Tiedote 25.8.2023

Kolmasosa yksin- ja mikroyrittäjistä tekee töitä, vaikka olisi sairaana

Ilmarinen ja MYRY kartoittivat kyselytutkimuksella yksin- ja mikroyrittäjien työkykyä. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, miten yksin- ja mikroyrittäjät voivat nyt ja miten he arvioivat työhyvinvointinsa ja työkykynsä kehittyvän lähivuosina. Kysely lähetettiin Ilmarisen yrittäjäasiakkaille ja Mikro- ja yksinyrittäjän ry:n (MYRY:n) jäsenille. Saimme kyselyyn paljon vastauksia - yhteensä 3 931, mistä lämmin kiitos kaikille vastaajille!

Vastaajista 85 % oli yksinyrittäjiä ja 12 % työntekijöitä työllistäviä mikroyrittäjiä. Ilmarisessa kysely kohdennettiin työnantajayrittäjistä niille, joilla työntekijöiden viimeisen 12 kuukauden palkkasumma oli enintään 175 000 euroa. Kyselyn vastausaika oli 26.6.–23.7.2023. Vastaajien edustamissa toimialoissa korostuivat terveys- ja sosiaalipalvelut sekä muu palvelutoiminta. Vastaajajoukko toimii kattavasti eri puolilla Suomea painottuen kuitenkin Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen.

Yrittäjyys antaa paljon, mutta kolmannes kokee työkykynsä alentuneeksi

Yrittäjille tärkeintä hyvinvoinnin kannalta on työn itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa työn tekemiseen. Lisäksi keskeiseksi nousi yrittäjyydessä menestyminen ja sen tuoma toimeentulo. Kaksi kolmasosaa vastaajista koki saavansa erittäin vahvasti tai melko paljon intoa, motivaatiota ja merkitystä yrittäjyydestä. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä 10 % koki työkykynsä erinomaiseksi ja 54 % hyväksi.

Alentuneeksi – huonoksi tai kohtalaiseksi – työkykynsä koki yli kolmannes (36 %) yrittäjistä. Kaikkien yrittäjien työkyvyn keskiarvo oli työkykypistemääränä 7,6 asteikolla 0–10. Alentunut työkykypistemäärä 0–7 ennustaa sekä korkeampia sairauspoissaoloja että työkyvyttömyyseläkkeitä (Ahlström et al. 2010).  Kolmasosa vastaajista on kokenut uupumusta ja työkykyä haittaavaa väsymystä usein tai viikoittain viimeisen vuoden aikana. Vastaajista 26 % ei ole varma tai ei usko, että pystyy terveytensä tai jaksamisensa puolesta jatkamaan nykyisessä yrittäjätehtävässään kahden vuoden kuluttua.

Yrittäjät jakoivat avoimesti näkemyksiään työkykyynsä vaikuttavista muutoksista. Eniten nousivat esille ikään, työelämästä pois siirtymiseen ja perheeseen liittyvät teemat, jotka olivat positiivisia, negatiivisia tai neutraaleja. Negatiivisina muutoksina he nostivat terveyteen, työmäärään, stressiin, YEL-maksuihin ja taloudelliseen tilanteeseen liittyviä huolia.

Kolmasosa yksin- ja mikroyrittäjistä tekee töitä, vaikka olisi sairaana

Joka viides (21 %) yrittäjä on tehnyt tänä vuonna töitä keskimäärin alle 30 tuntia viikossa ja joka neljännes (28 %) yli 50 tuntia viikossa. Lähes puolet (46 %) yrittäjistä kokee palautumisen työnteosta erittäin tai melko helpoksi ja noin joka viidennellä palautuminen on usein tai aina vaikeaa. Vastaajat huolehtivat omasta jaksamisestaan ennen kaikkea riittävällä unella ja levolla. 15 % yrittäjistä saa läheisiltään usein tai jatkuvasti todella huolestunutta palautetta jaksamisestaan. Kolmasosa yrittäjistä tekee töitä, vaikka olisi melko sairas. Merkittävin syy sairaana töiden tekemiseen on taloudellinen, kun ei ole varaa jäädä kotiin. Jos yrittäjällä olisi jatkossa käytössään yksi päivä kuukaudessa lisää aikaa hyvinvointinsa ja työkykynsä edistämiseen, suurin osa vastaajista käyttäisi ajan lepäämiseen tai liikuntaan.

Työterveyshuollon hankkiminen on yrittäjille vapaaehtoista. Vain 25 % yksin- ja mikroyrittäjistä on hankkinut työterveyshuollon palvelut itselleen. 29 % on hankkinut itselleen yksityisen sairauskuluvakuutuksen. 12 % ei tiedä, miten työterveyshuollon palvelut voi järjestää ja 18 % ei koe tarvitsevansa niitä. Jaksamiseen, työkykyyn ja terveyteen liittyvissä asioissa yrittäjät käyttävät tietolähteenään omia läheisiään sekä verkostojaan. 31 % vastaajista ei kaipaa ennaltaehkäiseviä työhyvinvointipalveluita, vaan käyttää niitä vasta, kun tarve tulee akuutisti eteen.

Yksin- ja mikroyrittäjistä 38 % luonnehtii taloudellista tilannettaan epävarmaksi tulevina kolmena vuotena

Yrittäjistä 39 % arvioi liikevaihtonsa tai laskutuksensa olleen viime vuosina enintään 50 000 euroa vuodessa. 53 % vastaajista tavoittelee liiketoiminnan kasvua. 27 % ei aio kasvattaa liiketoimintaansa tai laskutustaan, koska on tyytyväinen nykytilanteeseen. Vastaajat varautuvat yrittäjäuran aikaisiin toimeentulon riskeihin ennen kaikkea rahaa säästämällä. Kolmasosa vastaajista on hakenut ja saanut sairauspäivärahaa ja noin 15 % työttömyyspäivärahaa vuosina 2020–2023. Vastaajista 38 % luonnehtii taloudellista tilannettaan epävarmaksi tulevina kolmena vuotena. Kun vertaa vastauksissa taloudellisen tilanteen arvioita menneen kolmen ja tulevan kolmen vuoden osalta, sekä täysin turvatuksi että hyvin epävarmoiksi talouttaan arvioivien määrät ovat laskeneet.

Tutustu kyselytutkimuksen tuloksiin tarkemmin (pdf)

Lisätietoja

Minna Hakkarainen, vakuutusjohtaja Ilmarinen, p. 050 366 7467
Liisa Hanén, puheenjohtaja Mikro- ja yksinyrittäjien ry, p. 040 328 6700

Tule mukaan pienyrittäjille suunnattuun tietoiskuun!

Järjestämme marraskuun 7. päivä klo 9.00–10.15 webinaarin työkyvyn ylläpitämisestä. Hieman reilun tunnin mittaisessa tietoiskussa saat asiantuntijoilta konkreettisia vinkkejä työssä jaksamiseen, muutoksiin työuralla sekä tietoa YEL-vakuutuksen merkityksestä sosiaaliturvaasi. Varaa aika jo nyt kalenteriisi ja ilmoittaudu mukaan tapahtuman sivuilta.

 

Ajankohtaista

Uutinen 22.11.2023

YEL vuonna 2024 – mikä muuttuu?

YEL-vakuutus on yrittäjänä sinulle vakuutuksistasi tärkein, sillä se on eläke- ja sosiaaliturvasi perusta. Lue alta, mitä kaikkea sinun on hyvä tietää YEL-vakuutuksestasi, kun vuosi vaihtuu.

YEL vuonna 2024 – mikä muuttuu?

Uutinen 16.11.2023

Yrittäjä – pidetään yhdessä huolta työttömyysturvastasi

Vuonna 2024 yrittäjän työttömyysturvan YEL-työtulon alaraja nousee 14 803 euroon vuodessa. Jos työtulosi on tänä vuonna ollut minimissä tai sen lähellä, pohdi työtulon nostamista yli työttömyysturvarajan. Työtulo on hyvä pyöristää hieman turvan alarajaa suuremmaksi, vähintään 14 804 euroon. Alaraja nousee vuosittain. Näin varmistat, ettet vahingossa tipahda turvan piiristä. Muutos tulee tehdä 1.1.2024 mennessä.

Yrittäjä – pidetään yhdessä huolta työttömyysturvastasi
Lisää uutisia ja tiedotteita