Kyselyt-palvelun käyttöehdot

Tältä sivulta löydät Ilmarisen kyselyt-palvelun käyttöehdot.

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan, kun Ilmarisen yritysasiakas (”Asiakas”) käyttää Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen (”Ilmarinen”) Kyselyt-palvelua (”Palvelu”). Palvelu koostuu Asiakkaiden työntekijöille ("Vastaaja") suunnatuista kyselyistä. 

Palvelun käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Lisäksi Palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Ilmarisen verkkopalvelujen käyttöä koskevia sopimusehtoja (yleiset ehdot). Palveluun sovelletaan ensisijaisesti näitä erityisiä ehtoja ja toissijaisesti yleisiä ehtoja.

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan, kun Asiakkaan edustaja on ne hyväksynyt.

 

2. Palveluntarjoaja

Palvelun pääasiallisena palveluntarjoajana toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (0107638-1).

Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, Helsinki
Postiosoite: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 00018 ILMARINEN
Puhelinvaihde: 010 284 11

Ilmarinen voi käyttää myös kolmansia osapuolia Palvelun tarjoamisessa.

 

3. Palvelun tarkoitus ja sisältö

Palvelu on Ilmarisen tarjoama työkykyriskinhallintapalvelu.

Palvelun sisältämien kyselyiden tarkoituksena on kartoittaa Ilmarisen Asiakkaiden työkykyriskiä ja siten Ilmarisen vakuutusliikkeen harjoittamiseen sisältyvää työkykyriskiä. Ilmarinen tuottaa palvelun käyttöönottaneen Asiakkaan käyttöön kyselyvastauksista anonyymeja raportteja työkykyriskin kartoittamista, työkykyriskin taustasyiden ymmärtämistä ja työkykyjohtamisen tilannekuvan luomista varten. 

Palvelussa voi toteuttaa kyselyitä vain Ilmarisessa vakuutetuille henkilöille.

 

4. Henkilötietojen käsittely

Palvelussa käsitellään henkilötietoja seuraavin tavoin: 

  • Palvelun käyttöönottanut Asiakas vie Palveluun niiden työntekijöidensä nimen ja sähköpostiosoitteen/erillisen tunnisteen, joille haluaa kyselyn lähettää.
  • Asiakas voi lisäksi viedä Palveluun raportointiryhmiä varten tarpeelliseksi katsomiaan työntekijöihin liittyviä lisätietoja, esimerkiksi tiedon tiettyyn tiimiin kuulumisesta tai tiedon esihenkilöstä.
  • Asiakas vastaa Palveluun vietyjen työntekijöiden yhteystietojen ajantasaisuudesta sekä tarpeettomien yhteystietojen poistamisesta
  • Asiakkaan lisäämiä tunnistetietoja pääsevät katsomaan Palveluun ainoastaan Asiakkaan nimetyt pääkäyttäjät sekä Ilmarisen Palvelun nimetty pääkäyttäjätiimi. Tarpeen vaatiessa, Ilmarisen erillisestä pyynnöstä (esimerkiksi teknisissä ongelmissa) myös Ilmarisen teknisen alihankkijan nimetyt henkilöt pääsevät näkemään henkilötiedot.
  • Asiakas tai Ilmarisen henkilöstö ei saa missään vaiheessa tietää, mitä yksittäinen Vastaaja on vastannut. Palvelusta ei muodosteta sellaisia raportteja, joista voisi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. 
  • Vastaustietojen käsittelyyn pyydetään Vastaajalta erikseen suostumus.
  • Henkilön vastattua kyselyyn kyselyvastauksia säilytetään Ilmarisessa henkilötietoina siihen asti, kunnes kyselystä on Asiakkaan pääkäyttäjän toimesta muodostettu raportti. Raportti muodostetaan automaattisesti 14 vrk:n jälkeen kyselyn päätyttyä, mikäli Asiakkaan pääkäyttäjä ei ole muodostanut raporttia tätä ennen. Raportin luomisen jälkeen kyselyvastaukset sekä työntekijöiden tunnistetiedot anonymisoidaan siten, ettei vastauksia voida enää yhdistää niitä antaneisiin henkilöihin.
  • Jos Vastaaja itse kirjoittaa mahdollisiin avoimiin vastauskenttiin itsestään tunnistettavia tietoja, niitä ei erikseen poisteta. 

Siltä osin, kuin Palvelussa käsitellään henkilötietoja, Ilmarinen määrittelee käsittelyn tarkoitukset ja keinot eli toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Ilmarinen käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Katso lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Ilmarisen tietosuojasivulta ja tietoturvasta Ilmarisen tietoturvallisuussivulta.