TUTKIMUS: HUONO JOHTAMINEN SYÖ KANNATTAVUUTTA

18.12.2015
|
Tiedote

Huono johtaminen voi maksaa yritykselle miljoonia. Tämä todettiin Ilmarisen ja Evalua Internationalin tutkimuksessa, jossa tutkittiin suomalaisen pörssiyrityksen kannattavuutta sekä yksikkökohtaisia eroja johtamisen laadussa. Investoimalla johtamisen kehittämiseen voidaan yritysten tulosta myös merkittävästi parantaa.

Ilmarinen ja Evalua International toteuttivat suomalaisen pörssiyhtiön kanssa vuoden 2015 alkupuoliskolla tutkimuksen, jossa yhdistettiin henkilöstötutkimuksen johtamista kuvaavat tunnusluvut yksikkökohtaisten kannattavuuslukujen kanssa.

Tutkimuksessa kävi selkeästi ilmi, että johtamisen laatu oli yhteydessä kannattavuuteen. Budjettitavoitteestaan jääneissä yksiköissä johtamista koskevat tulokset olivat merkittävästi huonommat kuin odotusten mukaan pärjänneissä. Oman budjettitavoitteensa saavuttaneissa yksiköissä henkilöstö puolestaan antoi johtamisesta selvästi paremmat arvosanat.

− Tulokset osoittavat, että johtamisen laadulla on aidosti merkitystä yrityksen taloudelliselle menestykselle. Näin on toki perinteisesti ajateltukin, mutta aiheesta on hämmästyttävän vähän tutkimusnäyttöä, kertoo tutkimuksen toteuttaneen Evalua Internationalin toimitusjohtaja Simo Taimela.

Huonolla johtamisella kallis hintalappu

Ilmarinen tekee asiakasyritystensä kanssa tavoitteellista yhteistyötä työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Useimmat hankkeet lähtevät liikkeelle nykytilanteen kartoituksesta. Silti johtamisvajeen hintalappu yllätti:

− Tutkittu yritys jäi liiketulostavoitteestaan neljänneksen. Tappiot syntyivät nimenomaan niissä yksiköissä, jossa myös johtamisen laadussa oli henkilöstötutkimuksen mukaan puutteita. Kyse on useiden miljoonien eurojen menetyksestä, kertoo Ilmarisen asiakkuuksista vastaava johtaja Timo Aro.

Huono johtaminen näkyi heikosti pärjänneissä yksiköissä monella tapaa. Heikko lähiesimiestyö ilmeni puutteina palautteen antamisessa, esimiehen viestinnässä sekä siinä, kuinka hyvin henkilöt tunsivat omat tavoitteensa. Toisaalta yrityskulttuurissa ilmeni ongelmia palkitsemisessa, yrityksen tavoitteiden tuntemisessa sekä siinä, kuinka henkilöstöä kohdellaan.

Merkillepantavaa oli, että heikon taloudellisen tuloksen tehneissä yksiköissä puutteet kohdistuivat johtamisen perustaan, kuten tavoitteenasetantaan ja oikeudenmukaiseen kohteluun.

− Kyse on johtamisen perusasioista, joita on varsin helppo parantaa, valmentaa ja harjoitella. Tulosten taustalla voikin olla se, että kaikki esimiehet eivät pidä ihmisten johtamista ensisijaisena tehtävänään, pohtii Taimela.

Johtamisen kehittämisellä taloudelliseen menestykseen

Hyvä johtaminen näyttäisi kuitenkin olevan avain yrityksen kannattavuuden parantamiseen. Timo Aron mukaan tämä kannattaa muistaa erityisesti taloudellisesti haasteellisina aikoina. Tutkimuksessa tehdyn laskelman mukaan esimerkiksi 5000 euron investointi jokaiseen alisuoriutuneeseen yksikköön maksaisi yli kymmenkertaisesti itsensä takaisin parantuneena taloudellisena tuloksena.

− Heikko talouden tila on pakottanut yritykset pohtimaan jatkuvia tehostamistoimia. Tulosten perusteella on syytä nostaa esille esimiestyön kehittäminen keinona parantaa työn tuottavuutta ja yrityksen kannattavuutta. Menestystä tavoittelevalla yrityksellä ei yksinkertaisesti ole varaa huonoon johtamiseen, korostaa Aro.

Evalua International on toteuttanut useita henkilöstötutkimuksia Ilmarisen asiakkaille viime vuosikymmenen aikana. Nyt kyseessä oleva tutkimus toteutettiin suomalaisessa pörssilistatussa keskisuuressa palveluyrityksessä, joka hyödyntää tutkimustuloksia johtamisen kehittämisessä läpi organisaation.

Lisätiedot:

Timo Aro, johtaja, Asiakkuudet, Ilmarinen p. 050 66575, timo-aro@ilmarinen.fiSimo Taimela, toimitusjohtaja, Evalua International, p. 040 575 0757, simo.taimela@evalua.fi

Ilmarisen tehtävänä on varmistaa, että 900 000 suomalaista saa työstään ansaitsemansa eläkkeen. 550 asiantuntijan voimin autamme asiakasyrityksiämme menestymään, työntekijöitä viihtymään työssään ja viettämään eläkepäiviään mahdollisimman hyväkuntoisina. Markkinaosuutemme on noin kolmannes ja eläkevastuiden katteena meillä on 35,2 miljardin euron sijoitusomaisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi

Evalua tuottaa tutkimus- ja kehittämispalveluja, joita sitoo yhteen luotettava tieto. Autamme asiakkaitamme edistämään tavoitteitaan huolehtimalla henkilöstönsä hyvinvoinnista ja terveydestä. Toimimme yhteistyössä vakuutusyhtiöiden ja terveydenhuollon palvelutuottajien kanssa Suomessa ja Alankomaissa. Lisätietoja: www.evalua.fi

Syötä tähän sähköpostiosoitteesi, niin lähetämme sinulle tarkemman yhteenvedon tutkimuksen tuloksista.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että käsittelemme antamiasi tietoja Ilmarisen tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Tutustuthan tietosuojaperiaatteisiimme täällä.