ilmarinen.fi-sivustolla voi esiintyä häiriöitä lauantaiaamuna 24.8 ennen kello kuutta sekä lauantai 24.8 sunnuntai 25.8 välisenä yönä. Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä.

ILMARISEN TOIMITUSJOHTAJA TIMO RITAKALLIO VÄITTELI TOHTORIKSI: YRITYKSELLÄ PITÄÄ OLLA USKOTTAVA JA JOHDONMUKAINEN STRATEGIA

30.9.2016
|
Uutinen
image

Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio väitteli tohtoriksi tuotantotalouden alalta Aalto-yliopistossa perjantaina 30. syyskuuta. Pankkien strategioita käsittelevää väitöskirjaa voi Ritakallion mukaan soveltaa myös llmarisen johtamisessa ja sijoitustoiminnassa.

Timo Ritakallio tutki väitöskirjassaan Euroopan suurimpien pankkien strategioita ja niiden taloudellista menestystä vuosina 2000-2011. Yhteistä menestyneille pankeille oli strateginen johdonmukaisuus ja strategian eri elementtien yhteensopivuus. Heikommin menestyneissä pankeissa oli puolestaan tehty kerralla suuria strategisia muutoksia tai äkkikäännöksiä.

Väitöskirjassaan Ritakallio osoittaa, miten yritys voi muokata strategiaansa jatkuvasti vastaamaan toimintaympäristön muutosta ilman radikaaleja, yhdellä kertaa tehtäviä muutoksia. Tällä on yhteys yrityksen menestymiseen pitkällä aikavälillä.

Ritakallion mukaan yrityksen johdon on ensiarvoisen tärkeä tuntea ja ymmärtää yrityksen strategian keskeiset elementit sekä niiden keskeiset yhteydet ja yhteensopivuus.

Tätä hän korostaa myös työssään Ilmarisen toimitusjohtajana.

– Toimitusjohtajana kannan vastuun siitä, että yhtiöllä on johdonmukainen strategia ja että hahmotamme, mitkä ulkoiset tekijät siihen vaikuttavat. Johdon tehtävänä on tehdä yrityksen strategia eläväksi niin että sitä toteutetaan koko organisaatiossa, Ritakallio painottaa.

Ilmarisen strategia uusittiin viimeksi alkuvuonna 2016.

– Strategian mukaan keskitymme edelleen sijoittamaan menestyksekkäästi ja kasvamaan kannattavasti. Muita strategiamme elementtejä ovat digitaalinen palveleminen ja työyhteisömme energisointi, mitkä edellyttävät myös uusia toimintamalleja. Uusi kehitysalustamme Wauhdittamo on lähtenyt hyvin käyntiin, siinä henkilöstö ja asiakkaat yhdessä kehittävät uusia palveluja yritysten, työntekijöiden ja viime kädessä koko suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan hyväksi. Näin strategian elementit tukevat toisiaan ja strategia muuttuu konkreettisiksi teoiksi, Ritakallio sanoo.

Ritakallion väitöskirjan johtopäätöksiä voi soveltaa myös Ilmarisen sijoitustoimintaan.

– Sijoittajan on tärkeä ymmärtää sijoituskohteena olevan yrityksen strategian olennaiset elementit ja haastaa yritysjohtoa siitä, miten näitä aiotaan kehittää, Ritakallio sanoo.

Aihepiiri
Ilmarinen