TyEL-maksun muodostuminen

Työeläkemaksusi suuruuteen vaikuttaa kokosi työnantajana sekä saamasi asiakashyvitys. Lue tältä sivulta lisää vuoden 2021 TyEL-maksun määräytymisestä ja suuruudesta.

Mistä TyEL-maksu muodostuu?

Kokosi työnantajana vaikuttaa siihen, kuinka suuri TyEL-maksusi on. Suurtyönantajana maksuusi vaikuttaa myös työntekijöittesi työkyky. Sopimustyönantajana saat asiakashyvityksen, suurtyönantajana muitakin maksun alennuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkemaksun laskuperusteet vuosittain.

TyEL-perusmaksu on tietty prosentti työntekijöillesi maksamistasi palkoista eli toteutuneesta palkkasummasta. Vuonna 2021 TyEL-perusmaksu on 24,8 % (vuonna 2020 tammi–huhtikuussa 25,3 % ja touko–joulukuussa 22,7 %).

TyEL-maksuasi alentavat erilaiset alennukset. Työnantajana et maksa TyEL-maksua kokonaan, vaan työntekijäsi maksavat osan siitä. Alla kerromme tarkemmin työeläkemaksusi määräytymisestä. 

Vuoden 2020 poikkeuksellinen maksuprosentti

Maksuprosentin muutos kesken vuotta 2020 johtui kevään poikkeuksellisesta tilanteesta, jolloin TyEL-perusmaksua alennettiin loppuvuodeksi 2020. Maksun alennus pienensi työnantajan TyEL-maksuosuutta 2,6 prosenttiyksikköä palkoista, jotka maksettiin 1.5.–31.12.2020. Tältä ajalta ei makseta asiakashyvityksiä. Alennus kompensoidaan vuosina 2022–2025 korottamalla työnantajan TyEL-maksunosuutta.

Työeläkemaksusi suuruus

TyEL-maksuasi alentaa asiakashyvitys, jonka saat kerran vuodessa. Voit saada myös muita alennuksia, jos yrityksesi palkkasumma ylitti 2 125 500 euroa vuonna 2019. Jos palkkasummasi jäi vuonna 2019 tuon summan alle, TyEL-maksusi määräytyy vuoden 2021 perusmaksuprosentin ja saamasi asiakashyvityksen mukaan.

Lue lisää asiakashyvityksestä
Lue lisää yrityksesi koon vaikutuksesta TyEL-maksuun

Keskimääräinen TyEL-maksu

Keskimääräinen TyEL-maksu on maksuprosentti, jossa on huomioitu koko työeläkealan keskimääräinen asiakashyvitys sekä muut maksun alennukset. Vuonna 2021 keskimääräinen TyEL-maksu on 24,4 % (vuonna 2020 tammi–huhtikuussa 24,4 % ja touko–joulukuussa 21,8 %).

Vuonna 2021 työnantajan maksuosuus on keskimäärin 16,95 % bruttopalkkasummasta (vuonna 2020 tammi–huhtikuussa 16,95 % ja touko–joulukuussa 14,35 %). Loppuosa on työntekijän osuutta.

TyEL-perusmaksu ja keskimääräinen TyEL-maksu vuosina 2020 ja 2021

TyEL-maksu  2020, % palkasta  2021% palkasta 
Keskimääräinen TyEL-maksu  24,4 (1.1.30.4.) 
21,8 (1.5.31.12.) 
24,4 
TyEL-perusmaksu  25,3 (1.1.30.4.) 
22,7 (1.5.31.12.) 
24,8

 

Työeläkemaksun osat

Maksamasi TyEL-maksu koostuu kuudesta eri osasta. Eri osilla rahoitetaan eri eläkelajeja, kuten vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Niillä rahoitetaan myös eläkkeiden hallinnointia, maksutappioiden kattamista ja muita kuluja.

TyEL-maksun kuudesta osasta suurin on tasausosa, jolla rahoitetaan muun muassa vanhuuseläkkeet ja kaikkien eläkkeiden indeksikorotukset. Suurin osa TyEL-maksusta kuluu maksussa oleviin eläkkeisiin. Noin viidennes maksusta rahastoidaan tulevien vuosien eläkkeitä varten.

TyEL-perusmaksun osat vuosina 2020 ja 2021

Maksun osa Mitä osalla rahoitetaan Mikä osan suuruuteen vaikuttaa 2020, % palkasta 2021, % palkasta
Vanhuuseläke Vanhuuseläkkeet (rahastoituva osa) Työntekijän ikä ja sukupuoli 3,5 3,5
Työkyvyttömyys-
eläke
Työkyvyttömyyseläkkeet ja työkyvyn ylläpitäminen Työntekijän ikä ja omat työkyvyttömyyseläkkeet (työnantajan koko) 1,0 1,2
Tasausosa Vanhuuseläkkeet (rahastoimaton osuus), työuraeläkkeet, osittaiset vanhuuseläkkeet, osa-aikaeläkkeet, perhe-eläkkeet, kuntoutuskorotukset, eläkkeiden indeksikorotukset ym. Työntekijän ikä ja sukupuoli 19,9 (1.1.-30.4)
17,3 (1.5.-31.12.)
19,1
Muut osat Maksutappiot ja hoitokustannukset sekä lakisääteiset maksut sekä Eläketurvakeskuksen kustannukset, oikeushallinto- ja finanssivalvontamaksut Työnantajan koko 0,9 1,0
Yhteensä     25,3 (1.1.-30.4.)
22,7 (1.5.-31.12.)
24,8
 1. Työnantajana pidätät työntekijän maksuosuuden hänen palkastaan ja tilität koko TyEL-maksun meille.

  Työntekijän maksuosuus on samansuuruinen riippumatta hänen iästään. Poikkeus tähän on 53–62-vuotiaiden työntekijöiden maksuosuus, joka on suurempi kuin muilla. 53–62-vuotiaalle työntekijälle myös kertyy enemmän eläkettä. Suurempi maksuosuus on voimassa työntekijän 53-vuotissyntymäpäiväänsä seuraavan kuukauden alusta sen kuukauden loppuun, jona hän täyttää 63 vuotta. Tämä suuremman maksuosuuden ja eläkkeen kertymisen käytäntö on voimassa niin kutsutun siirtymäajan, vuoden 2025 loppuun.

  Työntekijän maksuosuus TyEL-maksusta ikäryhmittäin vuosina 2020 ja 2021 

  Työntekijän maksuosuus 2020, % palkasta 2021, % palkasta
  17-52-vuotias työntekijä 7,15 7,15
  53-62-vuotias työntekijä 8,65 8,65
  63-67-vuotias työntekijä 7,15 7,15

   

  Pidätä työntekijän osuus hänen palkastaan myös silloin, kun: 

  • työntekijäsi saa palkan lisäksi eläkettä 
  • olet ottanut työntekijälle vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen ulkomaantyötä tai luottamustointa varten  
  • olet vakuuttanut työntekijän vapaaehtoisesti, vaikka hänen palkkansa jää alle TyEL-alarajan. Vakuuttamisvelvollisuutesi alkaa, kun maksat palkkaa vähintään 61,37 e / kk vuonna 2021, tai kun maksoit palkkaa 60,57 e / kk vuonna 2020.

  Ilmoita kaikki maksamasi palkat tulorekisteriin.

Asiakashyvitys

Asiakashyvitys pienentää vakuutusmaksuasi. Se perustuu Ilmarisen vakavaraisuuteen ja toimintamme tehokkuuteen. Vakavaraisuuteemme vaikuttaa sijoitustoimintamme tulos ja tehokkuuteemme se, miten toimimme.

Saat asiakashyvityksen, kun TyEL-vakuutuksesi on voimassa Ilmarisessa ja kun olet niin sanottu sopimustyönantaja. Myös vuoden viimeisenä päivänä päättynyt vakuutus saa hyvityksen. Alat saada hyvityksiä toisesta vuodesta alkaen sen jälkeen, kun vakuutuksesi on alkanut Ilmarisessa.

Saat hyvityksen kerran vuodessa alkuvuodesta.

Jos siirrät vakuutuksesi Ilmarisesta toiseen eläkeyhtiöön, voit saada edellytysten täyttyessä niin sanottua jälkihyvitystä. Sitä saat enintään kolmena vuotena vakuutuksesi päättymisen jälkeen. Jälkihyvitys on asiakashyvitystä pienempi.

Vuonna 2021 asiakashyvitys pienentää TyEL-maksua keskimäärin 0,2 prosenttia (0,7 prosenttia vuonna 2020). Jos vakuutuksesi on ollut Ilmarisessa pitkään, hyvityksesi voi olla huomattavasti suurempi. Vuonna 2021 maksettavat asiakashyvitykset ovat normaalia pienemmät, koska asiakashyvityksiä ei makseta aikaväliltä 1.5.-31.12.2020.

Lue lisää vuoden 2020 poikkeuksellisesta TyEL-maksusta

Asiakashyvitysten määrät on määritelty työeläkeyhtiöiden yhteisissä laskuperusteissa. Jokaisella työeläkeyhtiöllä on omat laskuperusteensa, jotka puolestaan määrittävät sen, miten asiakashyvitykset jakautuvat eri vakuutuksiin. Ilmarisen laskuperusteissa määritelty hyvitysmalli perustuu vakuutusten palkkasummiin. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa hakemuksen perusteella eläkeyhtiöiden yhteiset laskuperusteet ja jokaisen eläkeyhtiön omat perusteet.

 1. Asiakashyvityksesi on sitä suurempi, mitä enemmän olet maksanut palkkoja. Ilmarisen hyvitysmallissa asiakashyvitykseesi vaikuttaa kaksi palkkasummaa: yrityksesi edellisen vuoden palkkasumma ja enintään 20 edellisen vuoden yhteenlaskettu palkkasumma. Jos yrityksesi kuuluu konserniin, hyvitykseesi vaikuttaa myös konsernin palkkasumma. Palkkasummiin lasketaan vain Ilmarisessa vakuutetut työsuhteet.

  Hyvitysmallissamme vakuutuksesi kesto, enintään 20 vuoden yhteenlaskettu palkkasumma, vaikuttaa vakavaraisuuden perusteella tulevaan hyvityksen osaan. Toiminnan tehokkuudesta syntyvän ylijäämän jaamme edellisen vuoden palkkasumman perusteella.

  Vuonna 2021 saamasi saamasi asiakashyvitys perustuu Ilmarisen vuoden 2020 vakavaraisuuteen ja toiminnan tehokkuuteen.

  Hyvitykseesi vaikuttaa myös mahdollinen konsernisi palkkasumma vuonna 2020. Lisäksi siihen vaikuttavat vakuutuksesi vuosien 2000 – 2019 tai osan vuosista yhteenlaskettu palkkasumma, jos vakuutus on ollut voimassa Ilmarisessa kyseisenä aikavälinä, sekä kyseisen vakuutuksen vuoden 2020 palkkasumma.

Yrityksesi koko vaikuttaa TyEL-maksuun

Sopimustyönantajana yrityksesi koko vaikuttaa TyEL-maksusi suuruuteen. Tilapäisenä työnantajana yrityksesi koko ei vaikuta maksuun, koska tilapäisenä työnantajana maksat vain TyEL-perusmaksun.

Vuosittain tarkasteltavasta palkkasummasta riippuu, lasketaanko sinut sopimustyönantajana pieneksi vai suureksi. Vuonna 2021 olet pieni sopimustyönantaja, jos palkkasummasi oli vuonna 2019 alle 2 125 500 euroa, ja suuri, jos palkkasumma ylitti sen.

Suurtyönantajan palkkasummaraja muuttuu vuosittain. Katso aiempien vuosien ja tiedossa olevat tulevien vuosien palkkasummarajat sivuiltamme.

Piene sopimustyönantajana eli pientyönantajana maksat TyEL-vakuutusmaksua aina vain TyEL-perusmaksun verran. Maksuasi alentaa asiakashyvitys, jonka saat kerran vuodessa, kuten muutkin sopimustyönantajat. 

Suurena sopimustyönantajana eli suurtyönantajana TyEL-maksusi suuruuteen vaikuttaa eniten se, kuinka työkykyisiä työntekijäsi ovat. Heidän työkykynsä nimittäin asettaa sinut tiettyyn maksuluokkaan. Suurtyönantajana saat asiakashyvityksen lisäksi myös muita alennuksia.

Oletko suurtyönantaja? Tutustu suurtyönantajien TyEL-maksuun.

Maksujen määrä ja ajankohta

Maksat TyEL-vakuutusmaksusi kerran kuukaudessa. Maksu perustuu palkkailmoituksiin, jotka teet tulorekisteriin jokaisen palkanmaksun jälkeen. Yksi maksu kattaa edellisen kuukauden kaikki palkkailmoituksesi.

Asiakashyvityksen saat kerran vuodessa. Se pienentää seuraavan kuukauden TyEL-maksuasi. 

TyEL-maksusi erääntyy yleensä palkanmaksua seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Tätä palkanmaksua seuraavan kuukauden viimeistä päivää kutsutaan TyEL-vakuutusmaksun teoreettiseksi eräpäiväksi. Jos sinulla on tarvetta siirtää eräpäivää, tee se verkkopalvelussamme. Voit siirtää eräpäivää enintään kuukauden verran. Maksat siirtämästäsi ajasta normaalin vakuutusmaksukoron.

Verkkopalvelussamme voit muuttaa TyEL-maksun erääntymään palkanmaksua seuraavan toisen kuukauden aikana. Tällöin vakuutusmaksuun lisätään vakuutusmaksukorko teoreettisesta eräpäivästä maksupäivään asti.

Tutustu tarkemmin TyEL-maksujen maksamiseen ja laskutukseen
Lue lisää eräpäivän siirtämisestä