Tiedote 15.10.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu – osalla toimialoista työntekijäpulaa

Työntekijämäärä nousi syyskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Syyskuu oli viides peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti tietotekniikan ja viestinnän sekä henkilöstövuokrauksen aloilla. Näillä toimialoilla esiintyykin jo haasteita työvoiman saatavuudessa tietyissä työtehtävissä. Alueellisessa vertailussa vahvin kehitys oli Etelä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi noin puolitoista prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi antaa ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa.

Suhdanneindeksin työntekijämäärä nousi syyskuussa 0,4 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan, kun elokuussa kasvua tuli 0,6 prosenttia.

– Hyvä kehitys työntekijämäärissä on jatkunut viisi kuukautta, vaikka kasvu hivenen syyskuussa hidastuikin. Plussan puolella toimialoista pääsivät tietotekniikan ja viestinnän (+5,4 %), henkilöstövuokrauksen (+3,2 %), kaupan (+1,4 %) ja teollisuuden (+1,3 %) alat, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Osalla aloista on jo törmätty työntekijäpulaan.

– Nyt ja lähitulevaisuudessa on jo haasteellista saada työvoimaa tietotekniikka- ja viestintäalalla joihinkin työtehtäviin. Alalla työntekijämäärä nousi erityisesti ohjelmistojen ja konsultoinnin osalta noin seitsemän prosenttia.

Joillakin Ilmarisen seuraamista toimialoista työntekijämäärä väheni syyskuussa.

– Eniten seuraamistamme toimialoista laskivat kuljetus (-3,9 %), majoitus- ja ravitsemusala (-3,2 %) sekä rakentaminen (-2,2 %). Kuljetuksen osalta negatiivisesti vaikuttaa vielä pandemian aikana vähentynyt taksi- ja muu henkilöliikenne. Majoitus- ja ravitsemusalalla käytetään puolestaan paljon vuokratyövoimaa, ja tässä tilanteessa alan piristyminen näkyy todennäköisesti ensin muuttuvassa toimintaympäristössä helpommin joustavan vuokratyövoiman lisääntymisenä, Jouni Vatanen pohtii.

Vatasen mukaan työnantajilla voi olla pulaa henkilöstöstä myös aloilla, joilla henkilöstömäärät ovat laskeneet.

– Näin voi olla, jos työntekijöitä on siirtynyt muille aloille tai jos sopivia työntekijöitä ei ole juuri tietyllä paikkakunnalla. Viimeksi julkisuudessa ovat olleet esimerkiksi pula karaokevetäjistä ja ravintola-alan työntekijöistä.

Pohjois-Suomessa pulaa kausityöntekijöistä

Syyskuun alueellisesta kehitystä tarkasteltaessa Etelä-Suomen (+1,5 %), Pohjois-Suomen (+1,3) ja Itä-Suomen osalta työntekijämäärät kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna. Ainoastaan Länsi-Suomessa tuli hiukan laskua (-0,1 %). Pohjois-Suomessa on puolestaan jo huomattu hankaluutta työvoiman saatavuudessa kausiluonteisiin töihin. Maakunnista Pohjois-Karjalan ja Lapin työntekijämäärät nousivat molemmat noin kolme prosenttia. Suurimmat laskut olivat Kainuussa (-5 %) ja Pohjanmaalla (-4 %).

Etelä-Suomi (+1,5 %): Eri toimialojen työntekijämäärien kehitys oli suurelta osin hyvin samanlaista kuin Suomessa keskimäärin. Poikkeuksena henkilöstövuokrauksen (+6 %) osalta kehitys oli yleistä tasoa myönteisempää. Kuljetusalalla puolestaan kehitys oli yleistä tasoa heikompaa (-6 %).

Länsi-Suomi (-0,1 %): Erittäin myönteinen kehitys jatkui viestintä ja tietotekniikka-alalla (+9 %). Henkilöstövuokrauksen (-10 %) osalta tilanne oli merkittävästi heikompi kuin muualla Suomessa. Rakentamisessa (-1 %) ja kuljetuksessa (-3 %) työntekijämäärät laskivat, mutta kehitys oli myönteisempää kuin Suomessa keskimäärin.

Itä-Suomi (+1,1 %): Itä-Suomessa erityisen hyvin kasvoi henkilöstövuokraus (+29 %). Alueen hyvään kehitykseen vaikutti kuitenkin voimakkaammin enemmän ihmisiä työllistävän teollisuuden toimialan kasvu (+5 %). Kaupan alalla oli piristymisen merkkejä alkukesästä, mutta työntekijämäärä kääntyi syyskuussa pieneen laskuun (-0,3 %). Kaupan ala ei ole siten vieläkään toipunut Venäjältä tulleiden turistien vähenemisestä.

Pohjois-Suomi (+1,3 %): Kaupan ala (+4 %) ja rakentaminen (+3 %) kehittyivät myönteisesti. Molemmat alat työllistävät paljon, joten myönteinen kehitys tuki koko alueen tilannetta. Henkilöstövuokrauksessa (-28 %) sekä majoitus- ja ravitsemusalalla (-9 %) työntekijämäärät laskivat selvästi vuoden takaisesta. Molemmat aloista työllistävät kuitenkin merkittävästi vähemmän kuin esimerkiksi kaupan ala.

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 60 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.

Tutustu tarkemmin:

Suhdanneindeksin kuvaliite (pdf)
Suhdanneindeksi

Lisätietoja:

Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 5712 309, jouni.vatanen@ilmarinen.fi
Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 7709 400, liina.aulin@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Tiedote 14.6.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Työntekijämäärä laski toukokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus, rakentaminen sekä majoitus- ja ravitsemusala. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski edelleen joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Uutinen 10.6.2024

Ilmarinen näkyy Finanssialalle-Instagramissa

Ilmarisen kesätyöntekijät ylläpitävät tällä viikolla "Finanssialalle" Instagram-tiliä. Tarkoituksena on tehdä työskentelyä Ilmarisessa ja koko finanssialalla tunnetuksi.

Ilmarinen näkyy Finanssialalle-Instagramissa

Tiedote 15.5.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Työntekijämäärä laski huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen
Lisää uutisia ja tiedotteita