Mielellään töissä

Ilmarinen juhlisti vuonna 2021 60-vuotista taivaltaan suomalaisten eläkkeiden turvaajana ja työelämän kumppanina. Juhlavuoden teemana oli nuorten tukeminen työelämään kiinnittymisessä ja sitä kautta työurien pidentäminen. Tässä yhteydessä syntyi Mielellään töissä -projekti, joka etsi ja toi esille keinoja, joilla nuoret itse, oppilaitokset sekä yritykset voivat tukea työelämään siirtymistä. Näitä tuotoksia löydät tältä sivulta.

Peli uusille työelämään tulijoille

Ota työyhteisösi käyttöön mobiilipeli, jota pelaamalla nuoret voivat tutustua työelämätaitoihin ja miettiä mm. keinoja oman jaksamisensa ylläpitoon positiivisessa hengessä. Mielellään töissä! -mobiilipeli käsittelee työelämätaitoja ja työssä jaksamista nuoren näkökulmasta. Työyhteisön merkitystä ei ole myöskään unohdettu. Lisäbonuksena pelissä on tietoa eläkkeen kertymisestä. Pelin on tuottanut Nuorten Akatemia. Koodi peliin on 113FA6

Tutustu peliin

Mielellään töissä! -työpajat oppilaitoksille

Nuorten Akatemia on suunnitellut työpajamallin, jossa pelataan Mielellään töissä -peliä ja paneudutaan nuorten työelämätaitoihin ja jaksamiseen.Työpajamalli on suunniteltu toisen asteen käyttöön, mutta se sopii myös muille luokkatasolle. Kaikki oppilaitokset voivat hyödyntää työpajamallia ja pelata peliä.

Tilaa työpajan ohjeet ja pelitunnukset (nuortenakatemia.fi)

Artikkeleja työelämästä

Artikkelit 23.3.2021

Miten kohdata mielenterveysongelmia työpaikalla?

Mielenterveyden aiheuttamista sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä kirjoitetaan ja puhutaan paljon. Miten työkykyriskiä voisi ja kannattaisi työpaikalla hallita? Minkälaisia valmiuksia tarvitsemme mielenterveysongelmien käsittelemisen? Entä minkälaista tukea työntekijöille olisi järjestettävä?

Miten kohdata mielenterveysongelmia työpaikalla?

Tuetaan nuorien kiinnittymistä työelämään

– Nuorten työkyvyttömyyteen johtava kehitys alkaa usein jo ennen työelämään siirtymistä. Korona-aika on lisännyt entisestään nuorten kuormittumista ja huolta jaksamisesta, mikä on näkynyt esimerkiksi kasvavina yhteydenottomäärinä kriisipuhelimissa ja -chateissa. Siksi haluamme nostaa esiin keinoja, joilla sekä nuoret, oppilaitokset että yritykset voivat osallistua nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja tukea heidän kiinnittymistään työelämään ja näin edesauttaa pitempiä työuria, kertoo Ilmarisen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Liina Aulin.

Ajatuksia nuorten harjoittelun merkityksestä