Uutinen 7.12.2023

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut muutokset työkyvyttömyyseläkkeiden rahoituksen maksuluokkamalliin

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut eläkeyhtiöiden esittämät laskuperustemuutokset maksuluokkamalliin. Muutokset tulevat voimaan vaiheittain ja täysimääräisesti vuonna 2029.

Uudistus vaikuttaa suurten yritysten maksuluokkiin ja sitä kautta myös työeläkemaksun suuruuteen.

Muutoksilla pyritään parantamaan mm. ikääntyvien ja vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä. Uudistus kannustaa työnantajia ennakoimaan työkykyriskejä ja pitämään entistä parempaa huolta henkilöstönsä työkyvystä.

Lue lisää aiheesta verkkosivuiltamme. Lisätietoja uudistuksesta saat myös asiantuntijoiltamme. Järjestämme lisäksi tammikuussa kaksi koulutusta, joissa käymme läpi uudistuksen keskeiset asiat – tervetuloa mukaan!

Lue lisää:

Ajankohtaista

Lisää uutisia ja tiedotteita