Kuvituskuva.
Blogit

Miten turvata oman ja yrityksen tulevaisuus omistajanvaihdoksella?

Monelle yritykselle omistajanvaihdos tapahtuu kerran elämässä. Siksi sen suunniteluun ja toteuttamiseen kannattaa käyttää aikaa ja tarjolla olevaa apua. Yhtä tärkeää kuin on paketoida yritys uudelle omistajalle, on kiinnittää huomiota luopuvan yrittäjän henkiseen hyvinvointiin.

Eri kyselyiden perusteella lähes 30 prosenttia suomalaisista pk-yrityksistä pitää omistajanvaihdosta ajankohtaisena seuraavan viiden vuoden aikana. Se tarkoittaa noin 85 000 yritystä. Aikamoinen määrä työpaikkoja, verotuloja, kumuloitunutta osaamista ja pääomaa.

Iso osa omistajanvaihdosaikeista ei kuitenkaan näytä toteutuvan – ainakaan yrittäjien ajattelemassa aikataulussa. Asiat lykkääntyvät, osa yrityksistä hiipuu ja osa lopetetaan. Arkipäivän kiireet menevät usein omistajanvaihdoksen suunnittelun edelle.

Olisi kuitenkin niin yrittäjien kuin yhteiskunnankin edun mukaista, että kannattavia yrityksiä ei lopetettaisi, vaan niiden toiminnalle löydettäisiin jatkajia. Silloin turvataan työpaikat, verotulot, palvelut asiakkaille sekä vielä yrittäjällekin kohtuullinen korvaus yritykseen tehdyistä panostuksista.

Milloin omistajanvaihdosta pitäisi suunnitella?

Ideaalitilanne on, että jo yritystä perustettaessa mietittäisiin miten yrittäjä voi irtautua yrityksestä, ilman että yrityksen toiminta häiriytyy. Se olisi hyvä huomioida yritysmuodon valinnassa ja osakassopimuksessa, jos osakkaita on useampi.

Toki useimmiten asiaa ryhdytään pohtimaan paljon myöhemmin. Olennaista on, että yritys olisi mahdollisimman hyvässä myyntikunnossa ja kannattava siinä vaiheessa, kun omistajanvaihdos tulee ajankohtaiseksi. Usein yrityksessä on hyvä tehdä joitakin järjestelyjä, kuten varmistaa että taseessa ei ole liiketoimintaan kuulumattomia omaisuuseriä, prosessit on kuvattu sekä sopimukset ja asiakasrekisterit ovat kunnossa. Näihin valmisteluihin kuluu helposti parikin vuotta yritystoiminnan laajuudesta riippuen.

Mitä yrittäjä tekee omistajanvaihdoksen jälkeen?

Yrityksen myyntikunnon valmistelun ohella on vähintään yhtä tärkeää valmistautua henkisesti siihen, että yrittäjä pystyy irtautumaan yrityksestä. Hyvin usein yrityskaupoissa ja sukupolvenvaihdoksissa sovitaan siitä, kuinka yrityksen myyjä perehdyttää jatkajan ja on mukana yrityksen toiminnassa määrätyn ajan kaupan jälkeen.

Tässä sopimisessa on syytä olla tarkkana kahdesta näkökulmasta: 1) jatkaja päättää asioista kaupan jälkeen eli päätösvallasta on pystyttävä luopumaan ja 2) lopulliselle irtautumiselle on sovittava selkeä aikataulu, koska se on molempien osapuolien kannalta parasta.

Henkisestä valmistautumisesta ja luopumisen tunteesta puhutaan melko vähän. Omistajanvaihdoksissa keskitytään usein sopimuksiin, arvon määritykseen, verotukseen ja muihin asioihin. Tunteet saattavat kuitenkin olla ratkaisevan tärkeässä roolissa siinä, että omistajanvaihdos ylipäätään saadaan käyntiin.

On tärkeää, että yrittäjällä on suunnitelma elämälle omistajanvaihdoksen jälkeen. Tämän suunnitelman tekemisessä unelmointi on hyvä työkalu. Meillä kaikilla on unelmia: olisiko nyt aika toteuttaa joku niistä? Sehän voi tietysti olla myös uuden yrityksen perustaminen.

Mistä saa apua omistajanvaihdokseen?

Yrittäjälle omistajanvaihdos saattaa olla kerran elämässä tapahtuva asia. Siksi sen suunnittelussa ja toteuttamisessa on järkevää käyttää apuna asiantuntijoita, jotka tekevät niitä työkseen.

Tarjolla on maksutonta neuvontaa, jota saa muun muassa alueellisilta kehitysyhtiöiltä ja yrittäjäjärjestön omistajanvaihdosasiantuntijoilta. Markkinoilla on myös yritysvälittäjiä, asianajotoimistoja sekä tilitoimistoja, joilta löytyy ammattitaitoista palvelua omistajanvaihdoksen eri vaiheisiin. Omistajanvaihdosta ei kannata pohtia yksin, vaan ottaa yhteyttä asiantuntijoihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niin lopputulos on todennäköisemmin onnistunut.

Arto Kämppi
Projektipäällikkö, Uudenmaan omistajanvaihdoshanke
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien omistajanvaihdoshanke on pääosin ELY-keskuksen rahoittama ja sen tavoite on lisätä onnistuneita omistajanvaihdoksia Uudellamaalla, jossa sijaitsee noin kolmannes kaikista suomalaisista pk-yrityksistä.

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 4.8.2022

Mikä säilyisi ja muuttuisi 1.1.2023 YEL-lakimuutoksessa?

Yrittäjät ja media ovat havahtuneet vilkkaaseen keskusteluun ennen juhannusta eduskunnan käsittelyyn annetusta yrittäjän eläkelain (YEL) uudistuksesta. Koska julkisuudessa näkyy osin vääränlaisia käsityksiä suunnitteilla olevasta muutoksesta, tiivistän muutamia keskeisiä nostoja, mikä säilyisi ja muuttuisi YEL-lakimuutoksen myötä, jos hallituksen esitys pysyy eduskunnan käsittelyssä nykyisellään.

Mikä säilyisi ja muuttuisi 1.1.2023 YEL-lakimuutoksessa?

Blogit 1.8.2022

Tuliko loma tarpeeseen?

Entä jos tuleva syksy ja talvi olisivat sellaiset, että ensi kesänä loma ei tulisikaan välttämättömään tarpeeseen?

Tuliko loma tarpeeseen?

Blogit 13.7.2022

Taide luo merkityksellistä elämää myös eläkeiässä

Hyvinvoiva ikääntyvä väestö on kaikkien etu. Nykyisessä vauraassa yhteiskunnassamme hyvinvointiin liittyvät ongelmat eivät suinkaan ole kadonneet, vaan muuttaneet muotoaan. Elämän merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemukset – tai niiden puute – ovat nousseet suurimmiksi ikääntyneen väestön hyvinvointia määrittäviksi tekijöiksi. Hyvinvointia kuitenkin edelleen tarkastellaan enimmäkseen terveyden ja taloudellisen toimeentulon näkökulmista, jolloin itse koettu elämänlaatu jää ulkoapäin määriteltyjen tavoitteiden (syö terveellisesti, liiku riittävästi!) varjoon. Hyvinvointi rakentuu ennen kaikkea yksilön kokemukselle elämästä elämisen arvoisena – merkityksellistä elämää ei saavuteta pelkästään terveyssuosituksia noudattaen.

Taide luo merkityksellistä elämää myös eläkeiässä
Lisää ajankohtaisia artikkeleita