Uutinen 26.3.2019

Ilmarisen yritysvastuu 2018: Vastuussa eläkkeestäsi

Ilmarisen vuosi 2018 oli historiallinen, koska vuoden alussa yhdistyimme Eteran kanssa. Yhdistymisen jälkeen Suomen suurimpana työeläkeyhtiönä jatkoimme työtämme eli huolehtimista suomalaisen sosiaaliturvan keskeisestä osasta: eläketurvasta. Vuoden aikana sijoituksemme kestävän kehityksen ratkaisuihin kasvoivat. Rakensimme myös parempaa työelämää yhdessä asiakkaiden kanssa.

Ilmarisen sijoitukset kestävän kehityksen ratkaisuihin kasvoivat viime vuonna. Ne kattoivat vuoden 2018 lopussa 7,9 prosenttia suorien listattujen osakesijoitustemme liikevaihdosta. Osuus kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Suurin osa kasvusta tuli ilmastonmuutokseen liittyvästä liikevaihdosta, joka sisältää energiatehokkuuteen, fossiilisia energianlähteitä korvaaviin energiamuotoihin ja vihreään rakentamiseen liittyvät sijoitukset.

Vuoden 2018 aikana osallistuimme tutkimukseen, jossa 2˚ Investing Initiative kävi läpi eurooppalaisten eläkesijoittajien salkkuja. Vertailun taustana on vuoteen 2023 ulottuva skenaario, jossa annetaan 50 prosentin mahdollisuus alle 1,75 asteen ilmaston lämpenemiselle. Selvityksen mukaan Ilmarisen osakesalkku on kaikissa tutkituissa toimialoissa globaalia keskiarvoa paremmalla puolella. Ilmastojärjestö AODP:n hiiliriskien hallintaa tutkivassa vertailussa saimme kolmanneksi parhaan A-luokituksen. Maailman sadan suurimman eläkesijoittajan joukossa olimme yhdeksäs.

Viime vuonna Ilmarisessa myös selvitettiin, miten sijoitustoimintamme täyttää TCFD: n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ilmastoraportointisuosituksia. TCFD:ssä linjataan ja kehitetään tapoja, joilla yritysten olisi hyvä raportoida ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista. TCFD antaa toimijalle itselleen tietoa ilmastoriskeistä ja tuo myös ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvän liiketoiminnan mahdollisuudet paremmin esiin.

Vuoropuhelua ja vaikuttamista

Vuonna 2018 vaikutimme yhteensä reilusti yli 100 sijoituskohteemme vastuullisuuden tai hyvän hallinnon edistämiseksi. Teimme vaikuttamista yksin, nimitystoimikuntien kautta ja osana kansainvälistä vaikuttamisyhteistyötä.

Keskustelemme vastuullisuusasioista myös suoraan omistamiemme yhtiöiden johdon kanssa. Mikäli salkkuyhtiömme ei täytä vastuullisuuskriteereitämme, voimme aloittaa vaikuttamisprosessin sijoituskohteen poissulkemisen sijaan. Mikäli epäsuotava toiminta ei lopu, viimeisenä keinonamme on omistuksesta irtautuminen. Vuoden 2018 lopussa meillä oli käynnissä 12 vaikuttamisprosessia.

Rakennetun ympäristön ilmastovaikutukset

Rakennetulla ympäristöllä on merkittäviä ilmastovaikutuksia, jotka otamme huomioon jo rakennusten suunnitteluvaiheessa sekä kiertotalous- ja elinkaariajattelussa. Vuoden 2018 aikana saimme LEED-ympäristöluokituksen kolmelle kiinteistölle. Ilmarisella on käynnissä hanke, jossa haetaan LEED-luokituksia kaikkiaan 12:lle olemassa olevalle kiinteistölle.

Olemme yhdessä Invalidiliiton kanssa kartoittaneet kiinteistöjemme esteettömyyttä. Vuoden 2018 aikana analysoimme Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn kanssa 9 uudisasuinkohdetta ja yli 600 asuntoa.

Edistämme parempaa työkykyä

Eläketurvasta huolehtimisen lisäksi tarjoamme asiakasyrityksille työkykypalveluja laadukkaamman ja vaikuttavamman työkykyjohtamisen tukemiseksi. Vuoden 2018 aikana Ilmarisella oli käynnissä yli 3 200 erillistä työkykyä tukevaa hanketta yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Näiden hankkeiden piiriin kuului noin 176 000 Ilmarisessa vakuutettua työntekijää. Asiakasyrityksille myös järjestettiin eri puolilla Suomea 54 työkykyjohtamista tukevaa valmennusta.

Vuonna 2018 vahvistuksen ammatinvaihdon tai työhön paluun tukemiseen sai Ilmarisesta noin 4 500 työeläkekuntoutuksen hakijaa. Noin 70 prosenttia Ilmarisen kuntoutujista sijoittui takaisin työelämään.

Vastuussa henkilöstöstä

Ilmarisen ja Eteran yhdistymisen jälkeen olemme panostaneet hyvästä henkilöstökokemuksesta huolehtimiseen. Integraation tuomat muutokset eivät leimanneet ilmapiiritutkimuksen kokonaistulosta, joka säilyi lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.       

Yksi seuraamistamme mittareista on henkilöstön terveysprosentti, joka kertoo kuinka iso osa henkilöstöstämme ei ollut poissa töistä sairauden vuoksi. Vuonna 2018 tämä osuus oli yli 40 prosenttia henkilöstöstämme.

Oma työpaikkaliikuttajamme sai myös vuonna 2018 ilmarislaiset liikkeelle muun muassa taukoliikunnan ja henkilökohtaisten kunto-ohjelmien avulla. Kannustimme työntekijöitämme työmatkaliikkumaan osallistumalla jälleen Kilometrikisa-kampanjaan, jossa poljimme kilometrejä keskimäärin 850 kilometriä polkijaa kohden. Laskennallisesti tämä tarkoittaa yli 17 000 kilogrammaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Kiinnitämme huomiota myös ensi askeleitaan työelämässä ottavien nuorten kokemukseen työelämästä: olimme jälleen mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Työeläkeyhtiön rooliin sopii hyvin työurien pidentäminen myös niiden alkupäästä.

Sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu Ilmarisessa varsin hyvin. Ilmarisen johtoryhmän varsinaisista jäsenistä vuonna 2018 naisia oli 40 prosenttia. Keskijohdosta naisia oli vuonna 2018 yhteensä yli 60 prosenttia ja ryhmäesimiestasolla peräti noin 70 prosenttia.

Ilmarisen yritysvastuu

Vastuullisuus on Ilmarisen toiminnan ytimessä. Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen työeläkeyhtiö. Yhteensä vastaamme lähes 1,2 miljoonan suomalaisen työeläketurvasta. Katsomme, että vastuullisuus vahvistaa mainettamme ja tukee liiketoimintaamme. Vastuullisesti toimiminen kuuluu jokaisen toimenkuvaan, ja yritysvastuu kuuluu myös uusien ilmarislaisten perehdytysohjelmaan. Käytämme monia yritysvastuun mittareista arkipäiväiseen liiketoiminnan mittaamiseen ja tavoitteiden asettamiseen.

Ilmarinen on raportoinut taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta vuodesta 2007 alkaen. Yritysvastuuraportissa noudatetaan neljännen kerran kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeistusta. Yritysvastuuraportin on varmentanut EY:n Climate Change & Sustainability Services.

Lue lisää Ilmarisen vastuullisuudesta yritysvastuuraportista. Yritysvastuuraportin lisäksi Ilmarinen julkaisee verkossa vuosikertomuksen.

Lisätietoja:

Jaakko Kiander, yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 050 583 8599
Anna Hyrske, vastuullisen sijoittamisen päällikkö, p. 0400 271 371

Lue lisää:

Ajankohtaista

Tiedote 14.6.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Työntekijämäärä laski toukokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus, rakentaminen sekä majoitus- ja ravitsemusala. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski edelleen joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Uutinen 10.6.2024

Ilmarinen näkyy Finanssialalle-Instagramissa

Ilmarisen kesätyöntekijät ylläpitävät tällä viikolla "Finanssialalle" Instagram-tiliä. Tarkoituksena on tehdä työskentelyä Ilmarisessa ja koko finanssialalla tunnetuksi.

Ilmarinen näkyy Finanssialalle-Instagramissa

Uutinen 30.5.2024

Yhtiökokouskaudella huomio erityisesti johdon palkitsemiseen

Työeläkeyhtiö Ilmarinen osallistui kevään yhtiökokouskaudella 109 kotimaiseen yhtiökokoukseen. – Kiinnitimme jälleen tällä yhtiökokouskaudella huomiota erityisesti palkitsemisraportteihin ja palkitsemispolitiikkoihin, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos kertoo.

Yhtiökokouskaudella huomio erityisesti johdon palkitsemiseen
Lisää uutisia ja tiedotteita