Tiedote 29.4.2016

Osakekurssien lasku painoi sijoitusten tuottoja

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-maaliskuussa -1,4 prosenttia (7,1 prosenttia 31.3.2015). Pitkän aikavälin reaalituotto pysyi hyvällä tasolla, 4,1 prosentissa. Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 35,8 (37,0) miljardia euroa.

– Sijoitusvuosi 2016 käynnistyi hermostuneissa tunnelmissa osakekurssien heilahdellessa ja korkojen laskiessa takaisin ennätysalhaiselle tasolle. Erityisesti eurooppalaisten osakemarkkinoiden lasku heikensi Ilmarisen sijoitustuottoja alkuvuonna, kertoo toimitusjohtaja Timo Ritakallio.

Sijoitukset listattuihin osakkeisiin tuottivat -5,5 (17,7) prosenttia, korkosijoitukset -0,5 (1,2) prosenttia ja kiinteistösijoitukset 0,7 (1,4) prosenttia.

– Alkuvuodesta sijoittajia huolestuttivat edelleen sekä Kiinan että koko maailmantalouden kasvun hidastuminen ja raaka-aineiden hintakehitys. Myös huoli Euroopan rakenteellisista haasteista, kuten Brexit-keskustelun voimistuminen, painoi markkinoita, Ritakallio taustoittaa ja jatkaa:

– Pääosakemarkkinoista USA ja kehittyvät taloudet ylsivät loppukvartaalista kuitenkin plussalle, kun taas Eurooppa ja Japani jäivät selkeästi miinukselle. Osakkeiden maantieteellisellä jakaumalla olikin alkuvuonna sijoitustuottoon poikkeuksellisen iso merkitys.

Ritakallio muistuttaa, että yksittäinen heikohko kvartaali ei uhkaa eläkevaroja.

– Eläkesijoittajan tuottoja kannattaa tarkastella pitkällä aikavälillä. Eläkejärjestelmän tuottoja pystytään laskemaan vertailukelpoisesti jo lähes 20 vuoden ajalta, ja siihen on mahtunut sekä nousukausia että rahoitusmarkkinakriisejä, Ritakallio sanoo.

Ilmarisen pitkän aikavälin sijoitustuotto säilyikin hyvällä tasolla. Reaalinen vuotuinen sijoitustuotto vuodesta 1997 on 4,1 prosenttia. Työeläkemaksun tulevaa kehitystä arvioidessaan Eläketurvakeskus käyttää 3,5 prosentin reaalista tuotto-oletusta.

Myös vakavaraisuus pysyi vahvana. Maaliskuun päättyessä vakavaraisuuspääoma oli 7,5 (9,7) miljardia euroa. Se oli 26,6 (35,8) prosenttia vastuuvelasta ja 2,1-kertainen (2,6) vakavaraisuusrajaan nähden.

– Vahva vakavaraisuus turvaa eläkevarat markkinaheilahteluilta haastavina aikoina ja auttaa eläkeyhtiötä kantamaan sijoitusriskiä, Ritakallio sanoo.

Ilmarisella vauhdikas alkuvuosi

Ritakallio on tyytyväinen Ilmarisen alkuvuoden toimintaan.

– Asiakashankinnan osalta vuosi on käynnistynyt hyvin, liiketoiminnan kulut ovat pysyneet kurissa ja Ilmarisen toimintaa on uudistettu monin eri tavoin, Ritakallio kertoo.

Ilmarisessa on meneillään useita strategiasta johdettuja kehittämishankkeita.

– Wauhdittamo-toimintamallilla osallistamme henkilöstömme ja asiakkaamme kehittämään digitaalisia palveluja asiakkaillemme. Paraikaa joka kymmenes ilmarislainen ja yksi opiskelijatiimi työstävät Waudittamossa ketterin menetelmin valittuja kehityshankkeita. Saamme ensimmäisiä konkreettisia asioita asiakkaillemme jo kevään aikana, Ritakallio kuvaa.

Finanssivalvonta julkaisi helmikuussa uuden ohjeistuksen työeläkeyhtiöiden työhyvinvointitoimintaan ja sen rahoitukseen.

– Ilmarinen on vahvasti sitoutunut uuteen toimintamalliin ja meillä on on hyvä lähtötilanne toimia uuden sääntelyn mukaisesti. Olemme jo pitkään seuranneet järjestelmällisesti työhyvinvointihankkeiden vaikuttavuutta. Meillä on myös konkreettista näyttöä siitä, että parantamalla työelämän laatua voidaan pienentää työkyvyttömyysriskiä, Ritakallio sanoo.

"Markkinaheilunta jatkuu loppuvuonna"

Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula uskoo voimakkaan markkinaheilunnan jatkuvan loppuvuoden aikanakin.

– Huoli maailmantalouden kasvuvauhdista ja yritysten tuloksentekokykyvystä alhaisen talouskasvun aikana näkyy voimakkaana kurssiheilahteluna jatkossakin. Lisäksi esimerkiksi ennätysalhaisten, jopa negatiivisten korkojen vaikutuksista rahoitussektoriin, yritysten investointeihin ja sijoittajien käyttäytymiseen pystytään toistaiseksi esittämään vain arvailuja – vastaavassa tilanteessa kun ei aikaisemmin ole oltu, Mursula sanoo.

Mursulan mukaan varmaa on ainakin se, että alhainen korkotaso ohjaa sijoittajia edelleen etsimään vaihtoehtoja korkosijoituksille.

– Sen seurauksena erilaiset reaaliomaisuusluokat, kuten kiinteistöt ja infrastruktuuri, ovat jatkossakin sijoittajien voimakkaan kiinnostuksen kohtena, hän uskoo.

Ilmarinen jatkaa sijoitusstretegiansa mukaisesti kiinteistösalkkunsa hajauttamista ulkomaille, mutta samaan aikaan rakentaa merkittävästi myös Suomeen.

– Olemme rakennuttamassa tuhat vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle, kehyskuntiin ja Tampereelle. Sijoituksen mahdollistaa väliaikainen lainsäädäntö, joka sallii velkavivun käytön myös eläkeyhtiön täysin omistamissa uusissa vuokra-asuntokohteissa, Mursula sanoo.

Ilmarinen on kerännyt finanssikriisin jälkeen hyviä sijoitustuottoja, ja sitä kautta yhtiön vakavaraisuustilanne ja riskinsietokyky on hyvä.

– Laajasti hajautettu sijoitussalkkumme on rakennettu toimimaan vaativimmissakin olosuhteissa. Se onkin tarpeen, sillä on hyvin mahdollista, että olemme siirtyneet alhaisempien sijoitustuottojen ympäristöön pidemmäksikin aikaa, Mursula arvioi.

Osavuosiraportti

Liitteet

Lisätietoja:

Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, puh. 010 284 3838, 0500 536 346
Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, puh. 010 28 43840, 0503803016
Päivi Sihvola, johtaja, viestintä, markkinointi ja HR, puh. 010 284 3590, 040 757 4992
    

Ajankohtaista

Uutinen 12.4.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista

Ilmarisen vuodesta 2013 asti julkaisema suhdanneindeksi tarjoaa ajantasaista tietoa kansantalouden kehityksestä. Indeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Nyt suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat laajentuvat kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista
Lisää uutisia ja tiedotteita