Ilmarisen toimitalo ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 30.4.2020

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2020: Koronavirus vei sijoitustuotot 7,5 % negatiivisiksi, kustannustehokkuus parani edelleen

Ilmarisen ensimmäisen kvartaalin kokonaistulos painui negatiiviseksi -2 649 miljoonaan euroon (744 miljoonaa euroa 1.1.–31.3.2019) koronaviruksen aiheuttaman heikon sijoitustuoton takia. Hoitokulut laskivat 4 miljoonaa euroa ja hoitokulusuhde parani 69,0 (71,5) prosenttiin.

Hoitokustannustulos oli 13 (13) miljoonaa euroa. Hoitokustannustariffia laskettiin 6,9 % vuoden 2020 alussa, mikä huomioiden vertailukelpoinen hoitokustannustulos parani 3 miljoonalla eurolla 13 miljoonaan euroon ja hoitokulusuhde 8 prosenttiyksiköllä 69,0 prosenttiin.

Tammi–maaliskuun vakuutusmaksutulo oli edellisvuoden tasolla 1,5 miljardia euroa (1,5 miljardia euroa). Nettoasiakashankinta oli maksutulolla mitattuna 37 miljoonaa euroa (63 miljoonaa euroa). Eläkkeitä maksettiin yhteensä 1,6 miljardia euroa (1,5 miljardia euroa) 460 000 eläkkeensaajalle.

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli -7,5 prosenttia (4,6 prosenttia) eli -3,8 miljardia euroa (2,1 miljardia euroa). Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 46,4 miljardia euroa (50,5 miljardia euroa 31.12.2019).

Sijoitusten pitkän aikavälin keskimääräinen nimellistuotto oli 5,4 prosenttia, mikä vastaa 3,9 prosentin reaalivuosituottoa.

Negatiivisen sijoitustuoton johdosta vakavaraisuuspääoma pieneni 8 112 (10 792) miljoonaan euroon. Vakavaraisuusaste oli 120,7 (126,6) prosenttia.

Muutos näkymissä: Suomessa talouden odotetaan ajautuvan voimakkaaseen taantumaan, minkä seurauksena työttömyyden odotetaan nousevan ja palkkasumman sekä maksutulon laskevan merkittävästi. Palkkasumman aleneminen heikentää myös Ilmarisen hoitokustannustuottoja ja tätä kautta hoitokustannustulosta ja hoitokulusuhdetta loppuvuoden aikana.

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen:

”Koronapandemia vaikutti Ilmarisen alkuvuoden sijoitustuottoihin, jotka painuivat 7,5 prosenttia negatiiviseksi. Ilmarisen vakavaraisuus kriisiin lähdettäessä oli vahva, ja pitkällä aikavälillä kerätyt puskurit turvaavat eläkevaroja myös vaikeina aikoina. Suomalaisten ei tarvitse olla huolissaan eläkkeistään: eläkkeiden maksu turvataan myös poikkeusoloissa. Kriisin vaikutukset tuntuvat eläkejärjestelmässä niin sijoitustuottojen heikentymisenä kuin maksutulon alentumisena, mikä johtuu työllisyyden laskusta ja työeläkemaksuihin tehdyistä joustoista.

Ilmarisen sijoitukset tuottivat tammi–maaliskuussa -7,5 prosenttia. Osakekurssit kääntyivät koronakriisin myötä jyrkkään laskuun kaikilla markkinoilla, mikä painoi osakesijoitusten tuoton -12,8 prosenttiin. Myös korkosijoitusten tuotto, -6,9 prosenttia, jäi selvästi negatiiviseksi luottoriskimarginaalien leventymisen seurauksena. Sijoitusten pitkän aikavälin keskimääräinen nimellistuotto vuodesta 1997 laskettuna oli 5,4 prosenttia, mikä vastaa 3,9 prosentin reaalivuosituottoa.

Vakavaraisuusaste heikkeni 120,7 prosenttiin, mutta on edelleen selvästi viranomaismääräyksiä korkeammalla tasolla. Pitkäjänteisellä rahastoinnilla ja sijoittamisella kerätyt vakavaraisuuspuskurit suojaavat eläkevaroja markkinoiden heilahdellessa. Koko eläkejärjestelmän kannalta on kuitenkin tärkeää varmistaa, ettei osakemarkkinan äkillinen lasku johda tilanteeseen, jossa eläkeyhtiöt joutuisivat myymään osakesijoituksiaan alhaisilla hinnoilla riskin pienentämiseksi.

Koronaviruksesta ja rajoitustoimista ovat kärsineet etenkin matkailu-, ravintola- ja palvelualan yritykset ja yrittäjät, mutta negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan ja talouteen tulee laajasti eri toimialoille. Asiakasyritystemme tilannetta helpottaaksemme valmistelimme yhdessä muiden eläkeyhtiöiden ja viranomaisten kanssa pikaisella aikataululla muutoksen, joka mahdollistaa 3 kuukautta pidemmän maksuajan lakisääteisille työeläkemaksuille. Lisäksi työnantajan työeläkemaksua alennetaan tilapäisesti 2,6 prosenttiyksiköllä 1.5.–31.12.2020 välisenä aikana työmarkkinajärjestöjen sopimuksen mukaisesti. Alennuksen ajalta asiakashyvityksiä ei makseta. Ilmarisen omistamissa kiinteistöissä myönnettiin liiketilavuokralaisille maksuaikajoustoja ja ravintolatoimijat vapautettiin kokonaan vuokranmaksusta eduskunnan päättämän sulun ajaksi.

Tammi–maaliskuussa Ilmarisen vakuutusmaksutulo oli viime vuotisella tasolla 1,5 miljardissa eurossa. Sen odotetaan kuitenkin kääntyvän laskuun työllisyyden heiketessä ja työnantajan työeläkemaksuihin tulevan alennuksen myötä. TyEL-takaisinlainauksen kysyntä on kääntynyt kasvuun, mikä osaltaan lisää likviditeettiin kohdistuvia paineita työeläkemaksujen lykkäysten ja maksunalennusten ohella.

Koronakriisillä ei ole toistaiseksi ollut merkittävää vaikutusta Ilmarisen operatiiviseen toimintaan. Ilmarisen henkilöstö siirtyi suositusten mukaisesti laajasti etätöihin. Asiakaspalvelu toimii normaalisti puhelimen ja chatin välityksellä, ja eläkkeiden maksu voidaan turvata poikkeuksellisissakin tilanteissa. Eläkkeitä maksoimme alkuvuoden aikana 1,6 miljardia euroa 460 000 eläkkeensaajalle. Uusia eläkepäätöksiä teimme tammi–maaliskuussa hieman yli 10 000 kappaletta.

Vahva kehitys kustannustehokkuudessa jatkui alkuvuoden aikana. Hoitokulut alenivat 4 milj. euroa vertailukauteen nähden ja hoitokulusuhde parani 69 prosenttiin hoitokustannustariffin 6,9 prosentin laskusta huolimatta. Koronan aiheuttaman talouden taantuman odotetaan laskevan työllisyyttä ja palkkasummia varsinkin toisella vuosineljänneksellä ja tämä heikentää hoitokulusuhdetta koko vuodelta.

Koko yhteiskuntamme kannalta on nyt erittäin tärkeää käyttää viruksen torjuntaan kaikki mahdolliset keinot, joilla voidaan lyhentää epidemian kestoa ja sulkutoimia. Tässä tulee hyödyntää niin julkiset kuin yksityiset resurssit. Poikkeustilanteessa tärkeintä on ihmisten turvallisuuden ja terveyden varmistaminen. Epidemian pitkittymisellä on erittäin vakavat taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset seuraukset. Mitä nopeammin saamme yhteiskunnan pysäyttäneet rajoitukset purettua, sitä vähemmillä konkursseilla, työttömyydellä sekä kotitalouksien, yritysten ja julkisen sektorin velkaantumisella selviämme. Eristäytymisen sosiaaliset seuraukset: passivoituminen, liikkumattomuus, alkoholismi ja mielenterveysongelmat uhkaavat kasvaa nopeasti. Työkyvyttömyys on muutenkin viime aikoina ollut kasvussa, ja on huolestuttavaa koko yhteiskunnan kannalta, jos tilanne entisestään heikentyy.”

Lue lisää:

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2020 (pdf)
Osavuosiraportin kuvaliite (pdf)

Lisätietoja:

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, p. 050 1282
Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, p. 050 380 3016 
Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 770 9400

Ajankohtaista

Tiedote 14.6.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Työntekijämäärä laski toukokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus, rakentaminen sekä majoitus- ja ravitsemusala. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski edelleen joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Uutinen 10.6.2024

Ilmarinen näkyy Finanssialalle-Instagramissa

Ilmarisen kesätyöntekijät ylläpitävät tällä viikolla "Finanssialalle" Instagram-tiliä. Tarkoituksena on tehdä työskentelyä Ilmarisessa ja koko finanssialalla tunnetuksi.

Ilmarinen näkyy Finanssialalle-Instagramissa
Lisää uutisia ja tiedotteita