Tiedote 21.6.2023

Ilmarinen ankkurisijoittajana eurooppalaisessa ilmastorahastossa

Ilmarinen jatkaa ilmaston vahvasti huomioon ottavaa strategiaansa sijoittamalla 580 miljoonaa euroa uuteen eurooppalaiseen ilmastomittareilla sijoituskohteita valitsevaan osakerahastoon.

– Eurooppa on ollut eturintamassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Päästökaupan laajeneminen ja ilmastosääntelyn kiristyminen lisäävät yritysten kustannuspaineita mutta tarjoavat myös uusia markkinoita innovatiivisille tuotteille, työeläkeyhtiö Ilmarisen senior salkunhoitaja Juha Venäläinen sanoo.

Yritykset, jotka pystyvät mukautumaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin kilpailijoitansa nopeammin, voivat hyödyntää saamaansa etumatkaa markkinaosuuden kasvulla tai paremmalla kannattavuudella Euroopassa mutta myös globaaleilla markkinoilla.

– Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF -rahastosijoituksen avulla saamme Ilmarisen passiivisessa osakesalkussa Eurooppa -altistumaa yhtiöihin, joilla uskomme olevan mahdollisuudet pärjätä kilpailijoitaan paremmin ilmaston lämpenemisestä aiheutuvissa liiketoimintaympäristön muutoksissa, Venäläinen sanoo.

– Uskomme, että sijoittajille nämä yhtiöt ovat kilpailijoitaan tuottavampia sijoituskohteita pitkällä aikavälillä.

Yli 95 prosenttia Ilmarisen passiivisesta osakesalkusta seuraa ilmastoindeksiä

Sijoitus Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF -rahastoon jatkaa Ilmarisen ilmastonmuutoksen vahvasti huomioivaa sijoitusstrategiaa, jossa laajemmin vastuullisuutta huomioonottavista rahastoista siirrytään painottamaan rahastosijoituksissa ilmastotekijöitä. Sijoituksen jälkeen yli 95 prosenttia Ilmarisen passiivisesta osakesalkusta (noin 5 miljardia euroa) seuraa MSCI Climate Action -metodologialla rakennettuja indeksejä.

Indeksin metodologiassa kullakin toimialla yritykset laitetaan paremmuusjärjestykseen neljän ilmastomittarin avulla (nykyiset päästöt, päästöjen pienentymisnopeus, ilmastomahdollisuuksiin painottuva liiketoiminta ja ilmastoriskin hallinta). Indeksiin otetaan mukaan kultakin toimialalta laajan vastuullisuusseulonnan jälkeen parempi puolikas yhtiöitä lukumäärien perusteella.

– Sijoitus Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF -rahastoon tukee myös Ilmarisen tavoitetta saavuttaa sijoitussalkun hiilineutraalius vuoden 2035 loppuun mennessä. Pidämme tehtyä sijoitus merkityksellisenä tähän tavoitteeseen pääsemiseksi, vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos sanoo.

Lisätietoa:

  • Juha Venäläinen, senior salkunhoitaja, 050 575 8618, juha.venalainen@ilmarinen.fi
  • Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen johtaja, 040 577 2203, karoliina.lindroos@ilmarinen.fi

Lue lisää

 

Ajankohtaista

Uutinen 30.5.2024

Yhtiökokouskaudella huomio erityisesti johdon palkitsemiseen

Työeläkeyhtiö Ilmarinen osallistui kevään yhtiökokouskaudella 109 kotimaiseen yhtiökokoukseen. – Kiinnitimme jälleen tällä yhtiökokouskaudella huomiota erityisesti palkitsemisraportteihin ja palkitsemispolitiikkoihin, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos kertoo.

Yhtiökokouskaudella huomio erityisesti johdon palkitsemiseen
Lisää uutisia ja tiedotteita