Tiedote 21.12.2022

Ilmarinen laajentaa ilmastotavoitteitaan

Ilmarinen asettaa ilmastotavoitteet kahdelle uudelle omaisuuslajille: yritysten joukkovelkakirjalainoille ja ulkomaisille kiinteistöille. Jo aiemmin laadittiin suunnitelmat suorille listatuille osakesijoituksille ja kotimaisille kiinteistöille.

Eläkeyhtiö Ilmarinen laajentaa tavoitteitaan ilmastonmuutoksen hidastamiseksi: viime vuonna julkaistuun tiekarttaan lisättiin tänä vuonna kaksi uutta omaisuuslajia.

– Tehtävämme on sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Keskestä on ottaa jokaisessa sijoituspäätöksessä huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat eli niin sanotut ESG-näkökulmat. Sijoitustoimintamme kannalta erityisesti ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet ovat olennaisia, varatoimitusjohtaja Mikko Mursula sanoo.

Uudessa ilmastotiekartassa kerrotaan välitavoitteista, tärkeimmistä toimenpiteistä ja keinoista seurata edistymistä. Näiden avulla Ilmarinen pyrkii kohti tavoitetta hiilineutraalista eläkevarojen sijoittamisesta vuoden 2035 loppuun mennessä.

– Ilmastotyömme perustuu jatkuvaan oppimiseen ja kehittämiseen. Siksi päivitämme olemassa olevia ilmastotiekarttojamme ja laadimme uusia pääomalajikohtaisia tiekarttoja, vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos kertoo.

Yritysten joukkovelkakirjalainat

Suorien listattujen osake- ja yritysten joukkovelkakirjalainasijoitusten arvo on lähes neljäsosa kaikista Ilmarisen hoitamista eläkevaroista, joten sillä on suuri merkitys ilmastotyössä.

Tavoitteet:

  • Tavoittelemme sitä, että salkkumme linjautuu Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen 2 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna vuoteen 2025 mennessä ja 1,5 asteeseen vuoteen 2030 mennessä.
  • Ei sijoituksia öljyhiekkaan tai arktiseen öljynporaukseen vuoden 2023 loppuun mennessä.
  • Vuoteen 2025 mennessä hiilijalanjälki 30 prosenttia alemmas ja sijoitukset ilmastoratkaisuihin 1,5-kertaistuneet vuoteen 2020 verrattuna.
  • Vuoteen 2030 mennessä hiilijalanjälki on tarkoitus puolittaa ja lisätä uusituvan energian osuus salkun energiantuotannosta vähintään 40 prosenttiin.
  • Suljemme salkustamme pois kivihiileen perustuvan energiantuotannon vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kansainväliset kiinteistöt

Rakennettu ympäristö vastaa yli kolmanneksesta maailman energiankulutuksesta ja muodostaa noin 40 prosenttia kokonaispäästöistä.

– Merkittävä osa Ilmarisen kansainvälisistä kiinteistösijoituksista tehdään kiinteistömanagerien kautta. Keskeistä tiekartan toteuttamisessa on yhteistyö managerien kanssa ja heidän toimintaansa vaikuttaminen. Teemme sitä jatkuvasti, kansainvälisistä kiinteistöistä vastaava osastonjohtaja Mikko Antila sanoo.

Ilmarisen kansainvälisen kiinteistösijoittamisen painopiste oli alun perin toimisto- ja asuinkiinteistöissä Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Viime vuosina toiminta on laajentunut kattamaan Aasian ja Tyynenmeren alueen sekä kiinteistötyyppejä laajemmin.

Tavoitteet:

  • Global ESG Benchmark for Real Assets GRESB on maailmanlaajuinen vertailu, joka mittaa kiinteistörahastojen ja -sijoitusyhtiöiden vastuullisuutta koko kiinteistösalkun tasolla. Tavoitteemme on lisätä GRESB-kattavuutta vuoteen 2025 mennessä lähemmäs 100 prosenttia sijoitusomaisuudesta. Vuonna 2021 se oli 70 prosenttia.
  • Tavoitteenamme on nostaa sertifioitujen kohteiden osuus sijoitusomaisuudesta 90 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä, 95 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja lopulta lähemmäksi 100 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2021 kohteistamme 70 prosenttia oli sertifioituja kiinteistösijoitussalkun arvon perusteella laskien.
  • Kansainvälisten kiinteistösijoitustemme hiilijalanjälkeä ja energian kulutusta aiomme vähentää 15 prosenttia vuoteen 2025 ja 25 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja

Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen johtaja  p. 040 577 2203, karoliina.lindroos@ilmarinen.fi
Niina Arkko, vastuullisen sijoittamisen senior asiantuntija  p. 040 703 7614, niina.arkko@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Tiedote 26.4.2024

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–maaliskuussa 3,2 prosenttia. Yhtiön kustannustehokkuus parani edelleen vakuutusmaksutulon kasvaessa ja eläketurvan tuottamiseen tarvittavien hoitokulujen laskiessa. – Olemme jatkaneet menestyksekkäästi Ilmarisen strategian toteuttamista ja kasvattaneet tuottavuuttamme viimeisten kuuden vuoden aikana merkittävästi, toteaa Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen

Uutinen 22.3.2024

Earth Hour – varaudumme hyvään huomiseen

Varaudumme hyvään huomiseen ja osallistumme jälleen Earth Hour -tapahtumaan. Sammutamme valot Helsingin Ruoholahdessa sijaitsevalla pääkonttorilla ilmaston puolesta lauantaina 23.3. kello 20.30–21.30.

Earth Hour – varaudumme hyvään huomiseen
Lisää uutisia ja tiedotteita