Tiedote 17.10.2012

Osakesijoitukset nostivat sijoitustuottoa

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto ajalla 1.1.–30.9.2012 oli 5,3 prosenttia eli 1,5 miljardia euroa (-5,2 prosenttia eli -1,5 miljardia euroa 30.9.2011). Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 29,1 (27,1) miljardia euroa.

− Olemme alkuvuoden sijoitustuottoon varsin tyytyväisiä, etenkin pääomasijoitusten ja ulkomaisten osakesijoitusten osalta. Sen sijaan suomalaisten osakesijoitusten tuotto oli selvästi muita markkinoita heikompaa, sanoo sijoitustoiminnasta vastaava varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio.

Ritakallion mukaan Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkien elvytystoimet loivat markkinoille positiivista virettä.

− Tämä näkyi osakekurssien nousuna kaikilla keskeisillä markkinoilla.

Ilmarisen noteeratut osakesijoitukset tuottivat 5,8 (-19,0) prosenttia. Myös pääomasijoitukset tuottivat hyvin, 10,7 (14,7) prosenttia, kuten myös korkosijoitukset, 4,9 (-0,8) prosenttia. Kiinteistösijoitukset tuottivat vakaan 3,8 (4,2) prosentin tuoton.

Ilmarisen sijoitussalkun painotuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia kolmannella vuosineljänneksellä.

− Noteerattujen osakkeiden painoa lisäsimme jonkin verran kesän aikana, Ritakallio kertoo.

Hän ennakoi, että tästä vuodesta on tulossa kaiken kaikkiaan odotettua parempi sijoitusvuosi. Kuitenkin myös epävarmuuteen on varauduttava.

− Syksyn aikana on odotettavissa monia EU-tason päätöksiä liittyen euroalueen tulevaisuuteen. Kokousten alle on varmasti luvassa markkinaheilahtelua, hän arvioi.

Pitkän aikavälin tuotot pysyivät hyvällä tasolla

Ilmarisen pitkän aikavälin reaaliset sijoitustuotot pysyivät kesäkuun tilanteen mukaisina. Vuoden 1997 alusta lukien reaalituotto oli syyskuun lopussa 3,6 prosenttia. Työeläkemaksun tulevaa kehitystä arvioidessaan Eläketurvakeskus käyttää 3,5 prosentin reaalista tuotto-oletusta.

− Pitkän aikavälin sijoitustuottojen tilanne näyttää osaltamme hyvältä. Vaikka raportoimmekin sijoitustuottojamme neljännesvuosittain, on muistettava, että työeläkesijoittaminen on hyvin pitkäjänteistä toimintaa ja ”kvartaalimme” pikemminkin 25 vuoden pituinen, Ritakallio sanoo.

Ritakallion mukaan mahdollinen rahoitusmarkkinavero uhkaisi eläketuottoja.

− Vero heikentäisi koko eläkejärjestelmän pitkän aikavälin sijoitustuottoja, ja pidämme sitä huolestuttavana, Ritakallio sanoo.

Ilmarisen vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla ja vahvistui vuoden takaiseen verrattuna. Syyskuun päättyessä Ilmarisen toimintapääoma oli 5,4 (4,8) miljardia euroa. Se oli 22,8 (21,3) prosenttia vastuuvelasta ja 2,2-kertainen (2,2) vakavaraisuusrajaan nähden. Ilman eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevaa määräaikaista lainsäädäntöä vakavaraisuusaste olisi nyt ollut 17,9 prosenttia ja vakavaraisuusasema 1,8.

Ilmarinen pärjäsi kilpailussa asiakkaista

Ilmarinen on saanut paljon uusia asiakkaita läpi vuoden. Tammi−syyskuun myynti on tuonut lisää maksutuloa +239 miljoonaa euroa.

− Iloitsemme myös siitä, että asiakaspysyvyytemme säilyi erittäin hyvällä tasolla.  Tämä osoittaa, että asiakkaamme luottavat meihin, ja olemme siihen tyytyväisiä, sanoo Ritakallio.

Ilmarisen maksutulon arvioidaan tänä vuonna pysyvän edelleen eläkemenoa suurempana.

Lisätietoja:

Timo Ritakallio, varatoimitusjohtaja, sijoitustoiminta, puh. 010 284 3838, 0500 536 346
Jaakko Kiander, johtaja, talous ja eläkepolitiikka, puh. 010 284 2599, 050 583 8599
Päivi Sihvola, johtaja, viestintä ja henkilöstö, puh. 010 284 3590, 040 757 4992

Liitemateriaali (pdf)

Ajankohtaista

Tiedote 15.5.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Työntekijämäärä laski huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Tiedote 26.4.2024

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–maaliskuussa 3,2 prosenttia. Yhtiön kustannustehokkuus parani edelleen vakuutusmaksutulon kasvaessa ja eläketurvan tuottamiseen tarvittavien hoitokulujen laskiessa. – Olemme jatkaneet menestyksekkäästi Ilmarisen strategian toteuttamista ja kasvattaneet tuottavuuttamme viimeisten kuuden vuoden aikana merkittävästi, toteaa Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen
Lisää uutisia ja tiedotteita