Tiedote 27.10.2023

Ilmarisen sijoitustuotto 3,3 prosenttia – työllisyys heikkenee

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–syyskuussa 3,3 prosenttia. Operatiivisen toiminnan tehostaminen jatkui. – Nousimme viime vuonna hoitokulusuhteella mitattuna alan tehokkaimmaksi yhtiöksi. Tänä vuonna eläketurvan tuottamiseen tarvittavat hoitokulumme ovat edelleen pienentyneet ja laskemme hoitokustannusmaksuja asiakkaillemme 20 prosenttia, toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

Sijoitussalkun 3,3 prosentin tuoton ajureina olivat osakemarkkinan suotuisa kehitys sekä korko- ja luottoriskisijoitukset. Korkotason nousu heijastui kiinteistösijoitusten tuottoihin, jotka kääntyivät negatiivisiksi. Pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen oli 5,7 prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo oli 57,7 miljardia euroa.

Ilmarisen kustannustehokkuus parani edelleen, kun vakuutusmaksutulo kasvoi 5 prosenttia ja hoitokulut laskivat 2 prosenttia. Hoitokulut olivat 0,34 prosenttia vakuutettujen TyEL-palkkasummasta ja YEL-työtulosta. Maksoimme eläkkeitä tammi–syyskuussa noin 5,4 miljardia euroa 455 000 eläkeläiselle.

Eläkevaroille haettava korkeampaa pitkän aikavälin tuottoa

Hallitusohjelmaan on kirjattu työeläkelainsäädännön muutostarpeet järjestelmän rahoituksellisen kestävyyden varmistamiseksi ja etuustason turvaamiseksi. Hallituksen tavoitteena on julkisen talouden pitkän aikavälin vahvistaminen noin 0,4 prosenttiyksiköllä suhteessa bruttokansantuotteeseen. Se vastaa noin miljardia euroa.

Suomen eläkejärjestelmä on juuri julkaistun Melbourne Mercer Global Pension Index -vertailun mukaan maailman kuudenneksi paras. Vaikka työeläkejärjestelmä on hyvässä kunnossa, on varauduttava väestönkehityksestä johtuvaan eläkemaksun korotuspaineeseen.

Sijoitustuottojen kasvattaminen on tehokas tapa parantaa eläkejärjestelmän taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä.  

– Tästä syystä on vakavaraisuussääntelyä kehittämällä varmistettava paras mahdollinen pitkän aikavälin tuotto eläkevaroille. Nykyinen vakavaraisuussääntely on lyhytnäköinen, monimutkainen ja ohjaa sijoittamaan myötäsyklisesti. Näin ollen sijoitustoiminnassa ei voida hyödyntää eläkevarojen erittäin pitkää sijoitushorisonttia, toteaa Jouko Pölönen.

Lisäksi avainasemassa eläkejärjestelmän tulevaisuuden rahoituksen näkökulmasta ovat työllisyyden parantaminen ja työurien pidentäminen.

Työllisyys heikkenee

Työllisyyden heikkeneminen näkyy Ilmarisen suhdanneindeksissä. Asiakasyritystemme työntekijämäärä kääntyi kesällä laskuun ensimmäistä kertaa yli kahteen vuoteen. Työllisyys heikkeni edelleen syyskuussa työntekijämäärän laskiessa jo 1,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, Pölönen kertoo. Toimialoista suurimmassa laskussa olivat henkilöstövuokrauksen ja rakentamisen työntekijämäärät. Kasvua edellisvuodesta oli vielä teollisuudessa ja IT-alalla.

– Velkaantumisen taittamiseksi tarvitaan kasvua ja tuottavuuden parantamista. Kun työllisyys heikkenee, tuottavuuskehityksen merkitys korostuu entisestään. Digitalisaation, automaation ja tekoälyn hyödyntäminen prosessien kehittämisessä on olennaista. Näiden kehittämistä jatkamme vahvasti myös Ilmarisessa. Asiakkaamme hyötyvät suoraan tehokkuutemme parantumisesta. Vuoden 2024 alusta hoitokustannusmaksu alenee 20 prosentilla. Eläkkeet ovat osa julkista sosiaaliturvaa ja haluamme hoitaa niitä jatkuvasti yhä tehokkaammin, Jouko Pölönen sanoo.

Tammi–syyskuun 2023 kehitys Ilmarisessa lyhyesti

  • Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 3,3 (-8,0) prosenttia eli 1,9 mrd. euroa. Sijoitusten markkina-arvo nousi 57,7 (56,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen oli 5,7 prosenttia. Tämä vastaa 3,7 prosentin reaalituottoa.
  • Kokonaistulos nousi 0,2 (-4,8) miljardiin euroon.
  • Vakuutusmaksutulo nousi 5 prosenttia 5,2 (5,0) miljardiin euroon. Eläkkeitä maksettiin 5,4 (5,0) miljardia euroa.
  • Nettoasiakashankinta oli 135 (159) miljoonaa euroa ja rullaava edellisen 12 kuukauden asiakaspysyvyys oli 96,6 (97,7) prosenttia.
  • Hoitokulut alenivat 2 prosentilla 72 (73) miljoonaan euroon ja olivat 0,34 (0,36) prosenttia vakuutettujen TyEL-palkkasummasta ja YEL-työtulosta.
  • Vakavaraisuuspääoma nousi 12,0 (11,8) miljardiin euroon ja vakavaraisuusaste laski 125,5 (125,8) prosenttiin.
  • Näkymät: Ilmarisen maksutulon odotetaan kasvavan palkkasummien kasvun myötä, mutta kasvuvauhdin odotetaan hidastuvan edellisvuodesta.

Lisätietoja

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, p. 050 1282
Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, p. 050 380 3016
Kaisa Ala-Laurila, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 777 9212

Lue lisää:

Ajankohtaista

Tiedote 15.5.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Työntekijämäärä laski huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Tiedote 26.4.2024

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–maaliskuussa 3,2 prosenttia. Yhtiön kustannustehokkuus parani edelleen vakuutusmaksutulon kasvaessa ja eläketurvan tuottamiseen tarvittavien hoitokulujen laskiessa. – Olemme jatkaneet menestyksekkäästi Ilmarisen strategian toteuttamista ja kasvattaneet tuottavuuttamme viimeisten kuuden vuoden aikana merkittävästi, toteaa Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen
Lisää uutisia ja tiedotteita