Tiedote 1.11.2022

Kelan ja Ilmarisen kokeilu: Ammatillinen kuntoutus käynnistyy varhemmin, kun Kela ja työeläkelaitos voivat vaihtaa tietoja asiakkaasta

Kela ja Ilmarinen kokeilivat uudenlaista yhteistyötä, jossa asiakkaan tarvitsemat ammatillisen kuntoutuksen palvelut kartoitetaan aikaisempaa varhaisemmin. Kokeilu osoitti, että kuntoutuksen toimijoiden nykyistä tiiviimpi yhteistyö ja mahdollisuus vaihtaa asiakasta koskevia tietoja ovat tarpeen.

Kela ja Ilmarinen kokeilivat uutta toimintamallia, jossa pyrittiin tukemaan asiakkaiden työkyvyn ylläpitämistä ja työelämään kuntoutumista oikein ajoitetulla ammatillisella kuntoutuksella. Pilotti kesti vuoden 2021 lokakuusta vuoden 2022 toukokuun loppuun asti.

– Pilotissa pyrittiin ennakoivasti tunnistamaan asiakkaat, joilla työeläkekuntoutuksen edellytykset täyttyvät, ja olemaan heihin aktiivisesti yhteydessä. Tällä haluttiin parantaa kuntoutuksen oikea-aikaisuutta ja vaikuttavuutta sekä helpottaa asiointia, Kelan etuuspäällikkö Milla Kaitola kertoo.

Kokeilu kohdennettiin erityisesti asiakkaisiin, joiden työkyvyttömyys pitkittyi tuki- ja liikuntaelinsairauden tai mielenterveyden häiriön vuoksi ja jotka olivat saaneet Kelasta sairauspäivärahaa vähintään 90 päivää. Lisäksi asiakkaiden terveydentila oli sellainen, että ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehtojen kartoittaminen oli heille ajankohtaista.

Kokeiluun valikoituneiden asiakkaiden työeläkkeistä ja ammatillisesta kuntoutuksesta vastaa Ilmarinen. Kokeilun aikana Kela toimitti yhtensä 19 asiakkaan lääkärinlausunnot Ilmariselle. Asiakkaat olivat antaneet suostumuksen siihen, että Kela ja Ilmarinen voivat vaihtaa heitä koskevia tietoja keskenään.

Päätös voitaisiin antaa Kelasta saadun tiedon perusteella

Ilmarinen ohjasi kaikkiaan 10:tä henkilöä hakemaan ammatillista kuntoutusta.

– Kokeilu osoitti, että jatkossa olisi hyvä, jos työeläkelaitos voisi antaa päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta Kelasta saatavien lausuntojen perusteella ilman, että asiakas hakee sitä. Tällöin ammatillinen kuntoutus saataisiin nopeammin käyntiin tilanteessa, jossa asiakkaalla on siihen oikeus, Ilmarisen kuntoutuspalvelupäällikkö Mari Kyyhkynen sanoo.

– Kokeilu osoitti myös, että tarvitaan kuntoutuksen toimijoiden nykyistä tiiviimpää yhteistyötä ja mahdollisuutta tietojen vaihtoon kuntoutujan asian edistämiseksi, Kyyhkynen jatkaa.

Kokeilun perusteella työterveyshuolto toimi hyvin ammatilliseen kuntoutukseen ohjauksessa. Sen sijaan huomattiin, että erityisesti työttömät eivät pääse oikea-aikaisten etuuksien ja tukitoimien piiriin riittävän tehokkaasti.

Asiakkaat suhtautuivat positiivisesti sekä Kelan että Ilmarisen yhteydenottoihin. Ammatillinen kuntoutus ei ollut useimmille asiakkaille entuudestaan tuttua, mutta he olivat kiinnostuneita kuulemaan siitä lisää. Monille oli myös tärkeää saada tietää, millaista toimeentuloa sairauspäivärahan enimmäisajan jälkeen voi saada.

Ilmarinen seuraa kokeiluun ohjautuneiden asiakkaiden kuntoutuksen käynnistymistä, kuntoutuksen onnistumista ja työelämään palaamista toukokuun 2023 loppuun.

Lue lisää: 

Lisätietoja medialle: 

  • Mari Kyyhkynen, kuntoutuspalvelupäällikkö, Ilmarinen, p. 040 747 1273, etunimi.sukunimi@ilmarinen.fi 
  • Milla Kaitola, etuuspäällikkö, Kela p. 050 551 7938, etunimi.sukunimi@kela.fi 

 

Ajankohtaista

Tiedote 24.4.2024

Työkyvyttömyydessä iso vaihtelu toimialoittain – uusi indeksi tarjoaa ennusteita ja tilannetietoa

Työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä on jopa nelinkertainen ero eri toimialojen välillä. Fyysisesti kuormittavilla aloilla työuraa uhkaavat todennäköisemmin tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, kun taas asiantuntija-aloilla mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy pysyvään työkyvyttömyyteen. Tiedot selviävät Ilmarisen uudesta työkyvyttömyyseläkeindeksistä.

Työkyvyttömyydessä iso vaihtelu toimialoittain – uusi indeksi tarjoaa ennusteita ja tilannetietoa
Kaksi ihmistä katsovat toisiaan ompelukoneiden äärellä, kuvituskuva.

Tiedote 10.1.2024

Yhä useampi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvä on yli 60-vuotias

Ilmariseen vuonna 2023 tulleiden työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä kasvoi kolme prosenttia edellisvuodesta. Eniten kasvoivat yli 60-vuotiaiden hakemusmäärät, 12 prosenttia edellisvuodesta. Yleisimmäksi työkyvyttömyyseläkkeen syyksi nousivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Yhä useampi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvä on yli 60-vuotias
Lisää uutisia ja tiedotteita