Tiedote 15.9.2022

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu jatkuu – ainoastaan rakentaminen laskusuunnassa

Työntekijämäärä nousi elokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä lähes kolme prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työntekijämäärä on jatkanut kasvuaan nyt jo puolentoista vuoden ajan. Toimialoista vahvimmin kehittyivät henkilöstövuokraus sekä majoitus- ja ravitsemusala. Ainoastaan rakentaminen oli laskussa.

Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa.

Työntekijämäärä kasvoi elokuussa +2,7 prosenttia (heinäkuu +2,2 %) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan.

– Työntekijämäärät ovat nyt nousseet tasan puolentoista vuoden ajan yhtäjaksoisesti. Hyvä kehitys on näkynyt laajasti ja useimmilla toimialoilla koko Suomessa, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Positiivinen kehitys näkyi elokuussa aloista eniten henkilöstövuokrauksessa (+9,2 %), majoitus- ja ravitsemusalalla (+8,8 %), viestinnässä ja tietotekniikassa (+6,7 %) sekä teollisuudessa (+3,6 %).

Ilmarisen seuraamista toimialoista ainoastaan rakentamisen työntekijämäärä oli elokuussa laskussa (-0,9 %).

– Rakentamisen osalta miinusta lienee luvassa myös jatkossa. Myönnettyjen rakennuslupien laskuvauhti on jyrkintä nykytilaston historiassa. Aloitetut rakennushankkeet seuraavat myönnettyjä rakennuslupia muutaman kuukauden jälkijunassa. Aloitetuissa rakennushankkeissa ei ole vielä näkynyt merkittävää hidastumista, joten myös työntekijämäärä on pysynyt lähes vuoden takaisella tasolla. Kiihtyvä inflaatio ja rakennuskustannusten nousu kuitenkin hidastaa ja hankaloittaa hankkeiden suunnittelua, kustannuslaskentaa ja käynnistämistä, Vatanen pohtii.

Jouni Vatasen arvion mukaan Suomessa ja maailmassa yleensä riittää haasteita taloudessa ja työllisyyskehityksessä inflaation kasvaessa ja korkotason noustessa. Loppuvuodesta myös muilla toimialoilla kuin rakentamisessa hyvä kehitys on vaarassa kääntyä laskuun.

Hyvä kehitys jatkui alueellisesti

Myös alueellisesti suhdanneindeksiin kuuluvien toimialojen työntekijämäärät ovat kehittyneet jo pitkään positiivisesti. Elokuussa alueellinen kehitys oli voimakkainta Etelä-Suomessa (+3,9 %) ja heikointa Itä-Suomessa (+0,6 %). Itä-Suomen osalta kehitys kävi negatiivisen puolella heinäkuussa, josta nyt palattiin taas positiivisen puolelle.

Elokuun työntekijämäärien kehitys alueittain:

Etelä-Suomi (+3,9 %): Seuratuista toimialoista kasvua syntyi majoitus- ja ravitsemusalalla (+16,7 %), henkilöstövuokrauksessa (+7,7 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+6,0 %), teollisuudessa (+2,8 %), kuljetuksessa (+1,7 %) ja kaupan alalla (+1,7 %). Laskussa oli ainoastaan rakentaminen (-2,3 %).

Länsi-Suomi (+2,5 %): Kasvu oli voimakasta henkilöstövuokrauksessa (+24,1 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+10,2 %) ja teollisuudessa (+4,3 %). Sen sijaan työntekijämäärä oli lähes samalla tasolla rakentamisessa (+0,7 %), majoitus- ja ravitsemusalalla (+0,7 %), kuljetuksessa (-0,9 %) ja kaupan alalla (-1,2 %) kuin vuosi sitten.

- Itä-Suomi (+0,6 %): Kasvussa olivat viestintä- ja tietotekniikka (+5,2 %), kaupan ala (+3,5 %) ja teollisuus (+2,1 %). Lasku oli suurinta henkilöstövuokrauksessa (-11,7 %), jossa taustalla vaikuttaa poikkeuksellisen hyvä vertailuluku vuodelta 2021. Lievää laskua oli myös rakentamisessa (-2,0 %) sekä majoitus- ja ravitsemusala (-1,6 %). Kuljettamisen alalla työntekijämäärä pysyi lähes viime vuoden tasolla (+0,2 %).

Pohjois-Suomi (+2,2 %): Seuratuista toimialoista kasvua tuli majoitus- ja ravitsemusalalla (+8,5 %), teollisuudessa (+4,6 %), henkilöstövuokrauksessa (+3,5 %) ja kaupan alalla (+1,5 %). Sen sijaan työntekijämäärä oli lähes samalla tasolla rakentamisessa (+0,5 %), kuljetuksessa (+0,1 %) sekä viestintä- ja tietotekniikassa (-0,7 %) kuin vuosi sitten.

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 60 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja

Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 5712 309, jouni.vatanen@ilmarinen.fi
Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 7709 400, liina.aulin@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Tiedote 15.5.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Työntekijämäärä laski huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Tiedote 26.4.2024

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–maaliskuussa 3,2 prosenttia. Yhtiön kustannustehokkuus parani edelleen vakuutusmaksutulon kasvaessa ja eläketurvan tuottamiseen tarvittavien hoitokulujen laskiessa. – Olemme jatkaneet menestyksekkäästi Ilmarisen strategian toteuttamista ja kasvattaneet tuottavuuttamme viimeisten kuuden vuoden aikana merkittävästi, toteaa Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen

Tiedote 15.4.2024

Ilmarisen uudistettu suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui

Työntekijämäärä laski maaliskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -2,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea. Uudistettuun suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat kattavat nyt valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen uudistettu suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui
Lisää uutisia ja tiedotteita