• Tunnetko yrittäjän pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset?


  Yrittäjyyteen liittyy paljon uuden opettelua, eikä kaikkea suinkaan tarvitse osata heti. Yrittäjän vakuutusten on kuitenkin syytä olla kunnossa, kun yritystoiminta alka. Kysyimme Ilmarisen YEL-tuotepäällikkö Anniina Kaasiselta, mitä kaikkea yrittäjän tulee tietää vakuutuksista, jotta ne saa valittua omaan tilanteeseen oikein.

  Onko yrittäjällä pakollisia vakuutuksia ja jos on, mitä ne ovat?

  Ainoa yrittäjälle pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus eli YEL, joka vakuuttaa yrittäjän työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeen varalta. Yrittäjän tulee YEL-vakuutusta ottaessaan arvioida oman työtulonsa määrä. Työtulolla tarkoitetaan yrittäjän työpanoksen arvoa ja sen tulisi vastata palkkaa, jota maksettaisiin yhden vuoden aikana samaa työtä tekevälle.

  Työtulon perusteella kertyy yrittäjän eläke, mutta sen perusteella määräytyvät myös muut yrittäjän sosiaalietuudet kuten sairas- ja vanhempainpäivärahat.

  Mitä tapahtuu, jos yrittäjä ei ota YEL-vakuutusta?

  Yrittäjä on itse vastuussa YEL-vakuutuksen ottamisesta kuuden kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan alkamisesta. Vakuutus tulee ottaa takautuvasti yrittäjätoiminnan alusta lähtien. Jos vakuutus otetaan tätä myöhemmin, voi yrittäjä joutua maksamaan korotetun työeläkevakuutusmaksun.

  Eläketurvakeskus valvoo yrittäjien työeläkevakuuttamista. Jos yrittäjä on laiminlyönyt YEL-vakuutuksen ottamisen, voi Eläketurvakeskus ottaa YEL-vakuutuksen yrittäjän puolesta ja kustannuksella. Tällöin yrittäjä menettää myös oikeuden aloittavan yrittäjän alennukseen.

  YEL-vakuutus on mahdollista tehdä taannehtivasti kuluvalle ja kolmelle sitä edeltävälle vuodelle. Tätä varhaisemmalta ajalta eläketurvaa ei ole jälkikäteen mahdollista kartuttaa.

  Voiko YEL-vakuutus olla yrittäjälle koskaan vapaaehtoinen?

  Voi, mutta vain kahdessa tapauksessa. Ensinnäkin YEL-vakuutus voi olla vapaaehtoinen, jos yrittäjän liiketoiminta on niin pienimuotoista, että hänen työtulonsa ei ylitä laissa säädettyä YEL-työtulon minimiä, joka on tänä vuonna (2019) 7 799,37 euroa. YEL-vakuutus voi olla myös siinä tapauksessa vapaaehtoinen, että yrittäjä on työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä

  "Ainoa yrittäjälle pakollinen vakuutus on YEL-vakuutus. Yrittäjän tulee YEL-vakuutusta ottaessaan arvioida oman työtulonsa määrä."

  – Anniina kaasinen

  Onko olemassa toimialakohtaisia, yrittäjille pakollisia vakuutuksia?

  Joillain toimialoilla yrittäjän tulee YEL-vakuutuksen lisäksi ottaa muita pakollisia vakuutuksia. Terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittava tarvitsee potilasvakuutuksen, joka korvaa hoitotoimenpiteiden yhteydessä potilaalle aiheutuneita vahinkoja. Ympäristövahinkovakuutus on pakollinen isolle osalle yrityksistä, jotka tarvitsevat liiketoimintaansa ympäristö- tai kemikaaliluvan. Jos käytössä on moottoriajoneuvoja tai perävaunuja, on liikennevakuutus pakollinen lakisääteinen vakuutus.

  Lisätietoa toimialakohtaisista pakollisista vakuutuksista saa niitä tarjoavista vahinkovakuutusyhtiöistä.

  Mitä vakuutuksia työnantajana toimivan yrittäjän tulee ottaa?

  Työnantajana yrittäjän täytyy huolehtia työntekijöiden eläketurvasta eli TyEL-vakuutuksesta sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, jonka yhteydessä peritään myös työntekijöiden ryhmähenkivakuutusmaksut. Lisää työnantajan sosiaaliturvamaksuista ja vakuuttamisvelvollisuudesta voit lukea täältä.

  Millaisia vapaaehtoisia vakuutuksia yrittäjän kannattaa mahdollisesti ottaa?

  Yrittäjän kohdalla erilaiset yrittäjän terveyteen tai yrityksen taloudellisen tilanteeseen kohdistuvat riskit ovat palkansaajaa suuremmat. Niiden realisoituessa koko yritystoiminta saattaa lakata väliaikaisesti.

  Yrittäjä voikin täydentää sekä omaa että yrityksensä turvaa erilaisilla vakuutuksilla. Yrittäjälle vapaaehtoisia vakuutuksia ovat esimerkiksi tapaturmavakuutus, sairauskuluvakuutus, matkavakuutus ja henkivakuutus. Yrityksen toimintaan ja omaisuuteen liittyviä vakuutuksia ovat esimerkiksi vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus, omaisuusvakuutus ja keskeytysvakuutus.

  Osa yrittäjän vapaaehtoisista turvista on sidoksissa yrittäjän YEL-vakuutuksen voimassaoloon ja työtuloon. Lisätietoa YEL-vakuutuksen työtulon vaikutuksesta eri etuuksiin löydät täältä.

  Yrittäjän pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset

  YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET

  PAKOLLINEN

  VAPAA-EHTOINEN

  YEL, yrittäjän eläkevakuutus

  Kyllä

   

  Tapaturma-vakuutus

   

  Kyllä

  Henki- ja työkyvyttömyys-vakuutus

   

  Kyllä

  Sairaskulu-vakuutus

   

  Kyllä

  Irtaimiston ja työkalujen vakuutukset

   

  Kyllä

  Keskeytys-vakuutus

   

  Kyllä

  Vastuu- ja oikeusturva-vakuutus

   

  Kyllä

  Liikennevakuutus

  Kyllä, jos ajoneuvoja

   

  Työntekijöiden vakuutukset

  Kyllä, jos työntekijöitä
   

  Lue lisää
  Yrittäjä - tule Ilmarisen asiakkaaksi!
  Mikä on yrittäjän eläkevakuutus?
  Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?