Yrittäjä, arvioi
YEL-työtulosi sopivaksi

Muuta työtuloa

Asiakaspalvelu | 010 195 000

YEL-vakuutus turvaa elämäsi

Eläkevakuutus on yrittäjän tärkein vakuutus. Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) turvaa toimeentulosi silloin, jos sairastut, menetät työkykysi tai jäät perhevapaalle. Jokainen YEL-maksu kasvattaa eläkettäsi ja parantaa muuta sosiaaliturvaasi. 

Vakuutusmaksusi perustuu niin sanottuun YEL-työtuloon. Se on summa, jonka voisit maksaa palkkana yhden vuoden aikana jollekulle samaa työtä tekevälle.

Lue lisää YEL-vakuutuksesta

Millainen on sopiva YEL-työtulo?

YEL-työtulon mukaan lasketaan eläke- ja sosiaaliturvasi sekä YEL-maksusi. Se kannattaa alusta asti määrittää sopivalle tasolle. Vastuu työtulon riittävästä tasosta on yrittäjällä itsellään. Päätoimiselle yrittäjälle suosittelemme, että asetat työtulosi vähintään 20 000–30 000 euroon.

Arvioi työtulosi itse Eläketurvakeskuksen Työtulo-oppaan perusteella. Arviosi jälkeen saat meiltä vahvistuksen asiasta. Mitä suurempi työtulosi on, sitä suuremmat ovat vakuutusmaksusi, ja sitä suuremman eläkkeen saat.

Muuta työtuloa tilanteen mukaan

Muuta työtuloasi aina, kun työpanoksesi arvo muuttuu. Silloin muutat myös YEL-vakuutusmaksuasi ja eläke- ja sosiaaliturvaasi. Voit tietyin edellytyksin joustaa vakuutusmaksuissa ilman, että työpanoksesi muuttuu. Maksujoustoa voit käyttää kerran kalenterivuoden aikana. Silloin muutat tilapäisesti myös eläketurvaasi. Muu sosiaaliturvasi sen sijaan ei muutu, sillä se perustuu vahvistettuun työtuloon.

Muuta työtuloa

Käytä maksujoustoa

Yrittäjä, kuinka määrittelet työtulosi?

Ohjeita työtulon määrittämiseen

Työtulon tärkein ominaisuus on se, että se perustuu työpanoksesi arvoon. Työtulo ei voi kuitenkaan olla mitä tahansa, vaan sillä on alaraja ja yläraja. Kumpikin muuttuu vuosittain. Kun työtulosi on vähintään YEL-alarajan suuruinen, sinulla on oikeus ja velvollisuus ottaa YEL-vakuutus. Vuonna 2020 alaraja on 7 958,99 euroa (7 799,37 euroa vuonna 2019) ja yläraja 180 750 euroa (177 125,00 e vuonna 2019).

YEL-työtulo ja eläke

Yrittäjän eläke karttuu kunkin vuoden YEL-työtulon perusteella. Työtulo on peruste vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeen määrälle. Vapaaehtoisiin eläkkeisiin verrattuna YEL-vakuutus tarjoaa sinulle elinikäisen vanhuuseläketurvan.  Mitä suurempi YEL-työtulosi on, sitä suuremmaksi myös eläkkeesi muodostuu. Siksi on tärkeää, että arvioit työtulon sopivaksi.

Laske YEL-maksu YEL-laskurilla

Mikä on YEL-työtulo?

Rahallinen arvio työpanoksestasi yrittäjänä määritellään vastaamaan vähintään sellaista palkkaa, joka olisi maksettava vastaavan ammattitaidon omaavalle henkilölle, jos hänet palkattaisiin työhösi.

YEL-työtulo ei ole:

  • Yrittäjän verotettava tulo tai yrityksen tuottama voitto
  • vastaava kuin rahapalkka
  • yritystoiminnan kannattavuudesta riippuvainen
  • tosiasiallisten tulojen tilapäisten muutosten mukaan vaihteleva.

YEL-työtulon vuosittaiset rajat

Vuonna 2020 € / vuosi
Yrittäjätoiminta pitää vakuuttaa, jos yrittäjän työpanoksen arvo on yli 7 958,99       
Yrittäjän työtulon yläraja on​

180 750,00 ​        

Yrittäjän työssäoloehdon täyttävällä yrittäjällä on mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan, tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos työtulo on vähintään

13 076,00
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi,  jos työtulo on vähintään 13 076,00​
Keskityötulo Suomessa 22 074,00

Miten YEL-työtulo vaikuttaa sinun ja perheesi elämään?

Katso taulukosta, mihin Kelan etuuksiin tai muiden tahojen maksamiin korvauksiin työtulo vaikuttaa.

Tilanne Tätä haetaan Työtulon vaikutus Kuka maksaa
Sairastut Sairauspäiväraha  Päiväraha perustuu työtuloosi Kela
Saat lapsen Vanhempainraha  Päiväraha perustuu työtuloosi Kela
Menetät työkykysi tapaturman tai sairauden takia Ammatillinen kuntoutus ja/tai työkyvyttömyyseläke  Korvaus perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö
Menetät työkykysi tai menehdyt tapaturman takia Korvaus tapaturmavakuutuksesta: päiväraha, kuntoutus, perhe-eläke ym. Korvaus perustuu summaan, joka on enintään työtulosi suuruinen Vahinkovakuutusyhtiö
Menetät työsi

Peruspäiväraha

Päivärahan kerryttämiseksi työtulosi on oltava vähintään 13076 e vuonna 2020 (12 816 euroa v. 2019) Kela
 

Työmarkkinatuki

Tarveharkintainen tuki silloin, kun et saa peruspäivärahaa Kela
Menetät työsi Ansiopäiväraha Päivärahan kerryttämiseksi työtulosi on oltava vähintään 13076 e vuonna 2020 (12 816 euroa v. 2019) Yrittäjien työttömyyskassat AYT tai SYT
Vähennät työntekoa tai haluat osan eläkkeestäsi Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Eläke on 25 tai 50 prosenttia eläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä

Työeläkevakuutusyhtiö
Ikäännyt Vanhuuseläke tai työuraeläke (tietyin ehdoin) Eläke perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö
Menehdyt Perhe-eläke  Eläke perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö

Osittaisella vanhuuseläkkeellä valinnanvaraa työskentelyyn

tule asiakkaaksi

background