Uutinen 19.12.2022

Osallistumme Sähköjärjestelmän tuki -menettelyyn

Kantaverkkoyhtiö Fingrid kehitti vapaaehtoisen Sähköjärjestelmän tuki -menettelyn. Ilmarinen on siinä mukana. Jos menettely käynnistetään, se saattaa vaikuttaa kiinteistön olosuhteisiin hetkellisesti.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin Sähköjärjestelmän tuki -menettelyllä (fingrid.fi) on tarkoitus hyödyntää ne joustomahdollisuudet, joita säätösähkömarkkinoiden ulkopuolella on. Näin pyritään välttämään mahdollisia sähkökatkoja talvella 2022–2023.

Vastuullisena toimijana me Ilmarisessa olemme mukana varmistamassa, että koteihin, yrityksiin ja laitoksiin riittää sähköä. Omistamme noin 130 kiinteistöä: asuintaloja, toimistorakennuksia ja varastoja.

Mikä Sähköjärjestelmän tuki -menettely?

Fingridillä on mahdollisen sähköpulan varalle kolmiportainen asteikko (fingrid.fi), joka kuvaa tilanteen vakavuusastetta:

1. sähköpula on mahdollinen
2. sähköpulan riski on suuri
3. sähköpula

Sähköjärjestelmän tuki -menettely otetaan käyttöön, jos joudutaan vaiheeseen kaksi eli sähköpulan riski olisi suuri. Näin olisi, jos kaikki Suomesta saatavilla olevat säätösähkömarkkinoiden ylössäätötarjoukset olisi käytetty eikä naapurimaistakaan olisi saatavissa lisää sähköä. Sähköjärjestelmän tuki -menettely olisi siis osaltaan turvaamassa sähkön riittävyyttä.

Miten menettely vaikuttaa Ilmarisen vuokralaisiin?

Jos Sähköjärjestelmän tuki -menettely aktivoidaan, Fingrid ilmoittaa asiasta Ilmariselle. Ilmoituksen jälkeen alamme heti säädellä sähkön kulutusta.

Jos menettely otetaan käyttöön, kerromme siitä heti kiinteistön edustajalle (asiakkuuspäällikölle, kiinteistö- ja palvelupäällikölle tai tekniselle managerille). He viestivät asiasta vuokralaisille.

Menettelyn aikana rakennuksissa ilmanvaihtoa rajoitetaan tai sammutetaan kokonaan tietyksi ajaksi. Tämä saattaa vaikuttaa hetkellisesti kiinteistön tilojen ilmanlaatuun.

Toivomme myös, että vuokralaiset itsenäisesti säästävät energiaa.

Lue lisää:

 

Ajankohtaista

Uutinen 25.5.2023

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Kyselytutkimuksen mukaan Uudellamaalla toimivista yrityksistä kolmannes on määritellyt liiketoimintansa kannalta merkittävimmät teemat vastuullisuudelle. – Ensimmäinen askel on juuri tunnistaa yritykselle vastuullisuuden kannalta olennaiset asiat. Siinä pk-yrittäjä voi yllättyä myönteisesti, mitä kaikkea yrityksessä jo tehdään vastuullisesti. Rohkaisen kaikkia kartoittamaan oman yrityksensä vastuullisuuden! Ilmarisen yritysvastuupäällikkö Eveliina Leino sanoo.

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle
Lisää uutisia ja tiedotteita