Blogit

YEL on mainettaan parempi vakuutus

Yrittäjän eläkevakuutuksella saa hyvän turvan erilaisten elämäntilanteiden varalle. Silti YEL mielletään usein vain yrittäjän pakolliseksi menoeräksi. Viimeaikaiset keskustelut alle 40-vuotiaiden yrittäjätuttavieni kanssa, ovat vain vahvistaneet tätä näkemystä.

YEL-vakuutus ja eläkejärjestelmä ylipäätään herättävät tunteita. Aiheesta käydään vilkasta keskustelua niin verkon keskustelupalstoilla, sosiaalisessa mediassa kuin lehtien sivuillakin. Yrittäjägallupin mukaan vain neljä prosenttia alle 40-vuotiaista yrittäjistä luottaa YEL-järjestelmään täysin. Luottamusta eläkejärjestelmään ja sen antamaan turvaan tulee siis parantaa. Syksylle suunnitteilla oleva sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä yrittäjän eläketurvan kehittämiseksi on tälle hyvä lähtölaukaus.

Keskustelu YEL-vakuutuksesta liittyy usein YEL-työtuloon, joka luo sosiaaliturvan perustan niin yrittäjäuran aikana kuin eläkkeelle siirryttäessäkin. Yrittäjän eläkelain mukaan työtulon tulisi vastata yrittäjän työpanoksen rahallista arvoa vuositasolla. Näin ei kuitenkaan valitettavan usein ole. Työtulo arvioidaan yhä useammin lähelle YEL-alarajaa, joka on tänä vuonna vajaat 8 000 euroa. Pienemmän eläkevakuutusmaksun tavoittelu tapahtuu valitettavasti yrittäjän sosiaaliturvan kustannuksella.

Viimeaikaiset keskustelut alle 40-vuotiaiden yrittäjätuttavieni kanssa, ovat vain vahvistaneet tätä näkemystä. Eräs kertoi saaneensa yrittäjäkollegaltaan neuvon sijoittaa eläkepäivien varalle YEL:n sijasta omistusasuntoon. Toinen taas on pihistänyt eläketurvan kohdalla voidakseen panostaa enemmän arjen hankintoihin ja menoihin. Raha ja sen riittävyys eivät ole itsestäänselvyyksiä. Tänä vuonna yllätyksenä tullut korona on vaikeuttanut monen taloudellista tilannetta entisestään.

YEL on mainettaan parempi vakuutus

YEL mielletään usein vain yrittäjän pakolliseksi menoeräksi. Se on huolestuttavaa, sillä YEL on mainettaan parempi vakuutus. Vaikka vakuutus onkin pakollinen, sen ei tarvitse olla pakollinen paha. YEL-vakuutuksella saa kattavan turvan erilaisten elämäntilanteiden varalle. YEL turvaa yrittäjän ja hänen perheensä toimeentulon vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman varalta. YEL-työtulo määrää myös, kuinka suuri on Kelasta saatava päiväraha esimerkiksi perhevapaiden aikana tai sairastuttaessa.

Eikä pidä unohtaa, että YEL vaikuttaa myös yrittäjän työttömyysturvan tasoon. Tämän lisäksi myös yrittäjän vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta maksettavat ansionmenetyskorvaukset perustuvat YEL-työtuloon. Kyseessä on siis harvinaisen monipuolinen ja eri elämäntilanteissa auttava vakuutus.

Arjen keskellä pieni eläkemaksu voi houkuttaa, jos työtulon merkitystä sosiaaliturvaan ei tule ajateltua. Oman sosiaaliturva tasoa on kuitenkin hyvä pysähtyä miettimään. Eräälle yrittäjätuttavistani minimi-YEL konkretisoitui ikävällä tavalla perheenlisäyksen yhteydessä. Alarajalle asetetun työtulon vuoksi vanhempainpäiväraha kutistui Kelan vähimmäispäivärahaksi, joka on kuukausitasolla 724 euroa. Sillä rahalla joutuu todella miettimään arjen valintojaan. Paremmin työn arvoa vastaavalla 30 000 euron työtulolla vanhempainpäivärahan suuruus olisi ollut 1750 euroa kuukaudessa.

Yrittäjän elämä vaatii rohkeutta, varsinkin koronapandemian aikana. On uskallettava kantaa vastuuta niin omasta työstään kuin sosiaaliturvastaan. YEL-vakuutus on suunniteltu helpottamaan tätä taakkaa – siis yrittäjän turvaksi, ei kiusaksi.

Anniina Kaasinen
YEL-tuotepäällikkö
Ilmarinen

Lisää aiheesta

Blogit 4.12.2020

Vähähiilinen yhteiskunta syntyy, kun markkinat ohjaavat pääomia muutokseen sitoutuneille yrityksille

Vähähiiliseen talouteen siirtyminen edellyttää valtavaa loikkaa pois fossiilisista polttoaineista. Muutokseen tarvitaan investointeja eli rahaa. Vähähiiliset sijoitukset ovat myös usein hyviä sijoituksia, joihin vastuullisen sijoittajan kannattaa panostaa.

Lue artikkeli

Blogit 1.12.2020

Ajankohtainen huominen on täällä

Tulevaisuuden työ kiinnostaa suomalaisia, mutta ajatukset siitä jakautuvat, kertoo Ilmarisen tuore tutkimus. Lähes puolet meistä innostuu työn tulevaisuudesta, mutta sitä kohtaan tunnetaan myös pelkoa ja epävarmuutta. Joka neljäs varautuu siihen, että oma työ saattaa tulevaisuudessa kadota kokonaan. Ilmarisen uusi Ajankohtainen huominen -osio auttaa ennakoimaan tulevaisuuden työelämää ja jakaa näkökulmia eläketurvaan, talouteen, työkykyyn ja työelämän tulevaisuuteen.

Lue artikkeli

Blogit 20.11.2020

Yrittäjyys on yhä monimuotoisempaa – mikä olisi yksiselitteinen ja ajantasainen työtulo?

Yrittäjän eläke herättää taas keskustelua (HS 20.11.). Yrittäjän eläketurva on sisällöltään samanlainen kuin palkansaajan, mutta se ”palkka” josta eläke kertyy, määräytyy niin sanotun työtulon perusteella. Työtulon on tarkoitus vastata sitä työpanoksen arvoa, tavallaan palkkaa, siitä työstä mitä hän toiminnassaan tekee.

Lue artikkeli
Lisää ajankohtaisia artikkeleita