Tiedote 25.4.2012

Alkuvuoden sijoitukset plussalle: tuotto +5,1 prosenttia

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 5,1 prosenttia eli noin 1,4 miljardia euroa (1,2 prosenttia eli 340 miljoonaa euroa 31.3.2011). Ilmarisen sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa yhteensä 29,1 (29,1) miljardia euroa.

− Hyvä sijoitustuotto on seurausta erityisesti alkuvuonna tapahtuneesta osakekurssien noususta. Myös korkosijoitukset ovat tuottaneet hyvin, taustoittaa varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio.

Ilmarisen osakesijoitukset tuottivat 9,5 (1,4) prosenttia ja korkosijoitukset 3,2 (0,9) prosenttia.

Ritakallion mukaan osakekurssien elpyminen kertoo siitä, että luottamus taloustaantuman jäämisestä lyhyeksi on vahvistunut ja huolet rahoitusjärjestelmän kestävyydestä vähentyneet.

− Edelleen liittyy kuitenkin monenlaista epävarmuutta siihen, miten Euroopan velkakriisi saadaan lopullisesti ratkaistua. Tällä hetkellä markkinoiden huomio on kiinnittynyt erityisesti Espanjan talous- ja velkaongelmiin. Myös kohonnut öljyn hinta aiheuttaa huolta talouskasvun näkökulmasta, Ritakallio sanoo.

Pitkän aikavälin sijoitustuotto kääntyi nousuun

Hyvä sijoitustuotto heijastui positiivisesti myös Ilmarisen pitkän aikavälin sijoitustuottoon. Pitkän aikavälin reaalinen sijoitustuotto vuodesta 1997 nousi vuodenvaihteen 3,6 prosentista 3,8 prosenttiin. Työeläkemaksun tulevaa kehitystä arvioitaessa käytetään 3,5 prosentin reaalista tuotto-oletusta.

− On hyvät mahdollisuudet sille, että pitkän aikavälin sijoitusten vuotuinen reaalituotto palautuisi tulevaisuudessa taas neljän prosentin tasolle, Ritakallio arvioi.

Myös Ilmarisen vakavaraisuus oli hyvällä tasolla. Maaliskuun päättyessä Ilmarisen toimintapääoma oli 5,8 (6,6) miljardia euroa. Se oli 24,8 (29,6) prosenttia vastuuvelasta ja 2,2-kertainen (2,4) vakavaraisuusrajaan nähden. Ilman eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevaa määräaikaista lainsäädäntöä vakavaraisuusaste olisi nyt ollut 19,8 prosenttia ja vakavaraisuusasema 1,8.

Myynti sujui erinomaisesti

Ilmarinen menestyi alkuvuonna erittäin hyvin eläkeyhtiöiden välisessä kilpailussa. Tammi-maaliskuun myynti lisää maksutuloa noin 54,4 miljoonaa euroa. Tästä TyEL-vakuutusten osuus on 43,4 miljoonaa euroa ja YEL-vakuutusten osuus 11,0 miljoonaa euroa.

Myös Ilmarisen asiakaspysyvyys oli alkuvuonna hyvällä tasolla.

(Tiedotteessa mainitut luvut ovat tilintarkastamattomia.)

Liitteet:

Tulostiedotteen liitteet (pdf)

Lisätiedot:

Timo Ritakallio, varatoimitusjohtaja, sijoitustoiminta, puh. 010 284 3838, 0500 536 346
Jaakko Kiander, johtaja, talous ja eläkepolitiikka, puh. 010 284 2599, 050 583 8599
Päivi Sihvola, johtaja, viestintä ja henkilöstö, puh. 010 284 2530, 050 448 1182

Ajankohtaista

Tiedote 15.4.2024

Ilmarisen uudistettu suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui

Työntekijämäärä laski maaliskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -2,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea. Uudistettuun suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat kattavat nyt valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen uudistettu suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui

Uutinen 12.4.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista

Ilmarisen vuodesta 2013 asti julkaisema suhdanneindeksi tarjoaa ajantasaista tietoa kansantalouden kehityksestä. Indeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Nyt suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat laajentuvat kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista
Lisää uutisia ja tiedotteita