Tiedote 30.10.2020

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.9.2020: Sijoitustuotot nousivat plussalle, toiminnan kustannustehokkuus parani edelleen

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 1,1 (8,2) prosenttia eli 0,6 (3,7) miljardia euroa. Kolmannen vuosineljänneksen sijoitussalkun tuotto oli 3,2 prosenttia sijoitusmarkkinoilla jatkuneen positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 50,3 miljardia euroa (50,5 miljardia euroa 31.12.2019).

Tammi-syyskuun kokonaistulos oli -107 miljoonaa euroa (1 324 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2019). Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 992 milj. euroa.

Vakuutusmaksutulo laski 4,0 (4,3) miljardiin euroon lomautusten kasvun ja työnantajien TyEL-maksun väliaikaisen 2,6 prosentin alennuksen seurauksena. Nettoasiakashankinta oli maksutulolla mitattuna 149 (174) miljoonaa euroa. Eläkkeitä maksettiin 4,6 (4,5) miljardia euroa yhteensä 457 937 eläkkeensaajalle.

Hoitokulut laskivat 16 miljoonaa euroa ja hoitokustannustulos oli 38 (42) miljoonaa euroa. Hoitokulusuhde parani 69 (71) prosenttiin kustannustehokkuuden vahvan kehityksen ansiosta.

Sijoitusten pitkän aikavälin keskimääräinen nimellistuotto oli 5,7 prosenttia. Tämä vastaa 4,2 prosentin reaalivuosituottoa.

Vakavaraisuuspääoma oli 10 605 (10 792) miljoonaa euroa ja vakavaraisuusaste oli 126,1 (126,6) prosenttia.

Näkymät: Kasvavan työttömyyden ja työnantajien TyEL-maksun väliaikaisen alennuksen seurauksena maksutulo laskee merkittävästi viime vuodesta. Maksutulon aleneminen sekä vuodelle 2020 toteutettu hoitokustannustariffin alennus heikentää Ilmarisen hoitokustannustuottoja ja tätä kautta hoitokustannustulosta sekä hoitokulusuhdetta viime vuodesta. Kustannustehokkuuden paranemisen myötä hoitokustannustuloksen odotetaan olevan toisella vuosipuoliskolla samaa tasoa tai parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen:

”Ilmarisen sijoitussalkun tuotto nousi tammi-syyskuussa 1,1 prosenttiin eli 0,6 miljardia euroa plussalle ja vakavaraisuus vahvistui 126,1 prosenttiin sijoitusmarkkinoiden toipuessa koronapandemian aiheuttamasta alkuvuoden rajusta kurssilaskusta. Kolmannen vuosineljänneksen tuotto oli 3,2 prosenttia eli n. 1,6 miljardia euroa. Kesän aikana koronaviruksen leviämistä onnistuttiin rajoittamaan ja talouksia päästiin avaamaan. Keskuspankkien ja valtioiden massiiviset tukitoimenpiteet ovat jatkuneet tukien laajasti talouksia ja sijoitusmarkkinoita. Talousennusteita on päästy pahimmista skenaarioista korjaamaan hieman ylöspäin, mutta maailmantalouden odotetaan IMF:n uusimmissa ennusteissa taantuvan -4,4 prosenttia. Syksyn aikana koronaviruksen uudelleenleviäminen on kiihtynyt aiheuttaen rajoitustoimenpiteiden käyttöönottoa ja kasvavaa epävarmuutta talousnäkymiin.

Osakesijoitusten tammi-syyskuun tuotto oli 1,4 prosenttia ja kiinteistösijoitusten 1,1 prosenttia. Parhaiten tuottivat muut sijoitukset 14,9 prosenttia. Korkosijoitusten tuotto oli -2,1 prosenttia. Sijoitusten pitkän aikavälin keskimääräinen nimellistuotto oli 5,7 prosenttia, mikä vastaa 4,2 prosentin reaalivuosituottoa. Vastuullinen sijoittaminen ja ilmastotyömme sai kansainvälistä tunnustusta, kun Ilmarinen nimettiin PRI Leaders’ Groupiin osoituksena esimerkillisestä ilmastotoimiin liittyvästä raportoinnista.

Vakuutusmaksutulo tammi-syyskuussa aleni työllisyyden laskun ja työnantajan työeläkemaksuihin tehdyn tilapäisen 2,6 prosentin alennuksen myötä 4,0 miljardiin euroon, mikä oli 363 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Työntekijämäärä Ilmarisen asiakasyrityksissä oli syyskuussa lähes 5 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Lasku on ollut erityisen voimakasta majoitus- ja ravitsemusalalla sekä henkilöstövuokrauksessa. Tiedot käyvät ilmi Ilmarisen kuukausittain julkaisemasta suhdanneindeksistä.

Ilmarisen nettoasiakashankinta oli tammi-syyskuussa 149 miljoonaa euroa. Asiakaspysyvyys on erittäin hyvällä tasolla 96,3 prosentissa ja uusia asiakkaita siirtyi Ilmariseen maksutulolla mitattuna 102 miljoonaa euroa. Asiakaskokemus on kehittynyt positiivisesti poikkeusoloista huolimatta.

Eläkkeitä maksoimme 4,6 miljardia euroa noin 460 000 eläkeläiselle. Eläkekäsittelyajat ovat edelleen nopeutuneet ja yhä suurempi osa eläkehakemuksista tulee sähköisesti verkkopalvelun kautta. Lokakuun alussa osallistuimme valtakunnallisen vanhusten viikon viettoon ja palkitsimme yhdessä Vanhustyön keskusliiton kanssa Vuoden vanhusteon. Tunnustuksen sai tällä kertaa Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry hankkeestaan, jossa kehitettiin alueen palveluja muisti- ja ikäystävällisemmiksi kouluttamalla paikallisia yrittäjiä muistisairaiden ja ikääntyneiden tarpeiden pohjalta.

Kustannustehokkuutemme on parantunut suunnitellusti ja operatiiviseen toimintaan käytetyt hoitokulut alenivat 16 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden. Hoitokustannustuloa pienentää viime vuoteen verrattuna maksutulon aleneminen palkkasummien laskun vuoksi sekä tariffiin tehty 6,9 prosentin lasku. Hoitokustannustulos tammi-syyskuulta oli 38 miljoonaa euroa ja hoitokulusuhde 69 prosenttia.

Ilmarisen operatiivinen toiminta on sujunut hyvin koronakriisistä huolimatta. Henkilöstö on tehnyt laajasti etätöitä, ja olemme tukeneet henkilöstöä poikkeusoloissa monin eri tavoin. Henkilöstön työvire säilyi erinomaisella tasolla, henkilöstökokemus parani ja henkilöstön suositteluaste eNPS nousi ennätystasolle +51:een (asteikolla -100 - +100).

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta olemme onnistuneet kehittämään Ilmarisen toimintaa kaikilla strategisilla mittareillamme mitattuna. Ilmarinen nousi alkuvuonna vakavaraisimmaksi eläkeyhtiöksi ja hoitokustannustuloksemme on alan paras. Kasvu jatkui, ja asiakaskokemus sekä henkilöstökokemus kehittyivät positiiviseen suuntaan. Lämmin kiitos asiakkaillemme luottamuksesta ja henkilöstölle erinomaisesta työstä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Vastuullinen eläketurvan hoitaminen tarkoittaa meille sitä, että haluamme jatkuvasti parantaa toimintaamme ja tehokkuuttamme. Tämä on koko eläkejärjestelmän ja myös yhteiskunnan etu. Koronakriisin aiheuttama työllisyysasteen heikkeneminen, epävarmat talousnäkymät ja nollakorkoympäristö tuovat paineita eläkkeiden rahoitukseen – tulevaisuudessa entistä enemmän, kun väestö vanhenee. Nyt tarvitaan vastuullista toimintaa ja tiivistä yhteistyötä koko yhteiskunnan tasolla, jotta saamme pandemian hallintaan ilman laajamittaisia sulkutoimia, jotka pahentaisivat talouden kriisiä ja työttömyyttä. Myös pidemmällä aikavälillä tarvitsemme toimenpiteitä työllisyyden ja kilpailukykymme vahvistamiseksi. Vain siten voimme turvata hyvinvoinnin ja eläkkeiden rahoituksen myös tuleville sukupolville.”

Lue lisää:

Lisätietoja:

  • Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, p. 050 1282
  • Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, p. 050 380 3016
  • Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 770 9400

Ajankohtaista

Tiedote 14.6.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Työntekijämäärä laski toukokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus, rakentaminen sekä majoitus- ja ravitsemusala. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski edelleen joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Uutinen 10.6.2024

Ilmarinen näkyy Finanssialalle-Instagramissa

Ilmarisen kesätyöntekijät ylläpitävät tällä viikolla "Finanssialalle" Instagram-tiliä. Tarkoituksena on tehdä työskentelyä Ilmarisessa ja koko finanssialalla tunnetuksi.

Ilmarinen näkyy Finanssialalle-Instagramissa
Lisää uutisia ja tiedotteita