Uutinen 31.3.2023

”Ihmisoikeusriskit ovat merkittävä vastuullisuusriski”

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation -vaikuttajayhteistyö kiinnittää erityistä huomiota ihmisoikeuksiin.

NEC-vaikuttajayhteistyöhön kuuluu kolme pohjoismaista eläkesijoittajaa: Ilmarinen, tanskalainen PFA Pension ja ruotsalainen Folksam Group. Yhteinen vaikuttaminen aloitettiin jo vuonna 2009.

– Vuonna 2022 lanseerasimme uuden NEC 2.0 -yhteistyön toimintamallin. Yhteistyömme tarkoitus on keskittyä vahvemmin erityisesti ihmisoikeuskysymyksiin. Ne jäävät isoissa sijoittajayhteistyöryhmissä usein vähemmälle huomiolle kuin ympäristöaiheet. Tavoitteena on saada aikaan proaktiivisempaa ja syvällisempää vuoropuhelua NEC:n jäsenten välillä, lmarisen vastuullisen sijoittamisen senior asiantuntija Niina Arkko kertoo.

Uusi toimintamalli lähti hyvin käyntiin: NEC liittyi syksyllä 2022 Human Rights Accelerator (HRA) -nimiseen vaikuttamisteemaan. Sen kautta vaikutetaan yrityksiin, jotta ne nopeuttaisivat ihmisoikeuksien due diligencen eli huolellisuusvelvoitteen käyttöön ottamista UNGP:n (YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet) mukaisesti.

– Pyrkimys on, että kohdeyritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia. Kannamme oman vastuumme, että varmistamme, että kohdeyrityksillä on ihmisoikeudet kunnossa. Keskitymme NEC:n kanssa nyt erityisesti kaivosteollisuuden ihmisoikeuskysymyksiin, Arkko sanoo.

NEC lähestyy ihmisoikeuskysymyksiä kokonaisvaltaisesti

– Ihmisoikeusriskit ovat merkittävä vastuullisuusriski. Siksi haluamme oppia asiasta mahdollisimman paljon. Jokaisessa palaverissamme viime vuonna oli vaikuttamisprosessien käsittelyn ohessa syväluotaava ihmisoikeuksiin liittyvä keskustelu ja alan asiantuntija kertomassa teemasta. Mukana tapaamisissamme oli myös paikallisten yritysten edustajia kertomassa omasta vastuullisuustyöstään, mikä toi lisää konkretiaa keskusteluun, Arkko kertoo.

– Vaikka ihmisoikeuksien ajatellaan olevan Pohjoismaissa pääosin kunnossa, esimerkiksi alihankintaketjujen takia pohjoismaisten yritystenkin pitää perehtyä ihmisoikeuskysymyksiin ja huolehtia, että asiat ovat omassa alihankintaketjussa kunnossa, hän huomauttaa.

Ilmasto- ja luontovaikuttaminen myös aktiivista

Ihmisoikeuskysymysten lisäksi NEC jatkoi vaikuttamista ilmaston ja luonnon puolesta. Esimerkiksi vuonna 2020 aloitettua yritysten veden käyttöön liittyvää vaikuttamista jatkettiin.

Jäsenet myös jakavat tietoa toisilleen ja sparraavat toisiaan.

– Tanskalaisten kanssa keskustelimme heidän ilmasto-ohjelmastaan. Me puolestamme jaoimme muille omaa uutta luonnon monimuotoisuus -tiekarttaamme, Arkko kertoo.

Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) -raportointiviitekehykseen liittyvä vaikuttaminen lopetettiin.

– Suurin osa yhtiöistä osoitti tässä merkittävää kehitystä. Emme kuitenkaan katsoneet lisäarvoa tuottavaksi jatkaa vaikuttamista, koska TCFD:n kaltaisesta ilmastoraportoinnista on tulossa joka tapauksessa pakollista monille yrityksille esimerkiksi EU-regulaation myötä, Arkko kertoo.

NEC:n vuosikertomus 2022 (pdf) julkaistiin juuri. Se avaa vaikuttamisprosesseja tarkemmin.

Lue lisää:

Ajankohtaista

Uutinen 30.5.2024

Yhtiökokouskaudella huomio erityisesti johdon palkitsemiseen

Työeläkeyhtiö Ilmarinen osallistui kevään yhtiökokouskaudella 109 kotimaiseen yhtiökokoukseen. – Kiinnitimme jälleen tällä yhtiökokouskaudella huomiota erityisesti palkitsemisraportteihin ja palkitsemispolitiikkoihin, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos kertoo.

Yhtiökokouskaudella huomio erityisesti johdon palkitsemiseen
Lisää uutisia ja tiedotteita