Tiedote 21.3.2022

Vastuu eläkkeistä on vastuuta tulevaisuudesta – Ilmarisen vuosi- ja yritysvastuuraportti 2021 on julkaistu

Suorien listattujen osakesijoitusten hiili-intensiteetti pieneni ja uusi ilmastotiekartta näyttää tietä kohti hiilineutraaleja eläkevaroja. Ilmarisen vuosi- ja yritysvastuuraportti kokoaa yhteen tiedot siitä, millaisia vaikutuksia eläketurvasi hoitamisella on talouteen, ihmisiin ja ympäristöön.

– Ilmarisen toiminnassa merkittävimmät vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin Suomessa ja globaalisti on eläkevarojen sijoittamisella. Suomessa huolehdimme osaltamme siitä, että toimimme kustannustehokkaasti eli pidämme eläkejärjestelmän kulut mahdollisimman pieninä, sanoo Ilmarisen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Liina Aulin.

Nykyisten ja tulevien eläkkeiden turvaksi sijoitettavien eläkevarojen hallinnassa Ilmarinen tavoittelee hiilineutraaliutta vuoden 2035 loppuun mennessä. Vuonna 2021 Ilmarinen julkisti sijoitustoiminnan ilmastotiekartan, joka kuvaa tarkemmin työkaluja ja välitavoitteita kohti hiilineutraaliutta.

– Meille on tärkeää vaikuttaa sijoittajana siihen, että yritykset tekevät oikeita päästövähennyksiä. Samalla, kun odotamme yritysten parantavan päästöraportointiaan, kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme, sanoo vastuullisen sijoittamisen päällikkö Karoliina Lindroos.

Tiekartan ensimmäisinä askeleina Ilmarinen esimerkiksi ostaa kotimaisiin kiinteistöihinsä vain ilman hiilidioksidipäästöjä tuotettua sähköä. Lisäksi Ilmarinen tiukensi entisestään linjauksia fossiilisten polttoaineiden valmistuksesta ja käytöstä. Ilmarinen ei tee sijoituksia yhtiöihin, jotka suunnittelevat uusia investointeja kivihiileen.

– Ilmastotiekartta näkyy sijoitustoiminnassa myös käytännössä. Olemme myyneet omistuksiamme yhtiöissä, joiden toiminta ei ollut linjaustemme mukaisia, Lindroos kertoo.

Vuonna 2021 Ilmarisen suorien listattujen osakesijoitusten hiili-intensiteetti laski 30 prosenttia. Absoluuttiset päästöt kuitenkin kasvoivat, koska salkun koko kasvoi kaikkiaan 15,3 prosenttia. Eläkevarat olivat vuoden lopussa 60,8 miljardia euroa.

Ennätyksellinen vuosi toi turvaa uusien riskien edessä

– Vuosi 2021 oli Ilmariselle erinomainen. Sijoitusvarat ja vakavaraisuuspääoma nousivat ennätystasoille ja vahva kehitys asiakashankinnassa ja kustannustehokkuuden parantamisessa jatkui. Erinomaisesta tuloksesta hyötyvät asiakkaamme ennätyksellisten 209 miljoonan euron asiakashyvitysten kautta, sanoo Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

– Aiempien vuosien hyvien tulosten myötä Suomen eläkejärjestelmä on vahvassa kunnossa ottamaan vastaan uudet haasteet. Taloudessa epävarmuutta luovat noussut inflaatio sekä mahdolliset muutokset korko- ja rahapolitiikassa. Koronapandemia on painunut taka-alalle geopoliittisen tilanteen muututtua nopeasti helmikuussa. Venäjän suora hyökkäys Ukrainaan ja uudet pakotteet Venäjää vastaan luovat talouteen ja turvallisuuteen epävarmuutta. Suurimpia kärsijöitä ovat sodan keskelle joutuneet ihmiset, mutta epävarmuuden lisääntyminen näkyy myös suomalaisten taloudessa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, Pölönen jatkaa.

Ilmarisen vuosi- ja yritysvastuuraportti auttaa tutustumaan omaan tai työntekijöiden eläketurvaan ja siihen, miten Ilmarinen on sitä vuoden aikana hoitanut. Raportilta löydät laajasti tietoja Ilmarisen toiminnan ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksista sekä omaan eläkkeeseesi liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Vuosi- ja yritysvastuuraportti on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Se on toteutettu saavutettavassa muodossa. Ilmarinen raportoi nyt kuudetta kertaa GRI-ohjeistuksen mukaisesti. Ilmastoasioita koskien hyödynnetään myös kansainvälistä TCFD-viitekehystä (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Raportin on varmentanut KPMG rajoitetun varmuuden varmennuksella.

Lataa Ilmarisen vuosi- ja vastuullisuusraportti 2021 tästä.

Ajankohtaista

Tiedote 15.5.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Työntekijämäärä laski huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Tiedote 26.4.2024

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–maaliskuussa 3,2 prosenttia. Yhtiön kustannustehokkuus parani edelleen vakuutusmaksutulon kasvaessa ja eläketurvan tuottamiseen tarvittavien hoitokulujen laskiessa. – Olemme jatkaneet menestyksekkäästi Ilmarisen strategian toteuttamista ja kasvattaneet tuottavuuttamme viimeisten kuuden vuoden aikana merkittävästi, toteaa Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen
Lisää uutisia ja tiedotteita