Uutinen 10.2.2021

Ilmariselle Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkki

Ilmarinen on ottanut käyttöön Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkin. Merkki on osoitus halusta kehittää toimitilojen, palvelun ja tuotteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Esteetön asiointi ja saavutettavat palvelut kuuluvat kaikille.

Ilmarinen on ottanut käyttöön Invalidiliiton Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkin. Merkki kertoo halusta tarjota kaikille Ilmarisen asiakkaille yhdenvertaista palvelua. Merkki on myös osoitus halustamme kehittää edelleen esimerkiksi Ilmarisen rakennuttamien toimitilojen ja asuntojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Vastuullisuus ja muun muassa esteettömyyden huomioiminen ovat Ilmariselle rakennuttajana tärkeää. Esteetön rakentaminen lähtee ajatuksesta, että tilojen tulee palvella kaikenikäisiä ja muuntautua eri elämäntilanteiden mukaan. Väestön ikääntyessä esteettömyyden ja toimintaa helpottavien ratkaisujen merkitys korostuu.

Erityisen tärkeää esteettömyys on niille noin neljännesmiljoonalle suomalaiselle, joilla jokin terveydellinen ongelma asettaa rajoitteita arjen sujumiselle.

– Aloimme jo vuonna 2016 kartoittaa yhdessä Invalidiliiton kanssa kiinteistöjemme esteettömyyttä. Olemme analysoineet Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn kanssa lukuisia uudisasuinkohteita ja reilusti yli tuhat asuntoa. Tarkastus sisältää muun muassa rakennusten ja asunhuoneistojen saavutettavuus- ja esteettömyysarvion. Tavoitteena on ollut varmistaa, että uudet kodit sopivat kaikille nyt ja muuttuvissa tilanteissa, kertoo Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Niina Nurminen.

Myös toimitilarakentamisessa esteettömyys on tärkeää, ja Ilmarisen omat toimitilat Helsingin Ruoholahdessa ovatkin pääosin esteettömät.

– Esteettömyydessä rakentamisessa hyötyy meistä ihan jokainen, mutta rajoittuneen liikuntakyvyn omaavalle esteettömyys voi olla edellytys työelämään osallistumiselle, Niina Nurminen sanoo.

Kaikille saavutettavaa palvelua

Ilmarisen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Liina Aulinin mielestä esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioiminen on nykypäivää ja osa Ilmarisen tapaa toimia vastuullisesti.

– Tavoitteemme on palvella kaikkia käyttäjiä ja tehdä omaan ja työntekijöiden eläketurvaan liittyvien asioiden hoitamisesta niin helppoa kuin mahdollista. Saavutettavuuden ja esteettömyyden huomioiminen kertoo myös, että arvostamme moninaisuutta ja tuemme sitä käytännössä.

Ilmarinen kuuluu myös saavutettavuusdirektiivin piiriin. Ilmarisen viime marraskuussa avattu uudistunut verkkopalvelu onkin kehitetty erityisesti saavutettavuus ja käytettävyys huomioiden.

– Verkkosivustomme palvelee nyt entistä paremmin kaikkia käyttäjiä. Olemme muokanneet sivuston rakennetta, sisältöä ja esitystapaa niin, että sivuston käyttö olisi kaikille mahdollisimman helppoa ja ymmärrettävää. Turhat esteet ja kapulakieli on karsittu sisällöistä pois, Liina Aulin sanoo.

Lisätietoja

Vastuullisuus Ilmarisessa
Yhdenvertaista palvelua kaikille (Invalidiliitto.fi)

Ajankohtaista

Lisää uutisia ja tiedotteita