Tiedote 23.8.2012

Alkuvuoden sijoitustuotto kohtuullinen, pitkän aikavälin tuotto edelleen hyvä

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla 3,3 prosenttia eli 901 miljoonaa euroa (0,1 prosenttia eli 24 miljoonaa euroa 30.6.2011). Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 28,7 (28,8) miljardia euroa.

− Toinen vuosineljännes aiheutti sijoittajalle monenlaista päänvaivaa, sillä markkinaturbulenssi oli varsin voimakasta. Ylsimme haasteellisessa toimintaympäristössä kuitenkin kohtuulliseen lopputulokseen, arvioi toimitusjohtaja Harri Sailas.

Sailas korostaa, että Ilmarisen pitkän aikavälin sijoitustuotot vuoden 1997 alusta ovat edelleen olosuhteisiin nähden hyvällä tasolla reaalituoton ollessa kesäkuun lopussa 3,6 prosenttia. Työeläkemaksun tulevaa kehitystä arvioidessaan Eläketurvakeskus käyttää 3,5 prosentin reaalista tuotto-oletusta.

Ilmarisen vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla. Kesäkuun päättyessä Ilmarisen toimintapääoma oli 5,3 (6,2) miljardia euroa. Se oli 22,7 (27,3) prosenttia vastuuvelasta ja 2,3-kertainen (2,1) vakavaraisuusrajaan nähden. Ilman eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevaa määräaikaista lainsäädäntöä vakavaraisuusaste olisi nyt ollut 17,8 prosenttia ja vakavaraisuusasema 1,8.

− Vahva vakavaraisuutemme mahdollistaa Ilmarisen pitkän aikavälin sijoitusstrategian toteutumisen, Sailas sanoo.

”Sopeudumme jatkuvaan epävarmuuteen”

Sijoituslajeista parhaiten tuottivat pääomasijoitukset, 8,6 (7,0) prosenttia. Myös korkosijoitusten tuotto oli hyvä, 2,8 (1,1) prosenttia, ja niin ikään kiinteistösijoitukset toivat vakaan 2,6 (2,6) prosentin tuoton.

Toisella vuosineljänneksellä pörssiosakkeiden tuotto oli negatiivinen, mutta vuoden alusta lukien tuotto oli kesäkuun lopussa kuitenkin vielä 2,9 (-4,4) prosenttia. Sijoitustoiminnasta vastaava varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio korostaa, että muutokset osakemarkkinoilla ovat nopeita.

− Kesäkuun lopun jälkeen osakekurssien kehitys on ollut taas vaihteeksi myönteistä, hän muistuttaa.

Ilmarisen sijoitussalkkua on lähdetty muokkaamaan siten, että hyödyttäisiin mahdollisimman hyvin maailmantalouden kasvualueista.

− Haemme tuottoja entistä enemmän kehittyviltä markkinoilta, joilta voi odottaa perinteisiä markkinoita korkeampia tuottoja. Ilmarinen säilyy kuitenkin edelleen myös erittäin merkittävänä suomalaisten osakkeiden omistajana, Ritakallio korostaa.

Ritakallio arvioi, että huolimatta heilahtelevista sijoitusmarkkinoista Ilmarisen on mahdollista saavuttaa koko vuoden osalta vähintäänkin kohtuullinen tuotto.

− Epävarmuustekijöitä on toki useita, esimerkkinä Euroopan velkakriisin jatkuminen, mikä heikentää loppuvuoden sijoitusnäkymiä.

− Sijoittajan on nyt vain sopeuduttava epävarmaan toimintaympäristöön ja opittava toimimaan jatkuvasti heilahtelevissa markkinatilanteissa. Ilmarisen sijoitussalkku on rakennettu sillä tavalla joustavaksi, että voimme muuttaa omaisuusluokkien painotuksia mahdollisimman ketterästi, Ritakallio sanoo.

Myynti ja asiakaspysyvyys erinomaiset

Ilmarinen pärjäsi alkuvuonna erittäin hyvin eläkeyhtiöiden välisessä kilpailussa. Tammi−kesäkuun myynti lisää maksutuloa noin 125 miljoonaa euroa. Myös Ilmarisen asiakaspysyvyys parani vuoden ensimmäisellä puoliskolla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

− Hyvän myyntituloksen taustalla on oman myyntiorganisaatiomme tehokas toiminta ja erittäin toimiva yhteistyö myyntikumppaneidemme kanssa. Hyvät myyntiluvut ja parantunut asiakaspysyvyys viestivät siitä, että asiakkaamme luottavat Ilmariseen. Tästä olemme erityisen iloisia, Sailas sanoo.

Ilmarisen asiakasmäärä oli alkuvuonna kasvussa. Kesäkuun lopussa Ilmarinen hoiti noin 36 700 työeläkevakuutusta ja noin 57 800 yrittäjän eläkevakuutusta. Ilmarisessa on vakuutettuna kaiken kaikkiaan noin 560 000 henkilöä.

Eläkkeensaajien määrä on tasaisessa kasvussa. Kesäkuussa Ilmarinen maksoi eläkettä 305 000 eläkeläiselle.

Hoitokulusuhteen ennustetaan olevan noin 83 (74) prosenttia vuonna 2012.

Tiedotteessa mainitut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosiraportin liitteet (PDF)

Lisätiedot:

Harri Sailas, toimitusjohtaja, puh. 010 284 3000
Timo Ritakallio, varatoimitusjohtaja, sijoitustoiminta, puh. 010 284 3838, 0500 536 346
Jaakko Kiander, johtaja, talous ja eläkepolitiikka, puh. 010 284 2599, 050 583 8599
Päivi Sihvola, johtaja, viestintä ja henkilöstö, puh. 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Tiedote 24.4.2024

Työkyvyttömyydessä iso vaihtelu toimialoittain – uusi indeksi tarjoaa ennusteita ja tilannetietoa

Työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä on jopa nelinkertainen ero eri toimialojen välillä. Fyysisesti kuormittavilla aloilla työuraa uhkaavat todennäköisemmin tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, kun taas asiantuntija-aloilla mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy pysyvään työkyvyttömyyteen. Tiedot selviävät Ilmarisen uudesta työkyvyttömyyseläkeindeksistä.

Työkyvyttömyydessä iso vaihtelu toimialoittain – uusi indeksi tarjoaa ennusteita ja tilannetietoa

Tiedote 15.4.2024

Ilmarisen uudistettu suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui

Työntekijämäärä laski maaliskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -2,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea. Uudistettuun suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat kattavat nyt valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen uudistettu suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui

Uutinen 12.4.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista

Ilmarisen vuodesta 2013 asti julkaisema suhdanneindeksi tarjoaa ajantasaista tietoa kansantalouden kehityksestä. Indeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Nyt suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat laajentuvat kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista
Lisää uutisia ja tiedotteita