Lagstiftning som styr tidigt stöd

Tidigt stöd är viktigt för samhället och styrs därför genom lagstiftning.