Yrittäjän sosiaaliturva

Ota tai siirrä YEL-vakuutus

Yrittäjänä huolehdit eläketurvastasi, kun otat yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen.​ Yrittäjän sosiaaliturva pohjautuu YEL-vakuutuksessa ilmoittamaasi YEL-työtuloon. Saat tukea toimeentuloosi, jos​ sairastut, jäät työttömäksi, saat perheenlisäystä tai jäät eläkkeelle. Huolehdi heti alusta, että perusturvasi on kunnossa. Sen teet helposti, kun maksat tarvittavat sosiaalivakuutusmaksut. Ne selviävät taulukostamme "Sosiaalivakuutusmaksut ja avainluvut 2019".

Lataa taulukko pdf-muodossa

Yrittäjälle pakolisia ovat työeläke- ja sairausvakuutus. Voit täydentää vakuutusturvaasi erilaisilla vapaaehtoisilla vakuutuksilla, kuten tapaturmavakuutuksella ja sairauskuluvakuutuksella.

Jos palveluksessasi on työntekijöitä, tutustu työnantajan sosiaalivakuutusmaksuihin.

Yrittäjän sosiaalivakuutusmaksut ja rajamäärät 2019

Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä vapaaehtoisesti tapaturmavakuutuslain mukaan sekä liittyä yrittäjien työttömyyskassaan.

Yrittäjän YEL-maksuprosentit

Yrittäjän YEL-maksuprosentit 2019 2018
18–52-vuotiailla ja 63–68-vuotiailla 24,1 % 24,1 %
53–62-vuotiailla* 25,6 % 25,6 %
ALOITTAVA YRITTÄJÄ (22 % alennus)    
18–52-vuotiailla ja 63–68-vuotiailla 18,798 % 18,798 %
53–62-vuotiailla* 19,968 % 19,968 %

*YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.

Maatalousyrittäjän MyEL-maksuprosentit

Maatalousyrittäjän MyEL-maksuprosentit 2019 2018

Kun työtulo on alle 27 322,93 €

  • alle 53-vuotias
  • 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta

13,0140 %
13,8240* %

13,0140 %
13,8240* %

Kun työtulo on yli 42 936,11 €

  • alle 53-vuotias
  • 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta24,1 %
25,6* %24,1 %
25,6* %

Kun työtulo on välillä 27 322,93–42 936,11 €

maksuprosentti nousee asteittain

maksuprosentti nousee asteittain

*Vuodesta 2017 lähtien korotetun maksun piirissä ovat 53-62-vuotiaat.

YEL- ja TyEL-rajat

Vakuutus 2019 2018
Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja
YEL 7 799,37 € 177 125,00 € 7 656,26 € 173 875,00 €
TyEL 59,36 € - 58,27 € -

YEL-vakuutuksella on ala- ja yläraja, TyEL-vakuutuksella alaraja. YEL-rajat koskevat YEL-työtuloa ja TyEL-raja koskee palkkasummaa. Ota vakuutus, kun alaraja ylittyy.

Ota YEL-vakuutus    Ota TyEL-vakuutus

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Kuka maksaa 2019, maksu, % 2018, maksu, %  
Yrittäjä 1,77 % 1,70 % Maksu jakautuu näin:
1,54 % päivärahamaksu
0,23 % yrittäjän lisärahoitusosuus
0 % sairaanhoitomaksu
Työntekijä 1,54 % 1,53 %

Maksu jakautuu näin:
1,54 % päivärahamaksu
0 % sairaanhoitomaksu

Eläkkeensaaja 1,61 % 1,53 %  

Maksu sisältyy ennakonpydätysprosenttiin ja koskee yrittäjiä ja työntekijöitä.

Työtapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- sekä ryhmähenkivakuutukset

Vakuutus Kuka maksaa 2019, maksu, % 2018, maksu, %

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, keskimääräinen

Maksuprosentin ratkaisevat palkat ja työn riskit.
Ota vakuutus vahinkovakuutusyhtiöstä.

Työnantaja 0,80 % 0,80 %

Työttömyysvakuutus, keskimääräinen

Maksuprosenttiin vaikuttaa palkkasumma.
Ota vakuutus Työttömyysvakuutusrahastosta (1.1.2019 alkaen Työllisyysrahasto) 17–64-vuotiaalle työntekijälle.

Työnantaja, jonka palkkasumma enintään 2 086 500 € 0,50 % 0,65 %
Työnantaja, jonka palkkasumma yli 2 086 500 € 2,05 % 2,60 %
Työntekijä 1,50 % 1,90 %
Työnantaja osaomistajasta 0,50 % 0,65 %
Osaomistaja 0,78 % 0,92 %

Ryhmähenkivakuutus, keskimäääräinen

Otat ryhmähenkivakuutuksen automaattisesti samalla kun otat työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen. Vahinkovakuutusyhtiö perii maksun tämän vakuutuksen yhteydessä ja tilittää sen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolille. Korvauskäsittely hoidetaan Tapaturmavakuutuskeskuksessa, www.trhv.fi tai www.tvk.fi.

Työnantaja 0,07 % 0,07 %

Indeksiluvut ja elinaikakerroin

  2019 2018
Palkkakerroin 1,417 1,391
Työeläkeindeksi 2585 2548
Elinaikakerroin 0,95722
(s. 1957)

0,96102
(s. 1956)

Palkkakerroin vaikuttaa ansioiden rahamääriin ja YEL-työtuloon. Työeläkeindeksi vaikuttaa eläkkeiden määrään. Elinaikakerroin pienentää eläkettä elinajan pidentyessä.

Korot

Korko  Ajanjakso  2019 2018 
 Vakuutusmaksukorko, TyEL*  1.1.–30.6.  2,0 %  2,0 %
 1.7.–31.12.  2,0 %  2,0 %
 Vakuutusmaksukorko, YEL*  1.1.–31.12.  2,0 %  2,0 %
 Viivästyskorko   1.1.–30.6.  8,0 %  8,0 %
 1.7.–31.12.  8,0 %  8,0 %

*Vakuutusmaksukorko määritellään kahdesti vuodessa korkopäivien 15.11. ja 15.5. mukaan ja voimaantulo on 1.1. ja 1.7. YEL-vakuutusmaksujen laskennassa vakuutusmaksukoron määrää pysyy samana koko vuoden.

Yrittäjän sairauspäiväraha

Yrittäjän sairauspäivärahaan ovat oikeutettuja pysyvästi Suomessa asuvat 18–67-vuotiaat yrittäjät. Päivärahaoikeus syntyy sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden perusteella. Vahvistettu YEL- työtulo määrittää yrittäjän sairauspäivärahan suuruuden. Yrittäjän sairauspäivärahaa haetaan Kelasta. 

Lue lisää työtulon vaikutuksesta

Kelan sairauspäivärahalaskuri

 

Yrittäjän tapaturmavakuutus

YEL-vakuutettuna yrittäjänä voit ottaa tapaturmavakuutuksen vapaaehtoisesti. Vakuutus edellyttää voimassaolevaa YEL-vakuutusta.  Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksun, ansionmenetyskorvauksen ja eläkkeen perusteena käytetään YEL-työtuloa. Lue lisää tvk.fi.

 

Yrittäjän työttömyysturva

Työttömyysturvaa voit hakea Kelasta. Yrittäjä voi saada Kelan peruspäivärahaa, jos työssäoloehto täyttyy ja ansioita on vähintään vaaditun verran. Mikäli oikeutta peruspäivärahaan ei ole, yrittäjän on mahdollista hakea tarveharkintaista työmarkkinatukea. YEL-työtulo vaikuttaa yrittäjän työttömyysturvaan. Sen perusteella määräytyy työttömyyskassojen myöntämän ansiopäivärahan suuruus.  

Lue lisää työtulon vaikutuksesta

Jos haluat parantaa työttömyysturvaasi, käänny yrittäjien työttömyyskassojen AYT tai SYT puoleen. 

 

Yrittäjän vanhempainpäiväraha

Kelasta haettavien yrittäjän äitiyspäivärahan, isyyspäivärahan ja vanhempainpäivärahan suuruus määräytyy vahvistetun YEL- työtulon perusteella. Vanhempainpäiväraha on palkkakertoimella tarkistettu kahden vuoden takainen keskimääräinen YEL-työtulo. Se voi tietyin edellytyksin perustua myös vanhempainvapaata edeltävien kuuden kuukauden YEL-työtuloon. Tällöin tarvitset työtulotodistuksen.

Lue lisää työtulon vaikutuksesta

YEL-todistus Kelalle

YEL on yrittäjän
vakuutuksista tärkein

background