Uutinen 2.3.2023

​​Yrittäjä, työtulojen tarkistukset alkavat kesällä – toimi näin​

YEL uudistui vuoden alusta. Eläkeyhtiöillä on nyt velvollisuus tarkistaa yrittäjien työtulot tasaisin väliajoin. Aloitamme tarkistukset kesän korvilla – tämä sinun kannattaa asiasta tietää.

Milloin YEL-työtulot tarkistetaan ja paljonko ne nousevat?

Tarkistus koskee tänä vuonna arviolta yhtä viidestä yrittäjäasiakkaastamme. Kaikilla heistä YEL-maksu ei välttämättä nouse.

– On vaikea arvioida, kuinka monen yrittäjän työtulo muuttuu tarkistuksissa, koska emme tiedä ennalta, minkälaisia perusteluja yrittäjillä on työtuloilleen. Monella yrittäjällä, esimerkiksi kevytyrittäjällä ja osa-aikaisella yrittäjällä, työtulo on ihan perustellusti matala. Osalla yrittäjistä työtulo nousee, osalla pysyy ennallaan ja osalla voi myös laskea, kertoo vakuutusjohtaja Minna Hakkarainen

Tänä vuonna tarkistukset koskevat yrittäjiä, joiden

 • työtulo on alle 15 000 euroa vuodessa
 • työtuloon ei ole tehty merkittävää muutosta (15 %) viimeiseen kolmeen vuoteen
 • vakuutus on ollut voimassa vähintään kolme vuotta.

Työtulo voi nousta ensimmäisellä tarkistuskerralla enimmillään 4 000 euroa. Sama koskee toista tarkistuskertaa. Tarkistukset alkavat vuonna 2023 yrittäjistä, joiden työtulo on alle 15 000 euroa. Vuonna 2024 tarkistetaan työtulot, jotka ovat alle 25 000 euroa. Vuonna 2025 tarkistetaan työtulot, jotka ovat yli 25 000 euroa. Vuonna 2026 alkaa toinen tarkistuskierros, joka etenee vuoden välein samassa työtulojärjestyksessä kuin ensimmäinen kierros.

Kenen työtuloa ei tarkisteta vuonna 2023?

 • Jos YEL-työtulosi on alle 15 000 euroa vuodessa, mutta YEL-vakuutuksesi ei vielä tänä vuonna ole ollut voimassa kolmea vuotta, tarkistus siirtyy eteenpäin. Tarkistamme työtulosi sen vuoden aikana, jolloin tulee kuluneeksi kolme vuotta edellisestä työtulon vahvistamisesta.
 • Työtuloasi ei tarkasteta, jos työtulosi on muuttunut oleellisesti eli vähintään 15 % viimeisen kolmen vuoden aikana, tai jos tarkistuksen johdosta muutos olisi enintään 5 %.
 • Jos työtulosi on yli 15 000 euroa vuodessa, seuraa tarkistus vasta tulevina vuosina.

Työtulot eivät nouse äkkiä tai yllättäen

Työtulot nousevat yrittäjillä, joiden työtulo on kaukana heidän työpanoksensa arvosta. Nousu ei kuitenkaan ole nopea tai kerralla suuri. Eläkeyhtiö voi muuttaa työtuloa korkeintaan 4 000 euroa kerrallaan ja tarkastus tehdään kolmen vuoden välein, jollei yrittäjä halua tehdä korkeampaa korotusta.

Näin eläkemaksu voi enimmillään nousta kahdella ensimmäisellä tarkistuskerralla

Alivakuuttaneilla yrittäjillä eläkemaksu voi nousta ensimmäisessä tarkistuksessa työeläkeyhtiön aloitteesta enintään noin 85 euroa kuussa. Seuraavassa tarkistuksessa kolme vuotta myöhemmin se voi nousta saman noin 85 euroa kuussa. Maksu voi siten nousta yhteensä kahdella ensimmäisellä tarkistuskerralla enintään noin 170 euroa kuussa. Kun YEL-maksut vähentää verotuksessa, on vaikutus vieläkin pienempi. Verovähennyksen jälkeen on korotuksen vaikutus enintään noin 50–60 euroa kuussa.

Monessa tapauksessa eläkemaksu ei nouse edellä mainitun maksimin verran. Työtulo voidaan saada oikealle tasolle pienemmälläkin tarkistuksella. Kuukausimaksun nousu voi siis olla jotain 10–80 euron väliltä. Yrittäjän toiveesta työtuloa ja samalla maksua voidaan nostaa tarkistuksissa enemmänkin, jolloin myös eläke- ja sosiaaliturva kohenee nopeammin.

Näin minimityötulo voi enimmillään nousta

Minimityötulo on noin 8 575 euroa. Minimityötulolla YEL-maksu on 180 euroa kuukaudessa. Ensimmäisellä tarkistuskerralla maksimikorotus on 85 euro kuussa, jolloin maksu nousisi 256 euroon kuussa. Toisella tarkistuskerralla maksimikorotus on 85 euro kuussa, jolloin maksu nousisi 350 euroon kuussa.

Enimmäiskorotus voimassa kahdessa ensimmäisessä tarkastuksessa

Neljän tuhannen euron enimmäiskorotus koskee työeläkeyhtiön suosittelemaa työtuloa vain kahdella ensimmäisellä tarkastuskerralla. Kun tarkistus tehdään kolmatta kertaa, ei rajoitusta enää ole. Tällöin työtulo on kuitenkin jo huomattavasti alkuperäistä korkeammalla tasolla ja jatkotarkistukset siten pienempiä.

Lisäksi rajoitus koskee vain niitä yrittäjiä, joiden vakuutus on ollut voimassa 1.1.2023. Se ei siis koske yrittäjiä, joiden vakuutus on alkanut lakiuudistuksen voimaantulon jälkeen. Uusilla yrittäjillä työtulo katsotaan kuntoon vakuutuksen alkaessa ja tarkistetaan työeläkeyhtiön aloitteesta kolmen vuoden kuluttua.

Näin tarkistamme työtulot – ovatko yhteystietosi ajan tasalla?

Aloitamme tarkistukset aikaisintaan touko-kesäkuun vaihteessa tänä vuonna. Tarkistukset jatkuvat vaiheittain koko loppuvuoden ajan. Haluamme tehdä tarkistamisesta sinulle mahdollisimman sujuvaa ja varmistaa, että yrittäjän kuuleminen ja asiantuntijan harkinta toteutuvat.

- Onkin erityisen tärkeää, että yhteystietosi ovat ajan tasalla, jotta tavoitamme sinut tarvittaessa ja asiointi on sujuvaa. Puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja postiosoitteen tarkistus ja päivittäminen onnistuu muutamassa minuutissa yrittäjän palvelussa verkossa kohdassa ”YEL-yhteystietoni”, Hakkarainen vinkkaa.

Lähetämme kevään aikana asiakkaillemme ennakkotietoa tulevista tarkistuksista. Jos sinun työtulosi tarkistetaan tämän vuoden aikana, saat meiltä lisäksi erillisen viestin työtulosi tarkistuksesta.

Näin tarkistus etenee

1.Saat meiltä ennakkotietoa tarkastuksesta. 2. Saat ehdotuksen uudesta työtulosta. 3. Hyväksyt ehdotuksen tai hylkäät ehdotuksen ja toimitat lisätietoja. 4. Vahvistamme uuden työtulon tai sen, että työtulo säilyy ennallaan.

Minkälaisen työtulosuosituksen voin saada?

Laskemme sinulle henkilökohtaisen suosituksen työtulon määrästä. Käytämme eläkealan yhteistä työtulolaskuria, joka huomioi toimialasi kokoaikaisten työntekijöiden mediaanipalkan, viimeisen kolmen vuoden liikevaihtosi ja mahdolliset muusta työstä saamasi ansiot, jotka kertovat yritystoimintasi osa-aikaisuudesta. Laskurin käyttämä mediaanipalkkatieto tulee tilastokeskuksesta, liikevaihto- ja toimialatieto verottajalta ja ansiotiedot tulorekisteristä.

Työtulosuositus sisältää 30 % liikkumavaran ylös tai alas.

Valtaosa yrittäjistä löytää itselleen sopivan työtulon liikkumavaran sisällä.

Miten toimin, jos olen eri mieltä ehdotetusta työtulosta?

Työtulosuositus on nimensä mukaisesti suositus, josta voidaan perustellusta syystä poiketa ylös- tai alaspäin. Työtulon vahvistamisessa käytämme kokonaisharkintaa, jossa huomioimme toimittamasi lisätiedot, yrittäjän eläkelain vaatimukset ja voimassa olevan ohjeistuksen. Jos hylkäät työtuloehdotuksemme, esitämme sinulle lisäkysymyksiä ja ohjeistamme toimittamaan meille lisätietoja. Vastaa kysymyksiin huolellisesti.

Lopuksi vahvistamme sinulle uuden työtulon tai toteamme nykyisen työtulosi jatkuvan. Pääsemme useimmiten yrittäjien kanssa yhteisymmärrykseen työtulon tasosta. Jos toimittamasi lisätiedot eivät riitä perustelemaan ehdottamaasi työtuloa, etkä ole tyytyväinen työtulopäätökseemme, ohjeistamme sinua muutoksenhaussa.

Toimi näin, kun työtulojen tarkistukset alkavat

 1. Seuraa meiltä saamiasi yhteydenottoja.
 2. Kun saat sinulle henkilökohtaisesti lasketun työtulosuosituksen, pysähdy miettimään, mikä on oma näkemyksesi työtulosi tasosta.
 3. Muista, että työtulosuosituksen ympärillä on +/- 30 % liikkumavara, josta valtaosalle yrittäjistä löytyy sopiva työtulo.
 4. Jos oma käsityksesi poikkeaa suosituksesta, hylkää ehdotus ja vastaa lisäkysymyksiimme.
 5. Muista: Kuuntelemme sinua työtulon määrittelemisessä. Työtulon tasosta päästään yleensä hyvään yhteisymmärrykseen.

Heräsikö epäilys?

Jos jäit miettimään, että yhteystietosi palvelussamme saattavat olla viime vuosikymmeneltä, kirjaudu nyt tarkistamaan tietosi. 

Kirjaudu ja tarkista > 

Ajankohtaista

Lisää uutisia ja tiedotteita