Varhaisen tuen toimintaa ohjaava lainsäädäntö

Varhaisen tuen toiminta on yhteiskunnallisesti tärkeää, joten sitä ohjataan lainsäädännöllä.