Tiedote 15.11.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkunut jo puoli vuotta

Työntekijämäärä nousi lokakuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Lokakuu oli jo kuudes peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti tietotekniikan ja viestinnän, henkilöstövuokrauksen sekä teollisuuden aloilla. Alueellisessa vertailussa kaikki Suomen alueet lisäsivät työntekijämääriään.

Ilmarisen suhdanneindeksi antaa ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa.

Suhdanneindeksin työntekijämäärä nousi lokakuussa 0,6 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Saman verran kasvua tuli myös syyskuussa.

– Positiivinen kehitys työntekijämäärissä on jatkunut jo puoli vuotta. Plussan puolella toimialoista pääsivät tietotekniikan ja viestinnän (+4,6 %), henkilöstövuokrauksen (+3,1 %), teollisuuden (+1,3 %) ja kaupan (+0,6 %) alat, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että koko vuoden seurannassa ollaan vielä työntekijämäärien kehityksessä -0,5 prosenttia pakkasella. Näkyvyyttä tulevaan, kuten yritysten hyvän tuloskunnon jatkoon ja muun muassa matkailualan kunnolliseen uudelleenkäynnistymisen, sumentaa vielä esimerkiksi rokotuskattavuuden hidastuminen ja odotukset inflaation kiihtymisestä, Vatanen pohtii.

Joillakin Ilmarisen seuraamista toimialoista työntekijämäärä väheni lokakuussa.

– Eniten seuraamistamme toimialoista laskivat majoitus- ja ravitsemusala (-2,9 %), kuljetus (-2,0 %) sekä rakentaminen (-1,9 %). Majoitus- ja ravitsemusalalla käytetään runsaasti vuokratyövoimaa, ja alan piristyminen näkyy todennäköisesti ensin joustavan vuokratyövoiman lisääntymisenä, Jouni Vatanen sanoo.

Alueellinen kehitys varsin vahvaa

Ilmarisen suhdanneindeksi on kehittynyt kaikilla alueilla suotuisasti puolen vuoden otannalla tarkasteltaessa. Koko vuoden vertailussa puolestaan vain Itä-Suomi ja Etelä-Suomi ovat hieman plussalla viime vuoteen verrattuna. Lokakuun alueellisesta kehitystä tarkasteltaessa Etelä-Suomi (+1,6 %), Pohjois-Suomi (+1,1 %), Itä-Suomi (+0,8 %) ja Länsi-Suomi (+0,5 %) olivat kaikki positiivisen puolella.

Etelä-Suomi (+1,6 %): Seuratuista toimialoista kasvua oli henkilöstövuokrauksessa (+4,6 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+4,4 %), teollisuudessa (+1,3 %) ja kaupan alalla (+0,5 %). Laskussa olivat rakentaminen (-3,8 %), kuljetus (-2,3 %) sekä ravitsemus- ja majoitus (-2,0 %).

Länsi-Suomi (+0,5 %): Länsi-Suomessa kasvua tuli vain viestintä- ja tietotekniikassa (+5,8 %) ja teollisuudessa (+1,1 %). Laskua alueella oli erityisesti henkilöstövuokrauksessa (-4,7 %), kuljetuksessa (-2,1 %) ja majoitus- ja ravitsemusalalla (-1,3 %).

Itä-Suomi (+0,8 %): Erityisen hyvin Itä-Suomessa kasvoivat henkilöstövuokraus (+28,0 % - luvun kokoon vaikuttaa pieni työntekijämäärä), viestintä- ja tietotekniikka (+6,4 %), kauppa (+3,4 %) ja teollisuus (3,2 %). Laskua oli vain majoitus- ja ravitsemusalalla (-6,6 %).

Pohjois-Suomi (+1,1 %): Seuratuista toimialoista kasvu oli vahvinta viestintä- ja tietotekniikassa (+2,5 %), rakentamisessa (+2,5 %) ja kaupassa (+1,3 %). Laskua tuli puolestaan henkilöstövuokrauksessa (-21,0 % - huom. pieni työntekijämäärä), ravitsemus- ja majoitusalalla (-6,2 %) sekä kuljetuksessa (-2,7 %).

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 60 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja

Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 5712 309, jouni.vatanen@ilmarinen.fi
Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 7709 400, liina.aulin@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Tiedote 14.6.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Työntekijämäärä laski toukokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus, rakentaminen sekä majoitus- ja ravitsemusala. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski edelleen joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Uutinen 10.6.2024

Ilmarinen näkyy Finanssialalle-Instagramissa

Ilmarisen kesätyöntekijät ylläpitävät tällä viikolla "Finanssialalle" Instagram-tiliä. Tarkoituksena on tehdä työskentelyä Ilmarisessa ja koko finanssialalla tunnetuksi.

Ilmarinen näkyy Finanssialalle-Instagramissa
Lisää uutisia ja tiedotteita