Tiedote 28.4.2023

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2023: Sijoitustuotto positiivinen, vakavaraisuus vahvistui ja vakuutusmaksutulo kasvoi

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +2,2 (-2,2) prosenttia eli 1,3 miljardia euroa osakekurssien nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo nousi 57,5 (56,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen oli 5,8 prosenttia. Tämä vastaa 3,8 prosentin reaalituottoa.

  • Sijoitustoiminnan hyvän tuoton ansiosta tammi–maaliskuun kokonaistulos nousi 0,4 (-1,3) miljardiin euroon.
  • Vakuutusmaksutulo nousi 7 prosenttia 1,66 (1,56) miljardiin euroon. Eläkkeitä maksettiin 1,75 (1,63) miljardia euroa.
  • Nettoasiakashankinta oli 70 (55) miljoonaa euroa ja rullaava edellisen 12 kuukauden asiakaspysyvyys 97,1 (97,2) prosenttia.
  • Hoitokulut alenivat kolmella prosentilla 25 (26) miljoonaan euroon ja olivat 0,37 (0,40) prosenttia vakuutettujen TyEL-palkkasummasta ja YEL-työtulosta.
  • Vakavaraisuuspääoma nousi 12,2 (11,8) miljardiin euroon ja vakavaraisuusaste 126,3 (125,8) prosenttiin.
  • Näkymät: Ilmarisen maksutulon odotetaan kasvavan palkkasummien kasvaessa, mutta kasvuvauhdin odotetaan hidastuvan edellisvuodesta.

Osavuosiraportissa tuloksen vertailulukuina on käytetty vuoden 2022 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuina on käytetty lukua vuoden 2022 lopun tilanteesta, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen:

”Ilmarinen nousi viime vuonna kustannustehokkaimmaksi työeläkeyhtiöksi, ja tehokkuus parani edelleen kulujen laskiessa ja maksutulon kasvaessa. Sijoitusmarkkinoiden kasvaneesta epävarmuudesta huolimatta alkuvuoden sijoitustuotto nousi 2,2 prosenttiin ja vakavaraisuus vahvistui.

Vuosi alkoi sijoitusmarkkinoilla positiivisissa tunnelmissa osakekurssien noustessa ja korkojen laskiessa. Silicon Valley Bankin kaatuminen ja Credit Suissen ajautuminen UBS:n haltuun aiheutti epäluottamusta pankkisektoria kohtaan, mikä sai aikaan hermostuneisuutta rahoitusmarkkinoilla ja heikensi talousnäkymiä. Vuosia jatkuneen deflaatiouhan torjunnasta siirtyminen korkean inflaation taltuttamiseen on osoittautunut keskuspankeille haastavaksi, ja inflaation palauttamisen hintavakaustavoitteeseen odotetaan pitkittyvän.

Keskuspankit ovat jatkaneet ohjauskorkojen nostoa yhä pitkittyneen korkean inflaation alentamiseksi, mikä hidastaa talouskasvua. Korkojen nopea nousu ja rahoituksen kiristyminen aiheuttavat haasteita ja kasvavia rahoituskustannuksia velkaantuneille valtioille, yrityksille ja kotitalouksille. Korkotason nousu vaikuttaa kaikkien omaisuuserien arvostuksiin ja heijastuu erityisesti velkavipua paljon käyttävään kiinteistösektoriin.

Ilmarisen tammi-maaliskuun sijoitustuotto oli +2,2 prosenttia alkuvuoden positiivisen osaketuoton ansiosta. Sijoitusten pitkän aikavälin keskimääräinen nimellistuotto oli 5,8 prosenttia, mikä vastaa 3,8 prosentin keskimääräistä reaalivuosituottoa vuodesta 1997. Vakavaraisuusaste nousi 126,3 prosenttiin ja vakavaraisuuspääoma 12,2 miljardiin euroon. Pitkäjänteisellä rahastoinnilla ja sijoittamisella kerätyt vakavaraisuuspuskurit suojaavat eläkevaroja markkinoiden heilahtelulta.

Vakuutusmaksutulo kasvoi 7 prosentilla 1 660 miljoonaan euroon Ilmarisessa vakuutettujen työntekijöiden palkkasumman kasvun myötä. Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä työntekijämäärä kasvoi tammi–maaliskuussa 2,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Eläkkeitä maksoimme 1 754 miljoonaa euroa noin 456 000 eläkeläiselle. Keskimääräinen eläke vuonna 2022 nousi 1845 euroon, ja eläkkeisiin tehtiin vuoden vaihteessa 6,8 prosentin indeksikorotus.

Ilmarisen toiminnan kustannustehokkuus on parantunut merkittävästi, ja Ilmarinen nousi viime vuonna hoitokulusuhteella mitattuna alan tehokkaimmaksi yhtiöksi. Tammi–maaliskuussa operatiiviseen toimintaan käytetyt hoitokulut laskivat 3 prosentilla 25 miljoonaan euroon. Hoitokulut olivat 0,37 prosenttia palkkasummasta. Työeläkeyhtiöt siirtyivät vuoden alusta yhtiökohtaisiin hoitokustannustariffeihin. Tämän muutoksen myötä asiakkaamme saavat parantuneen kustannustehokkuuden hyödyt edukseen suoraan vakuutusmaksuissaan.

Suomen talouden odotetaan taantuvan kuluvana vuonna, ja pitkän aikavälin näkymät ovat huolestuttavat. Valtio on velkaantunut viime vuosina voimakkaasti, ja nousevat korkomenot lisäävät taloushaasteita entisestään. Samaan aikaan työikäisen väestön määrä pienenee ja eläkeläisten määrä kasvaa. Syntyvyys on alentunut pitkään, ja Suomessa syntyi viime vuonna vähiten lapsia 150 vuoteen. Hyvinvointivaltion palveluiden rahoittaminen on valtava haaste tuleville hallituksille ja tulee edellyttämään taloutta ja työllisyyttä sekä syntyvyyttä ja työperäistä maahanmuuttoa tukevia toimia. Näillä toimilla ja erityisesti eläkevarojen pitkän aikavälin reaalituotoilla on merkittävä vaikutus myös eläkejärjestelmän rahoitukseen. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuuskehikkoa tulee uudistaa siten, että se mahdollistaa parempien pitkän aikavälin tuottojen tavoittelun.”

Liitteet:

Ajankohtaista

Tiedote 27.10.2023

Ilmarisen sijoitustuotto 3,3 prosenttia – työllisyys heikkenee

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–syyskuussa 3,3 prosenttia. Operatiivisen toiminnan tehostaminen jatkui. – Nousimme viime vuonna hoitokulusuhteella mitattuna alan tehokkaimmaksi yhtiöksi. Tänä vuonna eläketurvan tuottamiseen tarvittavat hoitokulumme ovat edelleen pienentyneet ja laskemme hoitokustannusmaksuja asiakkaillemme 20 prosenttia, toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

Ilmarisen sijoitustuotto 3,3 prosenttia – työllisyys heikkenee

Tiedote 15.8.2023

Ilmarisen sijoitustuotto nousi 3,7 prosenttiin

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitustuotot nousivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 3,7 prosenttiin. – Vakavaraisuutemme vahvistui ja kustannustehokkuus parani edelleen korkeasta inflaatiosta ja talouskehityksen epävarmuudesta huolimatta, toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

Ilmarisen sijoitustuotto nousi 3,7 prosenttiin

Tiedote 16.2.2023

Ilmarisen tilinpäätös 2022: Vakuutusmaksutulo kasvoi voimakkaasti ja kustannustehokkuus parani ennätystasolle, sijoitustuotto -6,6 prosenttia vakavaraisuuden pysyessä vahvana

Vuosi 2022 oli Ilmariselle vahvan kasvun ja tehokkuuden parantamisen vuosi. Vakuutusmaksutulo kasvoi peräti 11 prosenttia, ja kustannustehokkuus parani ennätystasolle. Samaan aikaan toimintaympäristö sijoitusmarkkinoilla oli erittäin haastava. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Euroopan energiakriisi, kiihtynyt inflaatio ja keskuspankkien nopeasti kiristynyt rahapolitiikka synkistivät talousnäkymiä ja laskivat laajasti sijoitusmarkkinoiden tuottoja. Ilmarisen sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, mutta vakavaraisuus pysyi vahvana, Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

Ilmarisen tilinpäätös 2022: Vakuutusmaksutulo kasvoi voimakkaasti ja kustannustehokkuus parani ennätystasolle, sijoitustuotto -6,6 prosenttia vakavaraisuuden pysyessä vahvana
Lisää uutisia ja tiedotteita