Tiedote 1.2.2024

Tutkimus: Joka kolmas aikaisti eläkkeelle jäämistään terveydentilansa vuoksi

Yli puolet eläkeläisistä voi hyvin ja kokee asettuneensa eläkeläisen rooliin luontevasti, käy ilmi Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Vaikeimmaksi eläkkeelle jäämisen kokivat he, joille työllä on erityinen merkitys, kuten yrittäjät. Arvio omasta jaksamisesta työelämässä on parantunut edellisvuodesta. Useampi kuin joka kolmas kuitenkin aikaisti eläkkeelle jäämistään terveydentilansa vuoksi.

Ilmarisen tutkimuksessa selvitettiin eläkeajan ennakointiin ja varautumiseen liittyviä asioita, kuten eläkeläisten hyvinvointia, taloudellista tilannetta ja ajatuksia asumisesta. Kyselyyn vastasi 1 267 eläkeläistä joulu-tammikuussa.

Kyselyn mukaan useampi kuin joka kolmas aikaisti eläkkeelle jäämistään terveydentilansa vuoksi. Tämä korostui erityisesti fyysisesti raskaammissa tehtävissä. Toimihenkilöillä vastaavaa kertoi noin joka kuudes.

– Terveydentila on tutkimuksen mukaan keskeisin syy aikaistaa eläkkeelle siirtymistä. Tällaisissa tapauksissa työpaikoilla voidaan pidentää työuria työtä muokkaamalla, sillä kenenkään työkyky ei ole nolla tai sata. Tulosten mukaan tässä olisi työpaikoilla parantamisen varaa, kertoo tutkija Jouni Vatanen Ilmarisesta.  

Myös työilmapiirin mainitsi eläkettä aikaistavaksi tekijäksi noin neljännes.

– Joka kymmenes eläkeläinen kertoi kohdanneensa töissä ikäsyrjintää. Ikäsyrjinnällä on myös laajempia vaikutuksia, koska syrjintää kohdanneista joka toinen kertoi siirtyneensä aikaisemmin eläkkeelle työilmapiirin vuoksi. Siten ikäsyrjinnän myötä menetämme yhteiskunnassa osaavaa työvoimaa, Vatanen jatkaa.  

Arvio omasta jaksamisesta parantunut

Eläkeläisistä 68 prosenttia kokee oman hyvinvointinsa ja terveytensä hyväksi tai erittäin hyväksi. Reilu 80 prosenttia kertoo noudattavansa säännöllistä päivärytmiä, 70 prosenttia nukkuvansa riittävästi ja 64 prosenttia liikkuvansa monipuolisesti ja tuntevansa elämänsä merkitykselliseksi. 

Eläkeläisiltä kysyttiin heidän omaa arviotaan, kokisivatko he jaksavansa ansiotöissä kuntonsa puolesta. Hyvinvoivien osuus kääntyi nousuun vuoden 2023 aikana useamman laskusuuntaisen vuoden jälkeen.

Taloudellisesti varautuneiden osuus kasvanut

Suurin osa eläkeläisistä on varautunut eläkepäiviinsä taloudellisesti. Yleisimmät tavat taloudelliseen varautumiseen ovat aiempien vuosien tapaan tilille säästäminen (48 %), oman asunnon ostaminen (40 %), sijoittaminen (32 %) ja lisäeläkkeen hankkiminen (15 %).

Varautuminen on parantunut hieman edellisvuodesta. Nyt reilu neljännes kertoi, ettei ole varautunut eläkepäiviinsä taloudellisesti mitenkään (29 % vuonna 2023).

Ilmarinen on kartoittanut taloudellista varautumista eläkepäiviin vuosina 2014, 2019 ja 2021–2023. Varautumattomien osuus on vaihdellut 9–29 prosentin välillä eri vuosina.

Myös kokemus omasta taloustilanteesta kohentui

Vastaajille jää pakollisten menojen jälkeen eläkkeestä käteen keskimäärin hieman noin 500 euroa kuukaudessa. Vastaajista 35 prosenttia on sitä mieltä, että oma eläke on riittävä juuri nyt. Osuus on vaihdellut 27–40 prosentin välillä vuosina 2014, 2019 ja 2021–2023.

Halukkuus työskennellä eläkkeellä kasvanut 10 vuodessa

Suurin osa eläkeläisistä haluaisi tehdä ansiotöitä päivän tai kaksi viikossa. Erityisen mielellään eläkkeellä työskentelisivät yrittäjät.

– Halukkuus tehdä töitä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut hiljalleen tasaisesti. Tänä vuonna 67 prosenttia haluaisi tehdä eläkkeellä töitä, kun vuonna 2014 vastaava luku oli 53 prosenttia, Vatanen kertoo.

Vain reilun neljänneksen entinen työnantaja on tarjonnut mahdollisuuden jatkaa töissä eläkkeelläkin. Syyksi mainittiin muun muassa, että osa-aikaisen työn järjestäminen vaatii työnantajalta erityistä hallinnointia, jollei osa-aikaisuus ole valmiiksi vakiintunut toimintatapa kyseisessä työssä.

– Osa-aikatyön järjestäminen on monella työpaikalla ongelma, johon ei ole keksitty toimivaa ratkaisua. Siksi työnvälityspalvelut ja yrittäjyys ovat hyviä vaihtoehtoja monelle työhaluiselle eläkeläiselle. Kun eläkkeelle siirtyvällä työntekijällä on erityistä osaamista, hänellä on parempi mahdollisuus työllistyä eläkkeelläkin, Vatanen muistuttaa.

FAKTA: Ennakoiden eläkkeelle -tutkimus

  • Ilmarisen tutkimus selvitti eläkeajan ennakointiin liittyviä asioita kuten eläkeläisten hyvinvointia, taloudellista tilannetta ja ajatuksia asumisesta.
  • Kyselyyn vastasi joulu–tammikuussa 1 267 Ilmarisen eläkkeensaajaa, ja vastausprosentti oli 43 %. Osa vastaajista oli ollut eläkkeellä 2–4 kuukautta, osa yli vuoden ja osa yli viisi vuotta.
  • Vastanneet saivat hieman keskimääräistä parempaa eläkettä, joten tuloksia painotettiin eläkkeen määrän mukaan. Siten tulokset kuvaavat hyvin alle 75-vuotiaita yksityisen sektorin eläkkeensaajia.
  • Tulokset julkaistiin Ilmarisen ja Vanhuustyön keskusliiton iAreena-webinaarissa 1.2.2024. Ilmarinen toteutti kyselytutkimuksen eläkeläisille jo 13. kerran.

Lisätietoja:

Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 571 2309, jouni.vatanen[at]ilmarinen.fi

Liite: Tutkimuksen liitemateriaali (pdf)

Ajankohtaista

Tiedote 17.6.2024

Tutkimus: Alle kolmannes valmis vaihtamaan asuinpaikkakuntaa eläkkeellä

Kaksi kolmesta eläkeläisestä kokee voivansa hyvin käy ilmi Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Kolmanneksella eläkeläisen roolin asettuminen vei aikansa tai on ollut vaikeaa. Sopeutumiseen vaikuttaa, miten eläkeaikansa viettää. Useampi kuin kaksi kolmesta on pohtinut etukäteen, missä ja miten asuu vanhuusvuodet.

Tutkimus: Alle kolmannes valmis vaihtamaan asuinpaikkakuntaa eläkkeellä

Tiedote 14.6.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Työntekijämäärä laski toukokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus, rakentaminen sekä majoitus- ja ravitsemusala. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski edelleen joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Uutinen 10.6.2024

Ilmarinen näkyy Finanssialalle-Instagramissa

Ilmarisen kesätyöntekijät ylläpitävät tällä viikolla "Finanssialalle" Instagram-tiliä. Tarkoituksena on tehdä työskentelyä Ilmarisessa ja koko finanssialalla tunnetuksi.

Ilmarinen näkyy Finanssialalle-Instagramissa
Lisää uutisia ja tiedotteita