Tiedote 17.2.2017

Tilinpäätös 2016: Hyvä loppuvuosi nosti sijoitustuoton 4,8 prosenttiin, asiakashyvitykset ennätystasolla

Ilmarisen vuosi 2016 sujui vaatimattomasta talouskehityksestä huolimatta hyvin. Sijoitukset tuottivat alkuvuonna heikosti, mutta erittäin hyvä loppuvuosi nosti koko vuoden sijoitustuoton 4,8 prosenttiin. Vakavaraisuus säilyi vahvana ja kustannustehokkuus parani entisestään, minkä ansiosta asiakashyvitykset nousivat ennätystasolle. Vakuutettujen lukumäärä ja vakuutusmaksutulo kasvoivat hieman. Vuoden aikana Ilmarisessa kehitettiin uusia digitaalisia palveluita asiakkaiden käyttöön sekä valmistauduttiin eläkeuudistuksen toimeenpanoon.

Vuonna 2016 Ilmarisen sijoitukset tuottivat 4,8 (6,0) prosenttia, ja sijoitusten markkina-arvo nousi 37,2 (35,8) miljardiin euroon. Vuosi oli sijoitustuottojen näkökulmasta kaksijakoinen. Alkuvuotta leimasi osakekurssien voimakas lasku, ja myös Ilmarisen sijoitustuotot jäivät miinukselle. Loppuvuonna tulos parani selvästi.

− Britannian kansanäänestys EU-erosta ja Yhdysvaltain presidentinvaalit lisäsivät poliittista epävarmuutta, mikä aiheutti kurssien heilahtelua. Maailmantalouden kasvu oli vaatimatonta, ja korot painuivat historiallisen alas. Näissä haastavissa olosuhteissa saavutimme kohtuullisen hyvän sijoitustuoton, Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio kuvailee.

Hyvän tuloksen takana on Ritakallion mukaan Ilmarisen pitkän aikavälin sijoitusstrategia, jonka mukaisesti sijoitusten hajauttamista jatkettiin niin maantieteellisesti kuin eri omaisuusluokkiin.

− Vuoden aikana vähensimme korkosijoituksia ja lisäsimme sijoituksia reaaliomaisuusluokkiin. Kiinteistösijoituksissa jatkoimme hajauttamista ulkomaille ja sijoitimme vuoden aikana uusiin kiinteistöihin mm. Frankfurtissa, Berliinissä ja Amsterdamissa, Ritakallio kertoo.

Pääomaisuusluokista parhaiten tuottivat osakkeet kurssiheilunnasta huolimatta. Osakesalkun tuotto oli 6,5 (11,6) prosenttia. Kiinteistösijoitukset tuottivat 6,4 (7,8) prosenttia ja korkosijoitukset 3,6 (1,2) prosenttia.

– Sijoitukset suomalaisiin listattuihin osakkeisiin tuottivat erinomaisesti, yli 15 prosenttia. Myös USA:n ja kehittyvien talouksien osakkeet tuottivat hyvin. Sen sijaan sijoitukset muihin eurooppalaisiin osakkeisiin laskivat osakesalkun kokonaistuottoa, Ritakallio kertoo.

Ilmarisen sijoitusten pitkän aikavälin vuotuinen reaalituotto vuodesta 1997 on ollut keskimäärin 4,2 prosenttia.

Vakavaraisuus säilyi vahvana. Vuoden 2016 lopussa Ilmarisen vakavaraisuuspääoma oli 8,5 (8,2) miljardia euroa, mikä oli 29,2 (29,6) prosenttia vastuuvelasta. Vakavaraisuusasema oli 2,0-kertainen (2,0) vakavaraisuusrajaan nähden.

Asiakashyvitykset ennätystasolla

Vuoden lopussa Ilmarisessa oli vakuuttanut työntekijänsä 38 100 (38 400) yritystä. Vakuutettujen kokonaismäärä oli 563 500 (562 000) henkilöä. Työntekijöiden osuus tästä oli 502 000 (500 500) ja yrittäjien 61 500 (61 900). Vakuutusmaksutulo kasvoi hieman ja oli 4,3 (4,3) miljardia euroa.

− Yli kymmenentuhatta uutta yritystä tai yrittäjää hankki viime vuonna eläkevakuutuksensa Ilmarisesta, mihin olemme erityisen tyytyväisiä. Asiakaspidossa jäimme kuitenkin tavoitteestamme, ja se tulee olemaan painopisteitämme alkaneella vuodella, Ritakallio sanoo.

Ilmarisen kustannustehokkuus parani entisestään ja kokonaisliikekulut supistuivat 147 (151) miljoonaan euroon. Kustannustehokkuutta mittaava hoitokulusuhde oli 74,9 (75,5) prosenttia.

Hyvän vakavaraisuuden ja kustannustehokkuuden ansiosta asiakasyrityksille maksettavat hyvitykset kohosivat ennätystasolle, 102 (98) miljoonaan euroon.  Ilmarisessa vakuutettujen yritysten palkkasummaan suhteutettuna ne olivat 0,6 (0,6) prosenttia. 

Eläkeuudistus käyntiin sujuvasti

Vuonna 2016 sekä eläkkeensaajien että maksettujen eläkkeiden määrä kasvoi. Eläkettä Ilmarisesta sai vuoden lopussa 329 300 (323 200) henkilöä. Eläkkeitä maksettiin yhteensä 4,6 (4,4) miljardia euroa. Määrä on lähes 300 miljoonaa euroa suurempi kuin kerätyt vakuutusmaksut. Tämä erotus katetaan eläkerahastojen sijoitustuotoilla.

Uusia eläkepäätöksiä Ilmarisessa tehtiin kaikkiaan noin 26 500 (22 800). Kasvua edellisvuoteen oli peräti 16 prosenttia, josta osa selittyy eläkekäsittelyjärjestelmän uudistukseen liittyvien ruuhkien purkamisella.

− Vuosina 2015-2016 toteutettu laaja tietojärjestelmäuudistus aiheutti aluksi viivästyksiä eläkepäätösten käsittelyssä, mutta viime vuoden loppuun mennessä saimme jonot purettua ja käsittelyajat ovat palautumassa aiemmalle tasolle. Jatkossa eläkekäsittely automatisoituu ja nopeutuu entisestään, Ritakallio kertoo.

Tietojärjestelmämuutokset olivat yksi osa valmistautumista tämän vuoden alusta voimaan tulleeseen eläkeuudistukseen. Ilmarinen tarjosi asiakkailleen tietoa eläkeuudistuksesta mm. uutiskirjeiden sekä suosittujen verkkolaskureiden muodossa.

− Eläkeuudistuksen toimeenpano on käynnistynyt Ilmarisessa sujuvasti. On mielenkiintoista nähdä, miten uudistus pitkällä aikavälillä vaikuttaa eläkkeelle siirtymiseen ja miten suomalaiset ottavat käyttöön uudet eläkelajit. Ainakin alkuvaiheessa kiinnostus uutta osittaista varhennettua vanhuuseläkettä kohtaan on ollut suurta, Ritakallio sanoo.

Uusia palveluita työhyvinvointiin

Työhyvinvointipalveluissa vuosi 2016 oli jälleen aktiivinen. Ilmarinen järjesti asiakasyrityksilleen eri puolilla Suomea 43 Parempaa työelämää -valmennusta, joissa kävi yli 2 500 henkilöä. Vuoden aikana oli käynnissä yli 2 100 (1 900) työkyvyn kehittämistä tukevaa hanketta ja niiden piirissä oli 150 000 (160 000) henkilöä.

 − Lisäksi kehitimme strategiamme mukaisesti uusia digitaalisia palveluita asiakkaidemme työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen tueksi. Uusien palveluiden myötä työhyvinvointitoiminnan vaikuttavuus tulee entisestään kasvamaan, kun voimme tarjota palveluita pienimmillekin yrityksille, Ritakallio sanoo.

Uusista palveluista verkossa toimiva Parempaa työelämää -ohjaamo tukee yrityksen työkykyjohtamista ja parantaa työkyvyttömyysriskin ennustettavuutta. Parempi vire -mobiilisovellus puolestaan kannustaa työntekijöitä pitämään huolta hyvinvoinnistaan.

− Lisää uusia palveluita on luvassa jatkossa. Käynnistimme viime vuonna Wauhdittamo-nimisen innovointimallin, jossa asiakkaat yhdessä henkilöstömme kanssa kehittävät uudella tavalla entistä parempia palveluja, Ritakallio kertoo.

Ilmarinen tukee asiakasyritysten työkyvyttömyysriskin hallintaa ja työurien pidentämistä myös ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Erilaisia kuntoutuksen etuuspäätöksiä annettiin vuonna 2016 yhteensä yli 6 300, missä oli kasvua edellisvuoteen 7,9 prosenttia.

Työhyvinvointipalveluiden ja kuntoutuksen tavoitteena on vähentää työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Työkyvyttömyyseläkkeitä Ilmarinen maksoi viime vuonna noin 400 (418) miljoonaa, mikä oli 8,7 prosenttia kokonaiseläkemenosta.

Liitteet:
- Toimintakertomus ja tilinpäätös
- Liitekuvat

Lisätiedot:
Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, p. 010 284 3838, 0500 536 346
Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, p. 010 284 3840, 050 380 3016
Jaakko Kiander, johtaja, talous ja hallinto p. 010 284 2599, 050 583 8599
Päivi Sihvola, johtaja, viestintä, markkinointi ja HR, p. 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Tiedote 15.5.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Työntekijämäärä laski huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Tiedote 26.4.2024

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–maaliskuussa 3,2 prosenttia. Yhtiön kustannustehokkuus parani edelleen vakuutusmaksutulon kasvaessa ja eläketurvan tuottamiseen tarvittavien hoitokulujen laskiessa. – Olemme jatkaneet menestyksekkäästi Ilmarisen strategian toteuttamista ja kasvattaneet tuottavuuttamme viimeisten kuuden vuoden aikana merkittävästi, toteaa Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen
Lisää uutisia ja tiedotteita