Uutinen 10.11.2022

Ilmarinen kansainvälisenä esimerkkinä päästöjen vähentämisestä

Ilmarisen kotimaisten kiinteistöjen ilmastotiekartta on nostettu yhdeksi esimerkiksi hyvästä työstä ilmastomuutoksen hidastamiseksi. Se on osa raporttia Pariisin ilmastosopimukseen sitoutuneiden sijoittajien edistymisestä.

Marraskuussa 2022 julkaistiin Paris Aligned Asset Owners 2022 Progress Report (parisalignedinvestment.org, pdf). Se kuvaa edistymistä, jonka Paris Aligned Asset Owners -allekirjoittajat ovat vuodessa saavuttaneet. Kyse on nimenomaan konkreettisista parhaista esimerkeistä, joita allekirjoittajat ovat toteuttaneet hiilineutraalin toiminnan saavuttamiseksi. Tavoite on tukea vastaavaa kehitystä, sillä raportti on hyödyllinen sijoittajille, jotka harkitsevat toimia hiilineutraaliuteen pääsemiseksi.

Ilmarisen kotimaisten kiinteistöjen ilmastotiekartta on nostettu raporttiin esimerkiksi todellisista päästövähennyksiin tähtäävistä toimista kiinteistösijoituksissa. Kotimaisten kiinteistöjen rakentamisessa ja niihin sijoittaessaan Ilmarinen ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaaren ilmastovaikutukset. Rakentamisessa lisätään sekä energia- että materiaalitehokkuutta ja käytetään madollisimman vähähiilistä energiaa ja materiaaleja. Lisäksi hyödynnetään kiertotalousratkaisuja. Tavoite on vähentää sekä rakentamisen että käytön aikaisia päästöjä.

Isolle sijoittajalle on tärkeää rakentaa kestävästi

Isolle sijoittajalle on tärkeää rakentaa kestävästi. Se on tärkeää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti.

– Haluamme olla innostaja ja edelläkävijä. Haluamme luoda yhdessä kumppaneidemme ja rakentamisen arvoketjun kanssa tulevaisuuden ilmastoratkaisuja kiinteistöalalla. Alan muuttuminen vaatii ajattelumallien muutosta ja ennakkoluulottomuutta, rakennuttajapäällikkö Niina Nurminen kertoo.

Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa.

– Suhtaudumme rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa. Yhteistyö kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden välillä on keskeistä, kun etsitään keinoja kohti hiilineutraaliutta. Meille on myös todella tärkeätä, että toiminta kattaa koko elinkaaren, ei vain rakentamista tai ylläpidon vaihetta, hän sanoo.

Ilmarinen kehittää kohteistaan entistä ympäristöystävällisempiä ja luo kumppaneiden kanssa yhdessä ratkaisuja tuleville sukupolville.

Nurminen kertoo, että tiekartan vieminen käytäntöön on sujunut erinomaisesti.

– Meillä on ollut sisäisiä koulutustilaisuuksia, joissa on ollut puhumassa muun muassa vuokralaisen, materiaaliteollisuuden, yhteistyökumppanien ja alan toimijoiden edustajia. Tämä on meille kaikille oppimispolku, hän kertoo.

– Tiekartan tavoitteita on viety niin kilpailutuksiin kuin urakkasopimuksiin ja palvelusopimuksiin. Lisäksi meillä on käynnissä ensimmäiset kokeilut muun muassa kiertotalouden ja käyttöpaikkakohtaisten materiaalien uudelleen käytöstä. Yhteistyöllä ja ymmärryksen lisäämisellä sekä yhdessä oppimalla vaatimukset saadaan jalkautettua käytäntöön.

Nyt raportissa on mainittu vuonna 2021 laaditut kotimaisten kiinteistöjen ilmastotiekartta ja suorien listattujen osakkeiden ilmastotiekartta. Sen jälkeen Ilmarisessa on vuonna 2022 kehitetty lisää omaisuusluokkakohtaisia ilmastotiekarttoja. Ne julkaistaan piakkoin.

Globaali suursijoittajien aloite

Paris Aligned Investment Initiative (PAII) (iigcc.org) on tällä hetkellä 57 suuren kansainvälisen sijoittajan aloite. Sen jäsenet eri puolilta maailmaa ovat sitoutuneet tavoittelemaan sijoitustensa hiilineutraaliutta viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Aloitteen taustalla on kansainvälinen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), jonka jäseneksi Ilmarinen liittyi keväällä 2021. Aloitteessa mukana oleminen syventää sijoittajien yhteistyötä ja tukee Ilmarisen omaa tavoitetta sijoittaa eläkevarat hiilineutraalisti vuoden 2035 loppuun mennessä.

IIGCC:n jäsenenä Ilmarinen voi kehittää ja jakamaan muiden sijoittajien kanssa keinoja, joilla sijoittajat pääsevät sijoitussalkuissaan hiilineutraaliustavoitteisiinsa. Ilmarinen asetti jo vuonna 2020 kunnianhimoiseksi tavoitteeksi saavuttaa hiilineutraali sijoitussalkku vuoden 2035 loppuun mennessä.

Tutustu tarkemmin:

Ajankohtaista

Uutinen 30.5.2024

Yhtiökokouskaudella huomio erityisesti johdon palkitsemiseen

Työeläkeyhtiö Ilmarinen osallistui kevään yhtiökokouskaudella 109 kotimaiseen yhtiökokoukseen. – Kiinnitimme jälleen tällä yhtiökokouskaudella huomiota erityisesti palkitsemisraportteihin ja palkitsemispolitiikkoihin, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos kertoo.

Yhtiökokouskaudella huomio erityisesti johdon palkitsemiseen
Lisää uutisia ja tiedotteita