Ilmarisen vakavaraisuus

Kun sijoitamme yhteisiä eläkevaroja, meillä on oltava riittävä puskuri markkinoiden heilahtelujen varalle. Kykyämme kestää sijoitustoiminnan heilahteluja ja riskejä kutsutaan vakavaraisuudeksi.

Vakavaraisuus kuvaa kykyä kestää sijoitusmarkkinoiden heilahteluja 

Eläkeyhtiönä vakavaraisuuttamme mitataan niillä varoilla, jotka ylittävät vastuuvelkamme määrän.  

Vastuuvelan ylittävää eläkevarojen osaa kutsutaan vakavaraisuuspääomaksi. Vastuuvelalla puolestaan tarkoitetaan vastuullamme tulevaisuudessa olevien eläkkeiden yhteismäärää. Vastuuvelka siis karttuu, kun asiakkaamme kerryttävät itselleen eläkettä.

Vakavaraisuus voidaan ilmaista vakavaraisuuspääoman euromääränä, vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta eli vakavaraisuusasteena tai vakavaraisuuspääoma suhteessa omiin riskeihin eli vakavaraisuusasemana.

Korkeampi vakavaraisuus antaa meille mahdollisuuden kantaa enemmän sijoituksiin liittyvää riskiä, mikä pidemmällä aikavälillä nostaa sijoistuksistamme saamaamme tuottoa.

Kun vakavaraisuutemme on tarpeeksi korkealla tasolla, voimme myös jakaa suurempia asiakashyvityksiä. Tämä tarkoittaa, että voimme palauttaa suuremman osan työnantajan työeläkemaksusta ja siten pienentää työeläkejärjestelmän kustannuksia.  

Sijoitustuotoilla huolehdimme siitä, että työeläkemaksujen korotuspaine pysyisi pitkälläkin aikavälillä mahdollisimman vähäisenä. Perussääntö on, että yhden prosenttiyksikön kasvu vuosittaisessa sijoitustuotossa yli ajan vastaa kahta prosenttiyksikköä alempaa työeläkemaksua. 

Vakavaraisuus vuositasolla 2017-31.3.2024