Tiedote 24.3.2020

”Eläketurva on yhteinen asia” – Lue raportista, miten hoidimme eläketurvaasi vuonna 2019

Ilmarisen vuosi- ja yritysvastuuraportti tarjoaa kattavan näkymän siihen, miten hoidimme eläketurvaasi vuonna 2019. Lisäksi raportti kertoo, miten eläketurva vaikuttaa käytännössä kaikkiin Suomessa asuviin eri elämäntilanteissa.

– Eläketurva on kaikkien yhteinen asia. Teemme työtä yhteiskuntamme menestyksen eteen ja hyvillä tuloksilla turvaamme tulevaisuutta myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Ilmarisen ja asiakkaidemme näkökulmasta vuosi 2019 oli erinomainen. Päivitimme strategiaamme, uudistimme organisaatiotamme ja tehostimme toimintaamme. Vuosikymmenen paras sijoitustuotto vahvisti vakavaraisuutta, mikä yhdessä nopeasti parantuneen kustannustehokkuuden kanssa hyödyttää asiakkaitamme. Asiakashyvitykset nousivat ennätystasolle 164 miljoonaan euroon, Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo

Vuoden 2019 suurin eläkkeisiin liittyvä puheenaihe oli syntyvyys ja tulevat sukupolvet. Jo syntyneet ja vielä syntymättömät lapset maksavat eläkkeet tulevaisuudessa. Nyt vastuu rahoituksesta on tällä hetkellä töissä olevilla.

– Asiakkaidemme menestys on meillekin tärkeää. Työllisyys ja talouskasvu vaikuttavat sijoitustuottoihin ja maksettuihin palkkoihin. Palkkasumman kehitys näkyy suoraan keräämissämme eläkemaksuissa, joilla eläkkeitä rahoitetaan.

Ilmarisen vuosi- ja yritysvastuuraportin avulla pystyt tutustumaan helposti eläketurvaasi riippumatta siitä, oletko työntekijä vai yrittäjä. Löydät katsauksen siihen, miten työeläkevakuutus turvaa toimeentuloasi jo työuran aikana.

– Vuosi- ja yritysvastuuraportti on keskeinen tapa kertoa, miten hoidamme eläketurvaasi ja millaista tietoa työstämme jaamme. Toivomme, että avoin keskustelu työmme tavoitteista kanssasi jatkuu viimeistään, kun olet ehtinyt tutustua raporttiimme, sanoo Ilmarisen yritysvastuupäällikkö Joona Raudaskoski.

– Raportin lukija pääsee syventymään esimerkiksi siihen, miksi työkykyä kannattaa pitää yllä jo ennen kuin se alkaa heikentyä ja mitä seurauksia työkyvyn ylläpitämisen laiminlyönnillä on yksilölle ja koko yhteiskunnalle. Keräsimme raporttiin myös ajankohtaista tietoa siitä, millaisia ovat tämän päivän eläkeläiset: millainen on heidän ansiotasonsa ja missä he asuvat.

Vastuullinen sijoittaminen on pitkäjänteistä sijoittamista

Vuoden 2020 alkupuolella uudeksi huoleksi on ympäri maailmaa noussut koronavirus, joka on heiluttanut sijoitusmarkkinoita ja yleistä taloustilannetta.

– Pandemiaksi levinnyt virus haastaa koko yhteiskunnan ja ajaa talouksia taantumaan, mutta toivottavasti vaikutukset jäävät väliaikaisiksi. Poikkeusoloissa tärkeintä on huolehtia terveydestä, turvallisuudesta ja toimeentulon jatkuvuudesta työpaikat turvaten. Eläkeyhtiöiden vakavaraisuus puskuroi markkinoiden heilahteluja ja mahdollistaa sijoitustoiminnan pitkäjänteisyyden, Pölönen sanoo.

Eläkevarojen sijoittamista käsittelevä osio tarjoaa katsauksen pitkäjänteisiin sijoittamisen tavoitteisiin: miten turvaamme tulevien sukupolvien eläkkeet sijoittamalla yhteisiä eläkevaroja tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti.

Vuonna 2019 Ilmarinen asetti tavoitteekseen sijoittaa eläkevarat hiilineutraalisti vuoden 2035 loppuun mennessä. Työn ensimmäiset välitavoitteet julkistettiin helmikuussa 2020. Tavoitteemme on vaikuttaa siihen, että sijoituskohteemme tekisivät todellisia päästövähennyksiä eli päästöt kokonaisuudessaan pienenisivät.

Hiilineutraaliustavoite on osa Ilmarisen pitkäjänteistä työtä eläkevarojen turvaamiseksi. Tavoite ottaa huomioon riskit ja mahdollisuudet, joita ilmastonmuutos luo taloudessa.

Ilmarisen työ vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi sai myös tunnustusta. Kansainväliset sijoittajat vertaisarvioivat Ilmarisen esimerkilliseksi sijoittajaksi IRRI 2019 -kyselyssä. RAKLI ry huomioi Ilmarisen pitkäjänteisen työn Vuoden rakennuttaja 2019 -palkinnolla.

– Huomionosoitukset kertovat, että tekemämme työ on huomattu. Tärkeintä on, että hyvät käytännöt leviävät. Eläkevarojen vastuullinen sijoittaminen on sitä helpompaa, mitä useampi sijoittaja ottaa vastuullisuusasiat huomioon, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö Anna Hyrske sanoo.

Lisätietoja:

Joona Raudaskoski, yritysvastuupäällikkö, p. 010 284 2113, joona.raudaskoski@ilmarinen.fi 

Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 770 9400, liina.aulin@ilmarinen.fi

Lue myös

 

Ajankohtaista

Tiedote 15.5.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Työntekijämäärä laski huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Tiedote 26.4.2024

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–maaliskuussa 3,2 prosenttia. Yhtiön kustannustehokkuus parani edelleen vakuutusmaksutulon kasvaessa ja eläketurvan tuottamiseen tarvittavien hoitokulujen laskiessa. – Olemme jatkaneet menestyksekkäästi Ilmarisen strategian toteuttamista ja kasvattaneet tuottavuuttamme viimeisten kuuden vuoden aikana merkittävästi, toteaa Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen
Lisää uutisia ja tiedotteita