valitsee hallitukseen neljäksi vuodeksi kerrallaan 14 varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä vähintään puolet on valittava keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä siten, että tällä tavoin valittuja jäseniä ja vastaavasti varajäseniä on yhtä monta.

Puheenjohtaja

 

Mikko Helander, s. 1960, pääjohtaja, Kesko Oyj, puheenjohtaja 1.1.2016–

jäsen 1.1.−31.12.2015

Varapuheenjohtajat

 

Jarkko Eloranta, s. 1966, puheenjohtaja, SAK, 1.1.2017−

 

Jyri Häkämies

Jyri Häkämies, s. 1961, toimitusjohtaja, EK, 1.12.2012− 

 

Jäsenet

 

 

 

Tero Kiviniemi, s.1971, toimitusjohtaja, Destia Group Oyj,1.1.2018–

 

Timo Kokkila, s. 1979, toimitusjohtaja, Pontos Group, 10.3.2017-

Pasi Laine, s. 1963, toimitusjohtaja, Valmet Oyj, 5.3.2019−

Leena Laitinen, s. 1970, toimitusjohtaja, Alko Oy, 1.1.2018–

 Olli Lehtelä

Olli Lehtilä, s. 1962, liiketoimintajohtaja, OP Ryhmä, vakuutusasiakkaat, 1.1.2014−

Katarina Murto, s. 1971, johtaja, edunvalvonta, STTK ry, 12.3.2015−

 

Juho Nummela, s. 1977, toimitusjohtaja, Ponsse Oyj, 1.1.2018–

Seppo Parvi, s. 1964, talousjohtaja, Stora Enso Oyj, 1.1.2018–

Kristian Pullola, s. 1973, talous- ja rahoitusjohtaja, Nokia Oyj, 1.1.2010−

Kyösti Suokas, s. 1958, varapuheenjohtaja, Rakennusliitto, 1.1.2018-

Varajäsenet

Jouni Hakala, s. 1961, yrittäjyydestä ja elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja, EK, 1.1.2019−

Annukka Lantto, s. 1968, hallituksen jäsen, Antell-konserni, 1.1.2016-

 

Samu Salo, s. 1976, puheenjohtaja, Insinööriliitto IL ry., 1.1.2018–

Taina Tenhunen, s. 1967, Head of Human Resources and Knowledge Management, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, 5.3.2019-

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Mikko Helander (puheenjohtaja)
Jarkko Eloranta
Jyri Häkämies
Tero Kiviniemi

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys (pdf).

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta

Kristian Pullola (puheenjohtaja)
Jouni Hakala
Katarina Murto
Seppo Parvi

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys (pdf).