Uutinen 21.9.2022

Ilmarisella tiukat päästövähennystavoitteet sijoituksilleen​

Ilmarisen tavoite on, että sijoitussalkku on hiilineutraali 13 vuoden kuluttua. Tätä varten viime vuonna laadittiin kaksi pääomalajikohtaista ilmastotiekarttaa viitoittamaan polkuamme kohti nettonollaa. Tänä vuonna asetamme tarkemmat askelmat ja päästövähennystavoitteet ulkomaisille kiinteistösijoituksille ja joukkovelkakirjalainoille.

Ilmarinen on Suomen suurin yksityinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka lakisääteinen tehtävä on sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti.

– Ilmastonmuutoksen huomioiminen sijoitustoiminnassa on siinä olennainen tekijä. Koko salkun ilmastoriskien hallinnan kannalta on tärkeää saada aikaan muutoksia reaalitaloudessa, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö Karoliina Lindroos sanoo.

– Meille on tärkeää sijoittaa vähähiilisiin ratkaisuihin ja varmistaa, että sijoitussalkkumme muuttuu vähähiilisemmäksi.

Syyskuun 21. päivä vietetään Nollapäästöpäivää (clc.fi), jossa Ilmarinen on mukana.

Olennaista on vaikuttaa paljon hiilidioksidipäästöjä tuottaviin aloihin

Lindroosin mukaan olennaista on myös se, että maailmanlaajuiset arvoketjut muuttuvat vähähiilisemmiksi. Siksi Ilmarinen vaikuttaa sijoittajana salkkunsa suuripäästöisimpiin yhtiöihin, jotta nämä muuttavat toimintaansa vähähiilisemmäksi.

– Vielä tällä hetkellä korkeapäästöisiä toimialoja tarvitaan, sillä ne tuottavat vihreän siirtymän tarvitsemia tuotteita. Sijoitamme siis myös runsaspäästöisillä toimialoilla toimiviin yrityksiin, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjään. Näiden yritysten siirtymä on välttämätöntä, jotta globaaleihin ilmastotavoitteisiin päästään. Tähän haluamme vaikuttaa sekä omilla toimillamme että yhdessä muiden sijoittajien kanssa, Lindroos kertoo.

Ilmarisen tavoite on, että sijoitussalkku on hiilineutraali vuoden 2035 loppuun mennessä.

– Tavoite on kova. Sen saavuttamiseksi tarvitaan selkeät välitavoitteet, jotka viitoittavat tietämme tulevina vuosina. Ne on kirjattu ilmastotiekarttaamme, jossa on määritelty tavoitteet aluksi kahdelle omaisuusluokalle, listatuille osakesijoituksille ja kotimaisille kiinteistöille, Lindroos toteaa.

Tänä syksynä Ilmarinen julkistaa tarkemmat tavoitteet, toimet ja seurantaindikaattorit myös ulkomaisille kiinteistöille ja joukkovelkakirjalainoille. Paljon on myös vielä tehtävää tiellä kohti nettonollaa ja kehitämme toimiamme jatkuvasti.

Ilmarisen pääkonttori ja kiinteistöt käyttävät jo fossiilivapaata sähköä

Ilmarisen oma pääkonttori sekä hallinnoimamme kiinteistöt siirtyivät vuonna 2021 fossiilivapaaseen sähköön. Ilmarinen on laatinut sijoitussalkulleen ilmastotiekartan, joka viitoittaa tietä kohti hiilineutraalia sijoitussalkkua. Kiinteistöistä tiekartta kattaa kiinteistöjen koko elinkaaren kaavoituksesta purkamiseen.

Tavoitteena ovat energiatehokkaat, uusiutuvaa energiaa käyttävät ja yli oman tarpeensa tuottava rakennukset. Vuoteen 2030 mennessä myös Ilmarisen käyttämä kaukolämpö on CO2-vapaata.

– Vastuullisuus koskee myös omaa tekemistämme. Kannustamme myös työntekijöitä tekemään liikkumisen suhteen ilmaston kannalta hyviä päätöksiä. Onnistuimme vuonna 2021 vähentämään hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 11 200 kiloa sen ansiosta, että yli sata aktiivista ilmarislaista pyöräilijää polki Kilometrikisassa yhteensä yli 64 000 kilometrin matkan. Olemme kisassa mukana myös tänä vuonna, Ilmarisen yritysvastuupäällikkö Eveliina Leino kertoo.

Ilmarisen uudet ilmastotoimet vuosina 2022–2025

  • Laadimme lisää omaisuuslajikohtaisia tiekarttoja välitavoitteineen, keskeisine toimenpiteineen ja mittareineen. Tänä vuonna valmistuvat päästövähennystavoitteet ulkomaisissa kiinteistöissä ja suorissa joukkovelkakirjalainoissa.
  • Laajensimme tänä vuonna osallistumistamme ulkomaisten yhtiöiden yhtiökokouksiin ja käytämme äänestyspäätöksissämme palveluntarjoajan kestävän kehityksen politiikkaa. Palveluntarjoaja analysoi esimerkiksi ilmastoon liittyvät aloitteet tarkasti.
  • Vaikutamme osana kansainvälisiä sijoittajaryhmiä kuten Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Co-operation (NEC) ja Climate Action 100+. Allekirjoitimme Investor Agenda -yhteisön vetoomuksen hallituksille ja CDP:n (Carbon Disclosure Project) kampanjassa sen puolesta, että yritykset ja yhteisöt asettavat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet (SBTC).
  • Tapaamme säännöllisesti johtoa kotimaisista yhtiöstä, joihin sijoitamme. Keskustelemme tapaamisissa ilmastoasioista ja vaadimme tietoa toimista ja edistymisestä. Viime vuonna lähetimme kotimaisille sijoituskohteillemme ilmastokirjeen, jossa kerroimme, mitä ilmastotoimia yhtiöiltä sijoittajina odotamme.
  • Kansainvälisissä kiinteistösijoituksissamme managerit raportoivat GRESB-työkalun mukaisesti tai kertovat, miksi eivät niin tee. Työkalu mittaa kiinteistösijoitusyhtiöiden vastuullisuutta ja mahdollistaa pääsyn laajaan vastuullisuusdataan.
  • Tänä vuonna toteutamme projektin, jonka tavoitteena on hahmottaa eri ilmastoskenaarioiden taloudelliset vaikutukset Ilmarisen sijoitusomaisuuden ja vakavaraisuuden kehitykseen yli ajan. Projektin yhteydessä pääsemme samalla tutustumaan syvällisesti mallintamisessa käytettäviin oletuksiin ja lähestymistapoihin.

Nollapäästöpäivä rohkaisee tekemään ilmastoystävällisempiä valintoja 

Climate Leadership Coalitionin (clc.fi) tarkoitus on auttaa jäseniään kehittämään ilmastoystävällisempiä palveluita ja tuotteita ja näin parantamaan hiilikädenjälkeään. Nollapäästöpäivänä 21.9. nostetaan esiin näitä ratkaisuja. Ilmarinen on CLC:n jäsen.   

Nollapäästöpäivä eli Zero Emissions Day keksittiin Kanadassa vuonna 2008. CLC alkoi järjestää sitä Suomessa vuonna 2017. Päivän ideana on antaa maailmalle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja lisätä tietoa hiilidioksidipäästöjen aiheuttamista haitoista. Tavoite on auttaa ihmisiä tekemään ilmastoystävällisempiä valintoja.  

Lisätietoja:  

Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen päällikkö, p. 0102843563 

Ajankohtaista

Uutinen 30.5.2024

Yhtiökokouskaudella huomio erityisesti johdon palkitsemiseen

Työeläkeyhtiö Ilmarinen osallistui kevään yhtiökokouskaudella 109 kotimaiseen yhtiökokoukseen. – Kiinnitimme jälleen tällä yhtiökokouskaudella huomiota erityisesti palkitsemisraportteihin ja palkitsemispolitiikkoihin, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos kertoo.

Yhtiökokouskaudella huomio erityisesti johdon palkitsemiseen
Lisää uutisia ja tiedotteita