Tiedote 4.4.2022

Tutkimus työkyvyn haasteista vuorotyössä alkoi – Airpro mukana Työterveyslaitoksen ja Ilmarisen tutkimushankkeessa

Työterveyslaitos aloitti maaliskuussa tutkimuksen, jonka tavoitteena on tunnistaa työkykyä edistäviä ja uhkaavia tekijöitä vuorotyössä. Tuloksista saadaan uutta tietoa yritysten työkykyjohtamiseen. Tutkimuksen rahoittaa työeläkeyhtiö Ilmarinen, ja sen kohderyhmän muodostavat Airpron Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastajat.

Vuorotyötä on tutkittu paljon, mutta vielä ei ole riittävästi tietoa siitä, mitä käytännön toimenpiteitä työpaikoilla voitaisiin tehdä vuorotyöntekijöiden työkykyriskien vähentämiseksi. Tässä tutkimuksessa avainasemassa ovat laaja-alainen ymmärrys työkyvystä ja yhteistyö eri osapuolten kesken.

– Tutkimuskohteeksi valittiin Airpro, jossa kohdejoukko on riittävän suuri ja vuorotyötä tehdään monissa erilaisissa työvuoroissa. Tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin hyödynnettävissä kaikissa yrityksissä, joissa tehdään vastaavanlaista epäsäännöllistä vuorotyötä, kertoo työkykyriskien ennakoinnista ja tutkimuksesta Ilmarisessa vastaava johtaja Kari-Pekka Martimo.  

Airprossa vuorotyö rytmittää työntekijöiden elämää ja arkea lentoaseman ollessa auki 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Helsinki-Vantaan lentoasemalla työskentelee hieman yli 350 turvatarkastajaa. Oman haasteensa turvatarkastajien vuorotyöhön luovat lentoaseman kaksi ruuhkapiikkiä, jotka ovat varhaisina aamun tunteina sekä iltapäivällä.

Vuorotyö haastaa terveyttä sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista

Vuorotyötä tekee Suomessa joka neljäs nais- ja joka viides miestyöntekijä. Lisäksi joka seitsemäs työntekijä työskentelee säännöllisesti öisin. Poikkeukselliset työajat haastavat tavallista voimakkaammin työntekijän terveyttä sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista.  

– Epäsäännöllinen työ kuormittaa työntekijää, mistä aiheutuu kohonnut työkyvyttömyyden riski. Siksi on tärkeää, että saamme lisää tietoa keinoista hallita näitä riskejä ja tukea työkykyä myös vuorotyössä, Martimo sanoo.

– Meillä on yhteiskunnassa tarve löytää ratkaisuja, jotka sopivat työpaikan toimintaan ja tukevat työkykyyn vaikuttavia tekijöitä parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo tutkimuspäällikkö Mikael Sallinen Työterveyslaitoksesta.

Tavoitteena kartoittaa laajasti työkykyyn vaikuttavia tekijöitä

Työkyvyn edistäminen vuorotyössä -tutkimuksessa tarkastellaan monipuolisesti eri mahdollisuuksia edistää työkykyä ja hallita työkyvyttömyysriskejä. Siinä myös testataan osallistavaa kehittämistä työpaikan omana keinona tunnistaa ne toimenpiteet, jotka edistävät vuorotyöntekijän työkykyä. Varsinaisten toimenpiteiden toteuttaminen jää tutkimuksen ulkopuolelle.

– Positiivinen työntekijäkokemus on uuden Airpro 2025 -strategiamme tärkeä tavoite, jonka keskiössä on hyvinvoinnin ja työkyvyn parantaminen. Olemme innoissamme päästessämme osaksi tutkimusta, joka auttaa meitä pääsemään lähemmäksi tavoitettamme: työssään entistä paremmin jaksavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä, kertoo Airpron HR-johtaja Marju Väisänen.

Tutkimus alkoi maaliskuussa 2022, ja tuloksia on odotettavissa alkuvuodesta 2023.

Lisätiedot

Ajankohtaista

Tiedote 15.5.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Työntekijämäärä laski huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Tiedote 24.4.2024

Työkyvyttömyydessä iso vaihtelu toimialoittain – uusi indeksi tarjoaa ennusteita ja tilannetietoa

Työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä on jopa nelinkertainen ero eri toimialojen välillä. Fyysisesti kuormittavilla aloilla työuraa uhkaavat todennäköisemmin tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, kun taas asiantuntija-aloilla mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy pysyvään työkyvyttömyyteen. Tiedot selviävät Ilmarisen uudesta työkyvyttömyyseläkeindeksistä.

Työkyvyttömyydessä iso vaihtelu toimialoittain – uusi indeksi tarjoaa ennusteita ja tilannetietoa

Tiedote 15.4.2024

Ilmarisen uudistettu suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui

Työntekijämäärä laski maaliskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -2,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea. Uudistettuun suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat kattavat nyt valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen uudistettu suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui
Lisää uutisia ja tiedotteita