Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 26.10.2018

Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2018: Rakennamme asiakaslähtöisempää ja tehokkaampaa työeläkekumppania

Ilmarisen vakuutusmaksutulo tammi–syykuussa oli 4,0 miljardia euroa. Nettoasiakashankinta maksutulolla mitattuna oli syyskuun loppuun mennessä 78 miljoonaa euroa. Eläkkeitä maksettiin yhteensä 4,2 miljardia euroa 450 000 eläkkeensaajalle.

Sijoitussalkku tuotti tammi–syyskuussa 3,0 prosenttia (5,5 prosenttia 1.1.–30.9.2017). Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 47,0 miljardia euroa (38,9 miljardia euroa 30.9.2017). Pitkällä aikavälillä sijoitukset ovat tuottaneet reaalisesti keskimäärin 4,2 prosenttia vuodessa.

Vakavaraisuuspääoma oli syyskuun lopussa 10 044 (9 158) miljoonaa euroa ja vakavaraisuusaste oli 127,0 (130,6) prosenttia.

Integraation toimeenpano etenee suunnitellusti. Ilmarisen organisaatiota uudistetaan entistäkin asiakaslähtöisemmäksi ja tehokkaammaksi. Työkykyriskien hallinta ja kuntoutus vahvistuu.

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen:

”Ilmarisen vakuutusmaksutulo nousi tammi–syyskuun aikana 4,0 miljardiin euroon. Nettoasiakashankinta maksutulolla mitattuna oli alkuvuoden aikana 78 miljoonaa euroa. Vakuutuskantamme vahvistuu edelleen vuodenvaihteessa, kun OP Ryhmä siirtää henkilöstön lakisääteisen työeläkevakuuttamisen Ilmarisen hoidettavaksi. OP-Eläkekassan edustajisto päätti eläkevastuiden siirrosta heinäkuussa. Siirto edellyttää vielä viranomaishyväksyntää. Eläkkeensaajia oli syyskuun lopussa noin 450 000 ja maksoimme tammi–syyskuun aikana eläkkeitä yhteensä 4,2 miljardia euroa. Uusia eläkepäätöksiä teimme yhteensä yli 25 000.

Eläkevakuuttamisessa jatkoimme valmistautumista kansallisen tulorekisterin käyttöönottoon. Ensi vuoden alusta alkaen työnantajat ilmoittavat palkkatiedot kuukausittain tulorekisteriin, josta työeläkeyhtiöt ja muut tiedon tarvitsijat saavat sen reaaliajassa. Erillisiä vuosi- tai kuukausi-ilmoituksia työeläkeyhtiöön ei jatkossa tarvitse tehdä. Muutos yrityksille on iso, ja toimeenpanolla alkaa olla jo kiire: syyskuussa toteuttamamme kyselyn mukaan vasta puolet yritysten palkka- ja taloushallinnossa työskentelevistä tunsi tulorekisterin vaikutukset oman yrityksensä toimintaan. Olemme omalta osaltamme pyrkineet lisäämään tietoisuutta viestimällä aktiivisesti tulorekisterin aiheuttamista muutoksista sekä järjestämällä asiakasyrityksillemme koulutustilaisuuksia ja webinaareja tulorekisteriin valmistautumisesta.

Rakennamme Ilmarisesta yhä asiakaslähtöisempää, tehokkaampaa ja vetovoimaisempaa työeläkekumppania. Asiakkaat odottavat työeläkeyhtiöltä sujuvia sähköisiä vakuutus- ja eläkepalveluja sekä tukea työkykyriskien hallintaan ja kuntoutukseen. Asiakkailta saadun palautteen perusteella vahvistamme työkykypalvelujamme, ja olemme nostaneet työkykyriskin hallinnan ja kuntoutuksen omaksi liiketoimintalinjakseen. Haluamme tarjoa asiakkaillemme parhaat palvelut, asiantuntemusta ja dataa työkykyjohtamisen tueksi. Tammi–syyskuun aikana olemme toteuttaneet yli 2 000 työkykyä tukevaa hanketta yhdessä asiakasyritystemme kanssa. Palveluihimme ollaan myös tyytyväisiä: lähes yhdeksän kymmenestä suosittelisi työkykyasiantuntijoidemme valmennuksia ja konsultaatioita. Syyskuussa palkitsimme Suomen iloisimman yrittäjän kilpailussa, jonka tavoitteena on kiinnittää huomiota yrittäjien työkykyyn ja hyvinvointiin. Yli 400 ehdokkaan joukosta valituksi tuli helsinkiläinen kauneusalan yrittäjä Lauri Salmi. Jo viidennen kerran järjestetyssä kilpailussa annettiin kaikkiaan yli 80 000 yleisöääntä.

Laajeneva kauppasota ja muut poliittiset riskit ovat lisänneet levottomuutta sijoitusmarkkinoilla koko alkuvuoden ajan. Ilmarisen sijoitustuotto tammi–syyskuussa oli 3,0 prosenttia ja sijoitusvarallisuus kasvoi 47,0 miljardiin euroon. Kolmas vuosineljännes oli erityisesti osakemarkkinoilla parempi kuin kaksi edellistä. Kvartaalin kokonaistuotto nousi 1,8 prosenttiin. Vuoden alusta laskettuna parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 6,0 prosenttia. Kiinteistösijoitukset tuottivat 3,9 prosenttia ja korkosijoitustuen tuotto jäi 0,6 prosenttiin. Pitkän aikavälin keskimääräinen reaalinen vuosituotto oli 4,2 prosenttia, mikä ylittää selvästi Eläketurvakeskuksen laskelmissaan käyttämän 3,0 prosentin tuotto-oletuksen. Vakavaraisuusaste vahvistui hieman edellisestä vuosineljänneksestä ja oli syyskuun lopulla hyvällä tasolla 127 prosentissa.

Kiinteistösijoituksissa Ilmarinen laajensi kansainvälisten kiinteistösijoitusten salkkua sijoittamalla toimistokiinteistöihin Alankomaiden Rotterdamissa ja Saksan Frankfurtissa. Ilmarisen osittain omistama kauppakeskus Redi avasi ovensa Helsingin Kalasatamassa syyskuussa. Ilmarisen omalle toimitalolle myönnettiin LEED-ympäristöluokitus, joka huomioi mm. energiatehokkuuden, ympäristökuormituksen ja työmatkaliikkumisen.

Ilmarisen ja Eteran vuodenvaihteessa toteutuneen yhdistymisen toimeenpano on edennyt suunnitellusti. Tietojärjestelmien integraatio jatkuu vaiheittain loppu- ja ensi vuoden aikana. Integraatiosta ja tietojärjestelmien alaskirjauksista syntyvät kustannukset rasittavat hoitokustannustulosta, joka oli syyskuun lopussa 24,9 miljoonaa euroa. Kustannustehokkuutta kuvaava hoitokustannussuhde oli 81,5 prosenttia. Yhdistymisen tuomien synergiaetujen odotetaan parantavan kustannustehokkuutta merkittävästi tulevina vuosina. Tavoitteenamme on säästää vuosittaisissa hoitokustannuksissa vähintään 20 miljoonaa euroa vuodesta 2020 alkaen. Sijoitustoiminnan kokonaiskustannuksissa tavoiteltuihin 20 miljoonan euron synergiahyötyihin johtavat toimenpiteet on jo saatu toteutettua.”

Osavuosiraportissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt vertailuluvut aiemmilta vuosilta ovat Ilmarisen lukuja ennen Eteran sulautumista.

Lue lisää:
Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.-30.9.2018 (pdf)
Osavuosiraportin kuvaliite (pdf)

Lisätietoja:
Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, p. 050 1282
Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, p. 050 380 3016
Jaakko Kiander, yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 050 583 8599

Ajankohtaista

Uutinen 12.4.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista

Ilmarisen vuodesta 2013 asti julkaisema suhdanneindeksi tarjoaa ajantasaista tietoa kansantalouden kehityksestä. Indeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Nyt suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat laajentuvat kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista
Lisää uutisia ja tiedotteita