Varhaisen tuen toimintaa ohjaava lainsäädäntö

Varhaisen tuen toiminta on myös yhteiskunnallisesti tärkeää, joten sitä ohjataan lainsäädännöllä.