Perhe-eläke muodostuu lesken- ja lapseneläkkeestä

Jos puoliso tai vanhempi menehtyy, perhe-eläke auttaa. Sen voivat saada työntekijän ja yrittäjän leski ja lapset.

Jos jäät leskeksi, hae perhe-eläkettä. Sinä voit saada perhe-eläkkeestä leskeneläkkeen ja alle 18-vuotiaat lapsesi lapseneläkkeen. 

Perhe-eläke perustuu puolisosi työeläkkeeseen. Saat perhe-eläkkeen puolisosi kuolemaa seuraavan kuukauden alusta, jos sinulla on siihen oikeus. Hae sitä surustasi huolimatta mahdollisimman pian, sillä voit saada sen takautuvasti enintään 6 kuukaudelta. 

Jos puolisosi on kuollut työtapaturmassa tai liikenneonnettomuudessa, voit saada korvauksen myös hänen työnantajansa tapaturmavakuutusyhtiöstä tai vahingon aiheuttaneen liikennevakuutusyhtiöstä. Se tosin voi  vähentää Ilmarisen maksamaa perhe-eläkettä. Voit saada korvauksen myös työntekijän ryhmähenkivakuutuksesta  ja Kelasta

Täyttämällä sähköisen hakemuksen haet leskeneläkettä ja lapseneläkettä meiltä helposti. Saat myös päätöksen eläkkeestä nopeasti.

 

Leskeneläke tuo turvaa leskelle

Sinulla saattaa olla oikeus leskeneläkkeeseen, jos kaikki seuraavat kolme asiaa toteutuvat:

  1. Olit puolisosi kanssa avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.
  2. Olitte solmineet liittonne ennen kuin puolisosi oli täyttänyt 65 vuotta.
  3. Teillä oli yhteisiä lapsia, biologisia tai adoptoituja. 

Jos olitte avoliitossa, et saa leskeneläkettä, vaikka teillä olisi yhteisiä lapsia. 

Jos sinulla ja kuolleella puolisollasi ei ole eikä ole ollut yhteisiä lapsia, leskeneläkkeen saamiseen vaikuttaa se, olitko puolisosi kuollessa täyttänyt 50 vuotta vai et. 

Jos olit yli 50-vuotias puolisosi kuollessa, saat eläkkeen, jos olitte solmineet liittonne ennen kuin olit täyttänyt 50 vuotta ja jos liittonne kesti vähintään 5 vuotta. Voit saada eläkkeen myös, jos olitte solmineet liittonne 50 vuotta täytettyäsi.  Näin on silloin jos olet syntynyt ennen 1.7.1950 ja avioliittonne oli voimassa 1.7.1990. 

Jos olit puolisosi kuollessa alle 50-vuotias, leskeneläkkeen saamiseen vaikuttaa mahdollinen työkyvyttömyyseläke. Saat leskeneläkkeen, jos olet saanut työkyvyttömyyseläkettä yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta ennen puolisosi kuolemaa ja jos liittonne kesti vähintään 5 vuotta. 

Entisenä puolisona voit saada leskeneläkkeen, jos sait vainajalta jatkuvaa elatusapua.


Lapseneläke turvaa 18-vuotiaaksi saakka

Lapseneläkkeen saa kuolleen äidin tai isän alle 18-vuotias lapsi, biologinen tai adoptoitu. Eläkkeen saamiseen ei vaikuta se, asuiko lapsi kuolleen vanhempansa kanssa vai ei. Kasvattilapsi ei saa lapseneläkettä.

Lesken lapsi voi sen sijaan saada lapseneläkkeen. Näin on silloin kun lapsi asui vanhempansa ja äiti- tai isäpuolensa kanssa samassa taloudessa tämän kuollessa. Lesken lapsi voi saada lapseneläkkeen kuitenkin vain jos lapsen vanhempi ja hänen äiti- tai isäpuolensa olivat avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Kun haet lapseneläkettä, tee jokaisesta lapsesta oma hakemuksensa. Vaikka et hakisi itsellesi leskeneläkettä, täytä silti leskeneläkettä koskeva hakemus. Hakemus on tarpeen eläkkeen laskemiseksi.

Miten perhe-eläke määräytyy?

Perhe-eläke perustuu puolisosi työeläkkeeseen. Perhe-eläke voi olla enintään hänen työeläkkeensä suuruinen. Perhe-eläkkeen määrään vaikuttavat lasten määrä ja lesken tulot. Määrään eivät vaikuta puolisosi eivätkä sinun kansaneläke, vapaaehtoiset eläkkeet tai kuolinpesän varallisuus. 

Perhe-eläke on sitä suurempi, mitä useampi alle 18-vuotias lapsi perheessä on. Jos lapsia ei ole, perhe-eläke koostuu pelkästä leskeneläkkeestä ja on silloin puolet perhe-eläkkeen enimmäismäärästä. Oheisesta taulukosta näet, miten perhe-eläke muodostuu. Siinä eläke on jaettu 12 osaan, jolloin murtoluku 12/12 kuvaa täyttä perhe-eläkettä ja 6/12 puolta perhe-eläkettä. 

 

Alaikäisten lasten ja perhe-eläkkeen määrä

Eläke

Ei lapsia

1 lapsi

2 lasta

3 lasta

4 lasta tai enemmän

Leskeneläke

6/12

6/12

5/12

3/12

2/12

Lapseneläkkeet yhteensä

-

4/12

7/12

9/12

10/12

Perhe-eläke yhteensä

6/12

10/12

12/12

12/12

12/12

Leskeneläkkeeseesi vaikuttaa myös ansiotulosi. Eläkeläisenä eläketulot ja muuten ansioistasi laskettu lesken laskennallinen eläke.

Tulosi vaikuttavat vain leskeneläkkeeseen, eivät lapseneläkkeeseen. Tulosi eivät vaikuta leskeneläkkeeseenkään, jos perheessäsi on yksi tai useampi lapseneläkettä saava lapsi, joka asui sinun ja puolisosi kanssa puolisosi kuollessa. Kun nuorin heistä täyttää 18 vuotta, leskeneläkkeesi saattaa pienentyä.   

Oheisesta taulukosta näet, miten tulosi vaikuttavat leskeneläkkeeseen.  

Puolisosi
työeläke, €kk

Täysi
leskeneläke, €/kk

Lesken työeläke, €/kk

600

800 

1 000

 1 500

2 000

 2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000
LOPULLINEN LESKENELÄKE, €/KK

 600

300

300

262

162

 0

0

0

0

0

 0 0 0

1 000

500

500

462

362

112

0

0

0

 0 0 0

1 500

750

750

712 

612

362

112

0

0

0

 0 0 0

2 000

1 000

1 000

962

862

612

362

112

0

0

 0 0 0

2 500

1 250

1 250

1 212

1 112

862

612

362

112

0

 0 0 0

3 000

1 500

1 500

1 462

1 362

1 112

862

612

362

112  0 0 0

3 500

1 750

1 750

1 712

1 612 1 362

1 112

862

612

362  112 0 0

4 000

2 000

2 000

1 962

1 862

1 612

1 362

1 112

862

 612  362 112 0

4 500

2 250

2 250

2 212

2 112

 1 862

1 612

1 362

1 112

 862  612 362 112

5 000

2 500

2 500

2 462

2 362

 2 112

1 862

1 612

1 362

 1 112  862 612 362

 

Milloin perhe-eläke alkaa ja päättyy?

Oikeus leskeneläkkeeseen alkaa puolisosi kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. Myös oikeus lapseneläkkeeseen alkaa äidin tai isän kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. 

Saat leskeneläkettä koko loppuelämäsi ajan, jos tulosi eivät muutu suuresti. Myös mahdollinen uusi avioliittosi tai rekisteröity parisuhteesi vaikuttavat leskeneläkkeeseen. Jos solmit uuden avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen alle 50-vuotiaana, leskeneläkkeesi lakkaa kokonaan. Jos taas menet uusiin naimisiin 50 vuotta täytettyäsi, saat leskeneläkettä entiseen tapaan, samoin silloin jos solmit avioliiton sijaan avoliiton minkä ikäisenä tahansa. 

Lapsi saa lapseneläkettä, kunnes täyttää 18 vuotta. Kela voi kuitenkin jatkaa lapseneläkkeen maksamista vielä tämän jälkeenkin, jos lapsi on 18–20-vuotias opiskelija.