Nyheter och artiklar

Välkommen att läsa Ilmarinens nyheter och artiklar.

Meddelande 21.3.2022

Ansvar för pensionerna är att ta ansvar för framtiden – Ilmarinen har publicerat sin årsberättelse och företagsansvarsrapport för 2021

Koldioxidintensiteten av de direkta noterade aktieplaceringarna minskade och den nya klimatfärdplanen visar hur vi uppnår klimatneutrala pensionstillgångar. Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport innehåller information om hur skötseln av ditt pensionsskydd inverkar på ekonomin, människorna och miljön.

Ansvar för pensionerna är att ta ansvar för framtiden – Ilmarinen har publicerat sin årsberättelse och företagsansvarsrapport för 2021

Mera nyheter och meddelanden

Filtrera:
 1. FöPL år 2023 – Sex saker att ha koll på som företagare
  År 2023 är snart här. Här nedan kan du läsa om vad det gäller att hålla koll på angående FöPL-försäkringen inför årsskiftet.
  FöPL år 2023 – Sex saker att ha koll på som företagare
 2. Vanliga frågor från företagare om FöPL-lagändringen
  Vilka frågor har företagare kring FöPL-lagändringen som nu behandlas i riksdagen? Vi har sammanställt de vanligaste frågorna vi fått från företagare. Svaren bygger på antagandet att regeringens proposition går oförändrad genom riksdagens behandling. Sakkunnig i artikeln är Ilmarinens försäkringsdirektör Minna Hakkarainen.
  Vanliga frågor från företagare om FöPL-lagändringen
 3. Arbetspensionsavgifterna har fastställts för år 2023
  Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsavgifterna för år 2023. Den genomsnittliga pensionsavgiften för arbetsgivaren (ArPL) är 24,84 procent av lönesumman år 2023.
  Arbetspensionsavgifterna har fastställts för år 2023
 4. Arbetsgivare, företagare, pensionstagare – arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2023 är fastställda
  Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen relaterade till arbetspensionsskyddet för år 2023. Arbetspensionsindexet för år 2023 är 2874, vilket innebär en exceptionellt stor höjning av pensionerna med cirka 6,8 procent vid årsskiftet. Lönekoefficienten fastställdes till 1,558, en ökning på 3,8 procent jämfört med år 2022.
  Arbetsgivare, företagare, pensionstagare – arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2023 är fastställda
 5. Prissättningen av arbetspensionsavgiftens omkostnadsdel förändras vid årsskiftet – som kund hos Ilmarinen gynnas du av vår effektivitet
  Snart kan du jämföra olika pensionsbolag utifrån deras omkostnader. Ilmarinens utmärkta effektivitet kommer att innebära lägre arbetspensionsavgifter för våra kunder.
  Prissättningen av arbetspensionsavgiftens omkostnadsdel förändras vid årsskiftet – som kund hos Ilmarinen gynnas du av vår effektivitet
 6. FöPL-lagändringen 1.1.2023 – vad förändras och vad inte?
  Inför midsommaren väcktes en livlig diskussion bland företagare och i medierna kring reformen av lagen om pension för företagare som togs upp till behandling i riksdagen. Eftersom det har förekommit vissa missuppfattningar kring den planerade reformen vill jag nu ta upp några viktiga saker som kommer att förändras och bli oförändrade efter FöPL-reformen om regeringens proposition godkänns som den är i riksdagen.
  FöPL-lagändringen 1.1.2023 – vad förändras och vad inte?
Visar 6/18
Visa mera