Firma och FöPL-försäkring

Som enskild näringsidkare sköter du själv om ditt pensionsskydd. Det sköter du genom att teckna en pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL-försäkringen. Tack vare FöPL-försäkringen tjänar du in pension och får ekonomisk trygghet i händelse av att du förlorar ditt arbete eller din arbetsförmåga. Försäkringen är lagstadgad, det vill säga obligatorisk.

FöPL-försäkring för en enskild näringsidkare

Du räknas som företagare om du arbetar i en enskild firma eller som yrkesutövare. Teckna då en pensionsförsäkring för företagare, dvs. en FöPL-försäkring. Försäkringen utgör grunden för ditt pensionsskydd och din övriga sociala trygghet. Den är därför lagstadgad, det vill säga obligatorisk.

Genom FöPL-försäkringen tjänar du in pension som utbetalas i sinom tid. Den tryggar dessutom din och din familjs utkomst, om du förlorar ditt arbete eller din arbetsförmåga. Läs mer om företagarens sociala trygghet .

Du kan göra avdrag för hela din FöPL-avgift i beskattningen. Dra av avgiften i din personliga, ditt företags eller din makes/makas beskattning. Läs mer om avdrag av FöPL-avgiften i beskattningen (vero.fi).

När behöver jag teckna en FöPL-försäkring?

Teckna en FöPL-försäkring om du uppfyller följande fem villkor:

  1. Du är 18–67 år. Den övre åldersgränsen för en FöPL-försäkring stiger gradvis. Försäkringsskyldigheten upphör senast i slutet av den kalendermånad då
   • en företagare född 1957 eller tidigare fyller 68 år 
   • en företagare född 1958–1961 fyller 69 år 
   • en företagare född 1962 eller senare fyller 70 år.
  1. Din företagsverksamhet pågår i minst 4 månader. 
  2. Din arbetsinkomst uppgår till minst 8 063,57 euro om året (år 2021).
  3. Du arbetar i ditt företag.
  4. Du bor i Finland.

Exempel: Olli har en firma. Hans sambo hjälper honom med företagsverksamheten. Olli och hans sambo har inga gemensamma barn. Olli betalar ut lön till sin sambo för arbetet. Olli och hans sambo försäkras enligt FöPL om de övriga förutsättningarna för FöPL-försäkring uppfylls.

Om dina familjemedlemmar arbetar i ditt företag kan även de behöva en FöPL-försäkring. Tabellen innehåller försäkringsexempel för familjemedlemmar.

Företagsform Situation FöPL eller ArPL
Firma Ditt barn arbetar i ditt företag,
bor i samma hushåll och får ingen lön
FöPL
Firma Ditt barn arbetar i ditt företag,
bor i samma hushåll och får lön
ArPL
Firma Din make/maka arbetar för ditt företag,
som du äger helt, och får inte lön
FöPL

 

Vem räknas som familjemedlem till en företagare?

Dina familjemedlemmar är enligt FöPL

 • make/maka eller registrerad partner, även om ni bor på olika adresser
 • sambo som bor i samma hushåll
 • barn, föräldrar och deras makar som bor i samma hushåll
 • adoptivbarn och adoptivföräldrar

Syskon räknas inte som familjemedlemmar enligt FöPL även om de bor i samma hushåll och utövar företagsverksamhet tillsammans med dig.