Hallitus

Ilmarisen hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Se vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tulee johtaa yhtiötä ammattitaitoisesti, terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti sekä luotettavaa hallintotapaa koskevien periaatteiden mukaisesti.

Hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen valitsemista ja monimuotoisuutta koskevien periaatteiden mukaan tavoitteena on, että hallituksessa on molempia sukupuolia.

Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenistä vähintään kolmasosa on valittava keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä ja vähintään kuudesosa keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä.

Ilmarisen hallitukseen kuuluu enintään 14 varsinaista jäsentä. Vuonna 2020 hallitukseen kuuluu 12 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolmevuotinen, alkaen valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ja päättyen valintaa seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain enintään kolmasosa.

Hallitus valitsee kunkin kalenterivuoden alussa keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Lisäksi se valitsee valmisteluvaliokunnat käsittelemiään nimitys-, palkitsemis- ja tarkastus- ja riskienhallinta-asioita varten. 
 

Puheenjohtaja

Pasi Laine
s. 1963, DI
toimitusjohtaja, Valmet Oyj
hallituksen jäsen vuodesta 2019, puheenjohtaja vuodesta 2020
erovuorossa 2023

Varapuheenjohtajat

 

Jarkko Eloranta
s. 1966, VTM
puheenjohtaja, SAK ry
hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2017
erovuorossa 2023 

Jyri Häkämies

Jyri Häkämies
s. 1961, VTM
toimitusjohtaja, EK
hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2012
erovuorossa 2022 

Jäsenet

Matti Harjuniemi
s. 1958, FM
puheenjohtaja, Rakennusliitto ry
hallituksen jäsen vuodesta 2020
erovuorossa 2022

 

Tero Kiviniemi
s.1971, DI, eMBA
toimitusjohtaja, Destia Group Oyj
hallituksen jäsen vuodesta 2018
erovuorossa 2022

 

Timo Kokkila
s. 1979, DI
toimitusjohtaja, Pontos Oy
hallituksen jäsen vuodesta 2017
erovuorossa 2021

Leena Laitinen
s. 1970, KTM
toimitusjohtaja, Alko Oy
hallituksen jäsen vuodesta 2018
erovuorossa 2022

Katarina Murto
s. 1971, VT
johtaja, edunvalvonta, STTK ry
hallituksen jäsen vuodesta 2015
erovuorossa 2021

 Katarina Murto

Juho Nummela
s. 1977, TkT
toimitusjohtaja, Ponsse Oyj
hallituksen jäsen vuodesta 2018
erovuorossa 2021

Seppo Parvi
s. 1964, KTM
talousjohtaja, Stora Enso Oyj
hallituksen jäsen vuodesta 2018
erovuorossa 2023

 

Kristian Pullola
s. 1973, KTM
talous- ja rahoitusjohtaja, Nokia Oyj
hallituksen jäsen vuodesta 2010
erovuorossa 2021

Samu Salo
s. 1976, insinööri (AMK)
puheenjohtaja, Insinööriliitto IL ry
hallituksen varajäsen vuodesta 2018, jäsen vuodesta 2020
erovuorossa 2023

 

 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen käsiteltäviksi asioita, jotka liittyvät yhtiön palkitsemisjärjestelmiin sekä ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioihin.

Valiokunnan muodostaa hallituksen puheenjohtajisto ja valiokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet

Pasi Laine (puheenjohtaja)
Jarkko Eloranta
Jyri Häkämies

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys (pdf).

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta avustaa hallitusta valvontatehtävissä ja valmistelee hallituksen käsiteltäviksi asioita, jotka kohdistuvat yhtiön taloudelliseen raportointiin, sijoitusriskeihin ja muuhun riskienhallintaan, sijoitustoimintaan, sisäiseen valvontaan sekä sisäisen tarkastajan ja tilintarkastajan työhön.

Valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan kunkin kalenterivuoden alussa. Puheenjohtajana toimii asiakasyrityksiä edustava hallituksen jäsen ja muista jäsenistä yhden on edustettava työnantajajärjestöjä ja yhden palkansaajajärjestöjä.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenet

Kristian Pullola (puheenjohtaja)
Timo Kokkila
Katarina Murto
Seppo Parvi

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys (pdf).