Tiedote 2.2.2023

Ilmarinen vaihtaa vertailuindeksiä ilmaston vuoksi

Ilmarinen ottaa käyttöön ilmastovertailuindeksin. – Olemme jo pitkään käyttäneet osakesijoituksissa ESG-vertailuindeksejä, mutta ne eivät riitä ohjaamaan salkkuamme hiilineutraaliksi. Siksi tarvitsemme uuden ratkaisun, varatoimitusjohtaja Mikko Mursula kertoo.

Ilmarisen tavoite on, että sijoitussalkku on hiilineutraali vuoden 2035 loppuun mennessä.

– Tavoittelemme siis sitä, että sijoituskohteidemme tuottamat ilmastopäästöt ja toiminnan ilmakehästä poistamat kasvihuonekaasut eli hiilinielut ovat tasapainossa, eli nettoilmastopäästö on nolla, Mikko Mursula sanoo.

Tähän asti Ilmarisen salkunhoitajat ovat käyttäneet sisäisesti hoidetuissa listatuissa osakkeissa vertailuindekseinä useita ESG-indeksejä. Ne ovat laajoja vastuullisuusindeksejä, joissa otetaan huomioon kaikki vastuullisuusnäkökulmat: ympäristö, sosiaaliset näkökulmat ja hyvä hallintotapa.

Nyt Ilmarinen vaihtaa vertailuindeksin ESG-indeksistä MSCI Climate Action -indeksiin, joka keskittyy enemmän ilmastoon.

Salkunhoitajat käyttävät uutta indeksiä vertailukohtana sisäisesti hoidetuissa omaisuusluokissa. Muutos vaikuttaa vertailuindekseihin listatuissa osakesijoituksissa. Kyse on noin 17 miljardin euron sijoituksista.

– Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, ja tarvitsimme indeksin, joka ohjaa meitä paremmin kohti ilmastotavoitteitamme, Mursula sanoo.

Indeksitarjontaa on paljon, mutta usein niissä hiilijalanjäljen väheneminen on seurausta sektoripainoista eli siitä, että sijoituksia suuripäästöisille sektoreille vähennetään huomattavasti.

– Se ei riitä meille. Ainoa tapa vähentää ilmastoriskejä on saada aikaan muutoksia reaalitaloudessa. Siksi haluammekin edistää todellisia päästövähennyksiä sijoittamalla myös runsaspäästöisemmillä toimialoilla toimiviin yrityksiin, jotka toteuttavat siirtymää vähähiiliseen talouteen. Tällaisten yritysten siirtymä on välttämätöntä, jotta koko maailmantalous pystyy irtautumaan fossiilisista polttoaineista, vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos kertoo.

Ilmarinen mukana kehittämässä indeksiä

MSCI Inc (NYSE: MSCI) – johtavia kriittisten päätöksenteon tukityökalujen ja -palvelujen tarjoajia maailmanlaajuiselle sijoitusyhteisölle – tarjoaa laajan valikoiman ESG- ja Climate-indeksejä, jotka mahdollistavat sen, että sijoittaja integroi ilmastonäkökohdat globaaleihin ja alueellisiin osakesalkkuihin. MSCI Climate Action -indeksit on kehitetty koostumaan yrityksistä, jotka toteuttavat mitattavissa olevia toimia päästöjensä torjumiseksi kaikilla yhdellätoista Global Industry Classification Standard (GICS) määritelmän mukaisella toimialalla.

Menetelmässä kunkin toimialan yhtiöt asetetaan paremmuusjärjestykseen ilmastokriteerien perusteella. Kriteerit perustuvat yritysten hiilineutraaliustavoitteiden asettamisen ja ilmastoriskien hallinnan arviointiin. Tämän perusteella indeksi valitsee kunkin GICS-sektorin yritysten ylimmän puoliskon.

– Olemme olleet mukana kehittämässä tuotetta, jossa pyritään pienentämään ilmastomuutoksesta sijoitusten arvolle aiheutuvia riskejä ja hyödyntämään ilmastonmuutoksen torjunnan tarjoamia mahdollisuuksia, senior salkunhoitaja Juha Venäläinen sanoo.

– MSCI Climate Action -indeksit on luotu sijoittajille, jotka tavoittelevat sijoitussalkkuunsa altistusta yrityksille, jotka etenevät merkittävästi kohti nettonollatavoitetta ja vaikuttavat siten ilmastonmuutoksen systeemitason ilmastoriskeihin. Olemme iloisia voidessamme työskennellä Ilmarisen kanssa antaaksemme työkalut sellaisten salkkujen kehittämiseen, jotka noudattavat heidän ilmastotavoitteitaan, integroivat ilmastonäkökohdat ja saavuttavat sijoitustavoitteensa, MSCI:n asiakaspäällikkö Axel Kilian kertoo.

Vastuullisuusindeksi myös korkosijoituksiin

Yrityslainoissa (Investment Grade) otettiin myös käyttöön ESG-vertailuindeksi.

– Meille tässä vaiheessa paras ratkaisu on ESG-indeksi, joka ohjaa myös hiilijalanjälkeä parempaan suuntaan. Korkosijoituksissa ESG-indekseillä on lyhyempi historia kuin osakesijoituksissa. Seuraamme aktiivisesti indeksien kehitystä ja olemme valmiina siirtymään ilmastoindeksiin, kun osakesijoituksia vastaava tuote on lanseerattu, korkojohtaja Kari Eerola kommentoi.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja

Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen johtaja, 040 577 2203, karoliina.lindroos@ilmarinen.fi

Juha Venäläinen, senior salkunhoitaja, 050 575 8618, juha.venalainen@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Uutinen 18.6.2024

Työeläkevakuutuksen ostaminen on nyt helppoa ja nopeaa

Verkkosivuiltamme voi nyt ostaa työeläkevakuutuksen entistä helpommin. Panostimme erityisesti saavutettavuuteen, käytettävyyteen ja selkeyteen, jotta vakuutushakemuksen täyttäminen olisi mahdollisimman sujuvaa.

Työeläkevakuutuksen ostaminen on nyt helppoa ja nopeaa

Tiedote 17.6.2024

Tutkimus: Alle kolmannes valmis vaihtamaan asuinpaikkakuntaa eläkkeellä

Kaksi kolmesta eläkeläisestä kokee voivansa hyvin käy ilmi Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Kolmanneksella eläkeläisen roolin asettuminen vei aikansa tai on ollut vaikeaa. Sopeutumiseen vaikuttaa, miten eläkeaikansa viettää. Useampi kuin kaksi kolmesta on pohtinut etukäteen, missä ja miten asuu vanhuusvuodet.

Tutkimus: Alle kolmannes valmis vaihtamaan asuinpaikkakuntaa eläkkeellä
Lisää uutisia ja tiedotteita