Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 7.2.2018

Tilinpäätös 2017: Erittäin hyvä sijoitustulos osaketuottojen vauhdittamana

Ilmarisen sijoitukset tuottivat viime vuonna 7,2 prosenttia ja vakavaraisuus vahvistui entisestään. Asiakashyvitykset nousivat ennätystasolle. Vuoden alusta Eteran kanssa yhdistynyt Ilmarinen vastaa nyt 1,1 miljoonan suomalaisen eläketurvasta ja sijoitusten markkina-arvo on lähes 46 miljardia euroa.

Vuosi 2017 sujui Ilmarisen sijoitustoiminnan kannalta erinomaisesti. Sijoitukset tuottivat 7,2 prosenttia (4,8 prosenttia vuonna 2016) eli 2,7 miljardia euroa.

– Sijoitusvuosi oli selvästi ennakko-odotuksia parempi. Kaikki omaisuusluokat tuottivat hyvin. Talouskehitys kaikilla päämarkkina-alueilla oli suotuisaa, ja yritysten tulosparannusten myötä erityisesti osakesijoitukset tuottivat erittäin hyvin, sanoo Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio.

Pääomaisuusluokista parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 14,8 prosenttia. Listaamattomien osakkeiden tuotto nousi peräti 26,8 prosenttiin. Korkosijoitukset tuottivat 1,8 prosenttia ja kiinteistösijoitukset 5,0 prosenttia.

Kiinteistösijoituksissa Ilmarinen jatkoi strategiansa mukaisesti hajauttamista kansainvälisille kiinteistömarkkinoille. Vuoden aikana Ilmarinen solmi kumppanuussopimuksen New York Life -henkivakuutusyhtiön kanssa kiinteistöyhteistyöstä USA:n toimitilamarkkinoilla sekä sijoitti toimistokiinteistöihin Iso-Britanniassa, Saksassa ja Alankomaissa.

Ilmarisen sijoitusten pitkän aikavälin vuotuinen reaalituotto vuodesta 1997 on ollut keskimäärin 4,3 prosenttia. Tämä ylittää selvästi Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmissaan käyttämän tuotto-oletuksen, joka on tällä hetkellä 3,0 prosenttia.

Vakavaraisuus vahvistui entisestään. Vuoden 2017 lopussa Ilmarisen vakavaraisuuspääoma oli 9,4 (8,5) miljardia euroa, ja vakavaraisuusaste oli 131,2 (129,2) prosenttia. Vakavaraisuusasema oli 1,8-kertainen (2,0) vakavaraisuusrajaan nähden.

Vuodenvaihteessa Ilmariseen yhdistyneen Eteran sijoitukset tuottivat vuoden 2017 ennakkotietojen mukaan 6,0 prosenttia ja vakavaraisuusaste oli 116,4 prosenttia. Eteran lopputilitys julkaistaan myöhemmin helmikuussa. Yhdistyneen Ilmarisen sijoitusvarallisuus vuoden 2018 alussa oli yli 45,8 miljardia euroa.

Asiakashyvitykset ennätystasolla

Vuoden lopussa Ilmarisessa oli vakuuttanut työntekijänsä 38 800 (38 100) yritystä. Vakuutettujen kokonaismäärä oli 566 900 (563 500) henkilöä. Työntekijöiden osuus tästä oli 503 800 (502 000) ja yrittäjien 63 100 (61 500). Vakuutusmaksutulo oli 4,3 (4,3) miljardia euroa.

Yhdistymisen jälkeen tänä vuonna Ilmarisessa vakuutettujen määrä on lähes 690 000.

Ilmarisen kustannustehokkuus oli edellisvuosien tapaan hyvällä tasolla. Huolimatta fuusion valmistelusta aiheutuneista kertaluontoisista kustannuksista kokonaisliikekulut pysyivät 150,3 (147,2) miljoonassa euroa. Kustannustehokkuutta mittaava hoitokulusuhde oli 81,1 prosenttia. Vakuutusmaksuun sisältyvää hoitokustannusosaa laskettiin vuoden 2017 alusta, joten hoitokulusuhde ei ole suoraan verrannollinen edelliseen vuoteen.

Hyvän vakavaraisuuden ja kustannustehokkuuden ansiosta Ilmarisen asiakasyrityksille maksettavat hyvitykset kohosivat ennätystasolle 120 (102) miljoonaan euroon. Ilmarisessa vakuutettujen yritysten palkkasummaan suhteutettuna ne olivat 0,7 (0,6) prosenttia.

– Yhdistymisen avulla saavutettavat synergiaedut näkyvät paranevana kustannustehokkuutena ja sitä kautta vieläkin parempina asiakashyvityksinä tulevina vuosina. Tavoitteenamme on säästää vuosittaisissa yhteenlasketuissa hoitokustannuksissa vähintään 20 miljoonaa euroa ja sijoitustoiminnan kustannuksissa niin ikään 20 miljoona euroa vuodesta 2020 alkaen. Hoitokustannussäästö ohjautuu kokonaisuudessaan asiakkaiden hyväksi, Ritakallio sanoo.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke kiinnosti

Vuoden 2017 alusta voimaan tullut eläkeuudistus nostaa eläkeikää asteittain ja eläkkeen karttumissäännöt muuttuivat. Uudistus toi myös mukanaan kaksi uutta eläkelajia. Osittainen varhennettu vanhuuseläke kiinnosti Ilmarisen asiakkaita, ja päätöksiä tehtiin vuoden aikana lähes 3 000 kappaletta. Pitkän työuran raskaassa työssä tehneille tarkoitettu työuraeläke voi alkaa aikaisintaan helmikuussa 2018, ja ensimmäinen työuraeläke myönnettiin loppuvuonna 2017.

Sekä eläkkeensaajien että maksettujen eläkkeiden määrä kasvoi. Eläkettä Ilmarisesta sai vuoden lopussa 336 700 (329 300) henkilöä. Eläkkeitä maksettiin yhteensä 4,7 (4,6) miljardia euroa. Vuoden 2018 alusta Ilmarinen maksaa eläkettä 469 600 henkilölle.

Uusia eläkepäätöksiä Ilmarisessa tehtiin vuoden 2017 aikana kaikkiaan 28 600 (25 900). Kasvua selittävät uudet osittaiset varhennetut eläkkeet.

– Ilmarinen on panostanut eläkekäsittelyn automatisointiin ja sähköisten palveluiden kehittämiseen. Vanhuuseläkkeistä 57 prosenttia haetaan verkon kautta, ja kykenemme käsittelemään hakemukset nopeimmillaan neljässä minuutissa. Vanhuuseläkepäätökset myönnämme nopeammin kuin alalla keskimäärin, Ritakallio kertoo.

Parempaa työelämää suomalaisille työpaikoille

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Ilmarinen järjesti Sata tekoa paremman työelämän puolesta -kampanjan. Kampanjassa haastettiin yritykset ideoimaan ja toteuttamaan tekoja, jotka lisäävät henkilöstön hyvinvointia ja työvireyttä, parantavat jaksamista ja luovat positiivista energiaa. Tekoja kerättiin kampanjasivulla, joka toimii myös juhlavuoden jälkeen kaikille avoimena paremman työelämän portaalina. ­­­

Ilmarinen järjesti asiakasyrityksilleen eri puolilla Suomea 44 Parempaa työelämää -valmennusta, joihin osallistui lähes 3 000 henkilöä. Vuoden aikana oli käynnissä lähes 2 400 (2 100) työkyvyn kehittämistä tukevaa hanketta ja niiden piirissä oli 135 000 (150 000) henkilöä.

 − Lisäksi kehitimme strategiamme mukaisesti uusia digitaalisia palveluita asiakkaidemme työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen tueksi. Esimerkiksi hyvinvointiin kannustavan Parempi Vire -mobiilisovelluksen on ottanut käyttöön jo yli 40 000 Ilmarisen asiakasyrityksen työntekijää, Ritakallio kertoo.

Ilmarinen tukee asiakasyritysten työkyvyttömyysriskin hallintaa ja työurien pidentämistä myös ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Erilaisia kuntoutuksen etuuspäätöksiä annettiin vuonna 2017 yhteensä yli 7 000, missä oli kasvua edellisvuoteen 10,7 prosenttia.

Työhyvinvointipalveluiden ja kuntoutuksen tavoitteena on vähentää työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Työkyvyttömyyseläkkeitä Ilmarinen maksoi viime vuonna noin 400 (418) miljoonaa, mikä oli 8,7 prosenttia kokonaiseläkemenosta.

Alan suurimpana toimijana Ilmarinen haluaa jatkossa ottaa entistäkin vahvemman roolin työkyvyn, tuottavuuden ja menestyksen tukemisessa suomalaisissa yrityksissä.

– Vietämme työssä keskimäärin lähes puolet aikuiselämästä, siksi työelämän laatuun kannattaa panostaa. Sillä on myös suora yhteys tuottavuuteen ja siten yrityksen menestykseen. Lupaamme olla yhdessä asiakkaiden kanssa rakentamassa parempaa työelämää. Yhdistyneellä yhtiöllä on tähän entistäkin paremmat mahdollisuudet ja monipuolisemmat palvelut. Haastoimme myös joukon yritysjohtajia lupaamaan yhden asian, jolla työelämästä tehdään tänä vuonna parempaa, Ritakallio kertoo.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, p. 0500 536 346
Stefan Björkman, varatoimitusjohtaja, p. 050 63219 (Eteran tilinpäätöstä koskevat tiedot)
Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, p. 050 380 3016
Jaakko Kiander, yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 050 583 8599

Ajankohtaista

Tiedote 14.6.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Työntekijämäärä laski toukokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus, rakentaminen sekä majoitus- ja ravitsemusala. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski edelleen joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Uutinen 10.6.2024

Ilmarinen näkyy Finanssialalle-Instagramissa

Ilmarisen kesätyöntekijät ylläpitävät tällä viikolla "Finanssialalle" Instagram-tiliä. Tarkoituksena on tehdä työskentelyä Ilmarisessa ja koko finanssialalla tunnetuksi.

Ilmarinen näkyy Finanssialalle-Instagramissa
Lisää uutisia ja tiedotteita